Op immigratie- inburgering is 300 miljoen te bezuinigen

In opinie op 07-04-2010 | 09:04

Volgens ambtelijke werkgroepen is er zo'n 300 miljoen te bezuinigen op immigratie en inburgering. Tegelijkertijd wil volgens onderzoeker Jan van Beek de meerderheid van de Nederlanders helemaal niet weten wat immigratie kost.

Economie_geld

De rijksoverheid geeft jaarlijks zo’n 1,5 miljard uit aan de vreemdelingenketen: asiel, immigratie en integratie. Als je die vreemdelingenketen anders zou inrichten, bijvoorbeeld door het inperken van de instroom van asielzoekers en huwelijks- en gezinsmigratie en inburgering beperken tot taal en meer voor rekening laten komen van de inburgeraar of de werkgever, dan zou je 300 miljoen ofwel 20% van de jaarlijkse uitgaven kunnen besparen. Dat schrijft één van de 20 ambtelijke werkgroepen die in opdracht van demissionair premier Balkenende heeft onderzocht waar in de komende kabinetsperiode bezuinigingen mogelijk zijn om het sterk opgelopen financieringstekort omlaag te krijgen.

Lees verder op Wereldjournalisten

Nederland wil niet weten wat immigratie kost

De Nederlandse wetenschap wil niet weten wat de immigratie kost. Dat concludeert onderzoeker Jan van de Beek van de Universiteit van Amsterdam in een proefschrift dat hij onlangs verdedigde. Niet iedereen is blij met zijn bevindingen.

Lees verder bij de wereldomroep

Republiek Allochtonie zal de komende weken veel aandacht besteden aan de verkiezingen. Deze berichten treft u in de categorie politiek of met de tag #tk2010.


Meer over #tk2010, bezuiniging, immigratie, integratie, wat kost een allochtoon.

Delen: