Oproep 21 maart 2016

In opinie op 08-02-2016 | 14:29

Het Comité 21 maart organiseert, net als voorgaande jaren, de landelijke ‘21 maart-demonstratie’ rond het motto: ‘Tegen racisme en discriminatie; allemaal anders allemaal gelijk’. Deze jaarlijkse demonstratie vindt plaats in Amsterdam op 19 maart. De aanvang is om 13:00 uur vanaf het Beursplein en eindigt op het Museumplein met een cultureel programma van sprekers en muziek.

Wij nodigen organisaties die betrokken willen zijn bij het organiseren van de demonstratie en/of de activiteitenmaand uit om deel te nemen aan de grote vergadering van het ‘Comité 21 maart’. De vergadering vindt plaats op maandag 15 februari om 19:00 uur in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2 c, Amsterdam.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Verenigde Naties 21 maart uitriepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, naar aanleiding van het bloedbad dat op 21 maart 1960 plaatsvond bij Sharpeville, Zuid Afrika. Duizenden mensen demonstreerden op die dag tegen de door het apartheidsregime ingevoerde pasjeswetten. Tijdens de demonstratie werd door de politie op de demonstranten geschoten, waardoor 69 doden vielen en honderden gewonden.

Tevens is het dit jaar 75 jaar geleden dat de Februaristaking plaatsvond in Amsterdam naar aanleiding van de razzia’s op Amsterdamse joden. Deze Februaristaking geldt sinds jaar en dag als het symbool van antifascistisch verzet.

Ook dit jaar vinden overal ter wereld demonstraties plaats op en rond 21 maart. Het is dan ook belangrijk om, tijdens de demonstratie van 19 maart in Amsterdam, aan Nederland -als voorzitter van de Europese Unie- een boodschap mee te geven tegen het huidige klimaat van racisme, discriminatie en opkomend fascisme.

Voorafgaand aan de demonstratie organiseren wij een actiemaand van 19 februari t/m 19 maart , waarin activiteiten worden georganiseerd rond de thema’s:
- Islamofobie
- Antisemitisme
- Anti-zwart racisme, slavernijverleden en Zwarte Piet
- Vluchtelingenhaat
- Arbeidsmarktdiscriminatie
- Racisme en discriminatie in het onderwijs
- Etnisch profileren
- Discriminatie van LHBT’s
- Haat zaaien
- Geen uitsluiting van gehandicapten
- Nooit meer fascisme

Doel van deze actiemaand is een bredere aanpak van de demonstratie. We vragen daarom iedereen om:

A. Deel te nemen aan de verschillende acties en activiteiten in deze maand en het manifest te ondersteunen. Wij vragen u daarvoor de naam van uw organisatie aan ons te mailen.

B. Organisaties en lokale comités die activiteiten organiseren rond deze thema’s, kunnen deze bij ons aanmelden, zodat wij deze op de agenda kunnen zetten en verspreiden. Zij kunnen ook gebruik maken van een sjabloon van de 21 maart flyer en/of het logo om hun activiteiten te promoten. Wanneer u gebruik wilt maken van het reeds gedrukte promotiemateriaal, bijvoorbeeld om te flyeren, dan kunt u dit bij ons secretariaat ophalen of het kan per post naar u toe worden gestuurd.

Voor de demonstratie en de activiteiten in de actiemaand zijn ook financiële middelen nodig en wij hopen dat uw organisatie daaraan een bijdrage kan leveren, financieel of in de vorm van ondersteuning bij de voorbereidingen, de publiciteit, het verspreiden van het manifest etc. U kunt een financiële bijdrage storten op rekeningnummer NL93INGB0007948078 t.n.v. EMCEMO onder vermelding van ’21 maart’.

Wij nodigen organisaties die betrokken willen zijn bij het organiseren van de demonstratie en/of de activiteitenmaand uit om deel te nemen aan de grote vergadering van het ‘Comité 21 maart’. De vergadering vindt plaats op maandag 15 februari om 19:00 uur in het Nelson Mandela Centrum,
Eerste Weteringplantsoen 2 c, Amsterdam.
Onderwerpen van de vergadering zijn de campagne, de mobilisatie, het programma van de actieweek en de demonstratie.


Met vriendelijke groet,


Comité 21 maart, Internationale dag tegen racisme & discriminatie
1e Weteringplantsoen 2 C, 1017 SJ Amsterdam
Tel: 020-4288825
http://www.21maartcomite.nl

(ingezonden mededeling)

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over 21 maart, comite 21 maart, demonstratie, discriminatie, racisme.

Delen: