Oproep SMN: Allemaal achter Yassin El Forkani gaan staan

In opinie door Ewoud Butter op 25-11-2014 | 09:10

Imam Yassin El Forkani maakte gisteren bekend dat hij zijn preken tijdelijk moet stoppen vanwege de aanhoudende bedreigingen aan zijn adres door radicale jongeren.

"Een klap in ons gezicht allemaal" verklaart het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) in een persbericht. "Want deze bedreigingen zijn in wezen een aanval op en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst."

Het SMN laat weten El Forkani te steunen in "zijn weerwoord tegen haat en geweld afkomstig uit extremistische kringen" en roept de Nederlandse samenleving en de moslimgemeenschap in het bijzonder op achter El Forkani te gaan staan en hem te steunen in zijn strijd voor het vrije woord en verdraagzaamheid.

Aan de  politiek vraagt het SMN kritische geluiden van de islamitische gemeenschap over jihadistische radicalisering en extremisme serieus op te pakken en deze bescherming te bieden.


Een jaar geleden deed het SMN een vergelijkbare oproep nadat Elforkani en Ibrahim Wijbenga bedreigd werden.

U kunt de oproep van het SMN steunen door deze verklaring te verspreiden en/of te 'liken'


HTIB, Emcemo, Aknarj


Ook de Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse democratische organisaties HTIB, EMCEMO en Aknarij hebben hun steun gegeven aan imam Yassin el Forkani. Ze verklaren onder andere:

" Deze islamitisch extremistische groep is een gevaar voor de hele maatschappij en voor de vrijheid van meningsuiting van alle burgers die anders denken dan deze intolerante extremisten.
Wij roepen alle imams en bestuurders van religieuze organisaties in Nederland op om een duidelijk standpunt in te nemen en deze bedreigingen te veroordelen.
Wij verzoeken de overheid om alert te zijn op het gevaar van bedreigingen. El Forkani heeft er recht op zijn stem te laten horen en daarmee recht op bescherming zo lang als dat nodig is.
Wij hopen dat Yassin el Forkani spoedig weer zijn werkzaamheden als imam kan hervatten."

 

Lees ook:

Imam stopt met preken vanwege bedreigingen

Bedreigd

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam.  


 


Meer over bedreiging, ewoud butter, jihad, radicalisering, smn, yassin el forkani.

Delen: