Organisaties Turkse en Marokkaanse Nederlanders teleurgesteld over benoeming Van Woerkom

In opinie op 06-06-2014 | 07:01

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Emcemo, de Turkse arbeidersvereniging Htib en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie hebben gisteren persberichten uitgegeven waarin ze hun teleurstelling uitspreken over de benoeming van Guido van Woerkom tot ombudsman.

Nourdeen Wildeman, voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah, pleit voor vergeving.

Emcemo, Htib en het Collectief tegen Islamofobie schrijven in een gemeenschappelijk persbericht: "De heer Van Woerkom heeft zich in het verleden discriminatoir uitgelaten over een deel van de samenleving. Door deze uitlating hebben wij geen vertrouwen in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze ombudsman. Wij betreuren deze keuze van de Tweede Kamer. Met de benoeming van de heer Van Woerkom tot ombudsman is de verdediging van de rechten van een deel van de bevolking en de bescherming tegen discriminatie niet langer gegarandeerd."
 

Het SMN:"De Nationale Ombudsman dient van onbesproken gedrag te zijn en het vertrouwen te genieten van alle Nederlandse burgers. Dat is in het geval van dhr. Van Woerkom niet het geval als gevolg van zijn eerder discriminerende uitlatingen over Marokkaans-Nederlandse taxichauffeurs.Voor veel mensen is dhr. Van Woerkom daardoor ongeloofwaardig als Nationale Ombudsman die klachten van burgers onpartijdig en onafhankelijk moet behandelen.
Bovendien zet de Tweede Kamer door dit besluit het statuur van de Nationale Ombudsman op het spel. Daarmee bewijst het geen dienst aan het vertrouwen in de overheid.Het SMN respecteert niettemin het besluit van de Tweede Kamer. Wij wensen dhr. Van Woerkom veel wijsheid toe en zullen hem op zijn daden als Nationale Ombudsman beoordelen."

Vergeving?
Een andere reactie komt van Nourdeen Wildeman, voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah (Veiligheid en Rechtvaardigheid)die op facebook stelt:

Misschien een beetje tegendraads, maar euhm... volgens mij heeft Van Woerkom zijn excuses aangeboden en afstand genomen van eerder gedane uitspraken. Volgens mij zouden wij - als moslimgemeenschap - nu juist moeten uitblinken in vergevingsgezindheid indien iemand zelf afstand heeft genomen van zijn eerdere handelingen en/of uitspraken. Inderdaad, niet iedereen spreekt de waarheid wanneer ze zeggen spijt te hebben maar ik meen toch dat wij ons dienen te houden aan datgene wat zichtbaar is en Allah swt aan datgene wat niet zichtbaar is.
Mijns inziens was het beter geweest - en meer in lijn met onze religie - als 'wij' zouden zeggen: "Wij betreuren de uitspraken die Van Woerkom in het verleden gedaan heeft. Wij hebben begrepen dat hij spijt heeft van deze uitspraak en er afstand van heeft gedaan. Iedereen verdient een tweede kans, dus ook Van Woerkom."

 Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over emcemo, htib, smn.

Delen: