"Over de heg kieperen van asielzoekers biedt geen oplossing"

In opinie op 16-05-2012 | 18:18

Kerk in Actie en Vluchtelingenorganisatie INLIA hebben in een brief aan minister Leers hun teleurstelling uitgesproken over zijn beleid ten aanzien van de asielzoekers uit Irak en Somalië die in een tentenkamp bij het AZC Ter Apel verblijven. Zij dagen de minister uit zelf met echte oplossingen te komen in plaats van het probleem af te wentelen op vreemdelingen, gemeenten, kerken en andere maatschappelijke organisaties.

Bij het tentenkamp in Ter Apel bivakkeren nu zo'n tweehonderd mensen met uiteenlopende nationaliteiten. Het gaat voornamelijk om die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug willen of niet kunnen naar het land van herkomst. Ze hebben geen recht op een opvangplek en leven op straat.

Volgens Minister Leers van Asielzaken is er voor deze mensen in Nederland geen plaats. In enkele gevallen bezitten ze niet meer dan de kleding die ze dragen. In sommige gevallen worden stukken zeil worden gebruikt om zich tegen de kou te beschermen.

Minister Gerd Leers maakte dinsdagavond bij het vragenuur duidelijk dat er 'geen valse hoop' moet worden geboden en hield in het midden of en wanneer hij zou optreden met een 'eventuele beëindiging van het tentenkamp.'

De vluchtelingenorganisaties schrijven in hun brief dat het tentenkamp in Ter Apel het levende bewijs is dat het "over de heg kieperen" van asielzoekers in de gemeenschap geen enkele vorm van een oplossing biedt. Als landen hun onderdanen niet terugnemen is er sprake van een interstatelijke twist waarvoor de overheid verantwoordelijk is en die niet moet worden afgewenteld op "angstige vreemdelingen die niet meer weten wat ze nu moeten, op gemeenten die voor het blok worden gezet, op maatschappelijke organisaties die na jaren grenzen bereiken."

Actiegroepen roepen asielzoekers, vluchtelingen en sympathisanten op naar Ter Apel te komen, en zo het vluchtelingenkamp om te dopen tot een demonstratiekamp. Ook worden er spullen ingezameld. Meer informatie over het doneren van geld of spullen hier.

Bronnen: Inlia, NOS en Occupy

 


Meer over asielzoekers, inlia, ter apel, vluchtelingen.

Delen: