Petitie gericht aan kabinet en gemeente Amsterdam pleit voor dag en nachtopvang voor asielzoekers

In opinie op 25-11-2014 | 07:04

"De Raad van Europa zegt in haar uitspraak dat Nederland verantwoordelijk is voor al haar inwoners, inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers, en dat ze deze opvang moet bieden. Het rapport concludeert dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding te geven. Deze basisvoorzieningen zijn niet uitsluitend minimale voorwaarden om te overleven maar zijn ook nodig om de menselijke waardigheid te beschermen."

"Wij roepen het kabinet en de gemeente Amsterdam op om de uitspraak van de Raad van Europa met onmiddelijke ingang te respecteren. 

Dit betekent concreet dat de Nederlandse autoriteiten zorg moeten dragen, zowel vanuit juridisch als moreel oogpunt, voor al haar inwoners inclusief asielzoekers al dan niet uitgeprocedeerd.

We eisen dan ook dag- en nachtopvang voor asielzoekers in gebouwen die voldoen aan normen gerelateerd aan veiligheid (oa brandveiligheid) en gezondheid (asbest-vrij) van de inwoners als wel alle andere normen die gelden voor gebouwen. Daarnaast moet de overheid, conform de uitspraak, ook zorg dragen voor voedsel en kleding."

Aldus wordt gesteld in een petitie. Lees de rest van de petitie hier 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over asielzoekers, illegalen, ongedocumenteerden, petitie.

Delen:

Reacties


B.A.E.van der Wal-Kijlstra - 15/12/2014 09:03

Uitstekend initiatief, beter dan bed en brood, vooral voor de vrouwen en kinderen onder hen.