Profiel asielzoekers naar EU zeer verschillend

In opinie op 10-07-2012 | 23:24

Nederland kent relatief veel asielzoekers verblijf toe, blijkt uit persberichten.
De totale asiel instroom van EU-landen met elkaar vergelijken is eigenlijk onmogelijk vanwege verschillende regelgeving, maar nog belangrijker doordat de nationaliteiten die naar de verschillende EU-landen gaan zo verschillen.

Door Flip van Dyke

Artikel op nu.nl.

De volgende tabel laat die verschillen zien:
 

Bron: Eurostat

Een derde van alle asielzoekers naar de EU komt uit Servië, Somalië, Afghanistan, Rusland, Irak. Dit zijn de landen vanwaar de meeste asielzoekers naar de EU gingen gedurende 2008-2010.

De linkse kolom geeft de hele EU. Geen land dat op het beeld van de EU gemiddelde lijkt. België nog het meest.

Kijk naar Polen bijvoorbeeld: 70% van alle asielzoekers komt uit Rusland en voor de rest vrijwel niets.

Nederland heeft relatief veel mensen uit Somalië, Afghanistan en Irak. Probleemlanden bij uitstek. Landen waar je niet zondermeer mensen kan terugsturen.

Zweden bijvoorbeeld heeft bijvoorbeeld ook veel Serviërs. Ik kan mij voorstellen dat die veel worden afgewezen.

Ieder land heeft ook zijn eigen procedures en zijn eigen administratie. Zo verschillend dat je de vraag kan stellen of je wel kan vergelijken. Daarnaast komt dus nog de verschillende type asielzoekers dat ieder land krijgt. Het is de reden dat ik onderzoek daarnaar begin dit jaar heb gestopt. Het is appelen en peren met elkaar vergelijken.

De grafiek hierboven had ik nog van het onderzoek.

Het totaal aantal –vrijwel altijd tijdelijke- verblijfsvergunningen die Nederland verstrekt aan asielzoekers bedraagt per jaar de afgelopen jaren ongeveer 8.500. Dat is 0,05% van de bevolking en is inclusief familieleden van de asielzoeker. Een fractie van het aantal asielzoekers in deze wereld. Ook maar een fractie van het totaal aantal immigranten.

In de EU krijgen er dus 85.000 een vergunning en dat op een bevolking van 500.000.000.
 
Tot slot nog een figuur die het aantal aanvragen van asielzoekers per 100.000 inwoners geeft:
Het laat zien het aantal aanvragen van asielzoekers per 100.000 inwoners. Meest opvallende: Nederland krijgt er net zoveel als Denemarken, het grote voorbeeldland.

 

Flip van Dyke is gespecialiseerd in migratiecijfers.

Nog meer van feiten van hem op dit blog vind je hier

Dit is zijn website

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over asielzoekers, EU.

Delen: