PseudoJournalisten en PseudoDeskundigen over Wilders

In opinie door Martijn de Koning op 07-10-2010 | 16:54

De 'deskundigen' die deze week optraden in het proces tegen Geert Wilders gedragen zich als schriftgeleerden, ayatollah’s of ulema die anderen uitleggen hoe de islam geïnterpreteerd moet worden. Enige serieus wetenschappelijke pretenties heeft het recente werk van Hans Jansen en Wafa Sultan niet; het valt eerder in de categorie pseudo-wetenschappelijke charlatanerie.
Natuurlijk kan het geen kwaad om te laten zien dat Geert Wilders ook steun krijgt voor zijn opvattingen. Maar deskundigen zijn het niet. Dat de pers zonder voorbehoud aanneemt dat het wél deskundigen zijn, lijkt mij een typisch voorbeeld van domheid, luiheid en slordigheid. Had men haast om met nieuws te komen? Je vraagt je af wat die journalisten daar de hele dag doen als ze elkaar allemaal nablaten door een ANP of Novumberichtje over te tikken.

Aldus schrijft Martijn de Koning. Hieronder zijn artikel, dat eerder op zijn blog is verschenen.

Hoe krijg je dat toch voor elkaar? Je laat een paar mensen voor je getuigen die je hebt aangewezen als deskundigen. En wat zeggen de koppen? Of het nu Trouw, GPD-bladen zoals ED, De Limburger en Stentor, of NU.nl, AD, Spitsnieuws, Parool, DePers, Wereldomroep, Telegraaf, of Elsevier is, allemaal hebben ze de kop ‘Deskundigen steunen Wilders’ of varianten daarop. Nou hebben Hans Jansen, Simon Admiraal en Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan best wat te melden over islam en moslims, in feite zijn het nep-deskundigen op dit gebied. Met uitspraken als deze:

 • De Koran bevat meer anti-semitische passages dan Mein Kampf (Jansen)
 • Er is maar één islam. Er bestaan wel gematigde moslims (Jansen, op de stelling dat er geen gematigde islam bestaat)
 • Het is de bedoeling dat andere godsdiensten ondergeschikt worden aan de islam (Admiraal)

En bijvoorbeeld de stelling van Admiraal dat letterlijk (!) genomen Wilders’ stelling dat de Koran aanzet tot haat klopt en dat de Koran gewelddadig is omdat hij niet geweldloos is. Het valt allemaal onder dezelfde categorie; uitleggen wat de islam is en hoe de Koran gelezen moet worden. Dat geldt ook voor Sultan die vindt dat de Koran een vermenging van politiek en religie is (en dat is erger dan Mein Kampf want dat is alleen politiek…). Nog afgezien van opvallende onjuistheden (bijvoorbeeld in het boek van Jansen, Islam voor varkens, volgens hem een benaming voor ongelovigen en joden, een interpretatie die door vrijwel geen serieuze exegese wordt aangehangen en in plaats daarvan wordt gezien als een benaming die slaat op een volk dat wordt gestraft voor ongehoorzaamheid aan God) gedragen deze mensen zich dus als schriftgeleerden, ayatollah’s of ulema die anderen uitleggen hoe de islam geïnterpreteerd moet worden. Enige serieus wetenschappelijke pretenties heeft het recente werk van Jansen en Sultan niet (Admiraal’s werk ken ik niet goed genoeg en hij bleef redelijk voorzichtig) en valt als het gaat om islam en moslims eerder in de categorie pseudo-wetenschappelijke charlatanerie. Let wel, als mensen dit willen doen, Koran exegese, by my guest en geef je er vooral aan over. Dat is pech voor moslims misschien, maar moslimhobbyisme is nu eenmaal een belangrijk gezelschapsspel geworden en die geest gaat voorlopig echt niet meer terug in de fles. Dus wen er maar aan. En reageer er maar op als je wil. Het is ook geen probleem dat dit gedoe in de rechtszaal aan de orde komt, hoewel ik me afvraag hoe diep een rechtbank kan gaan in koranexegese en theologische bespiegelingen over de islam om vast te stellen wat nu de juiste interpretatie is. Natuurlijk kan het geen kwaad om te laten zien dat Geert Wilders ook steun krijgt voor zijn opvattingen. Maar deskundigen zijn het niet. Nu hoeft de pers ook mijn mening hier niet klakkeloos over te nemen, maar dat ze zonder voorbehoud aanneemt dat het wél deskundigen zijn, lijkt mij een typisch voorbeeld van domheid, luiheid en slordigheid. Had men haast om met nieuws te komen? Je vraagt je af wat die journalisten daar de hele dag doen als ze elkaar allemaal nablaten door een ANP of Novumberichtje over te tikken.

Wat had er dan wel moeten gebeuren? Rechters hadden aan echte deskundigen de volgende vragen kunnen stellen:

 1. Is er een verband tussen de islam en het gebruik van geweld? (Antwoord: in zijn algemeenheid, nee er is geen causale relatie tussen iemands geloofsopvatting en het uitoefenen van geweld. Voor een kwalificatie daarvan zie HIER).
 2. Zijn de interpretaties van de heer Wilders over islam gangbaar? (Antwoord: nee ze gaan in tegen gezaghebbende mainstream interpretaties, maar er zijn wel groepen en geleerden die ze zouden kunnen ondersteunen)
 3. Hoe groot is die groep die dergelijke interpretaties wel aanhangt? (Antwoord: in precieze aantallen: geen idee. Het lijkt een minderheid te zijn, maar wel een krachtige en invloedrijke minderheid door het gebruik van geweld en een imago als verzetsstrijders en het proces van radicalisering erg ingrijpend is)
 4. Geeft de film Fitna een adequaat beeld van interpretaties van islam en de ontwikkelingen met betrekking tot, wat de heer Wilders noemt, islamisering? (Antwoord, nee, zie HIER).
 5. Is er, zoals de heer Wilders stelt, sprake van een dreigende ontwikkeling als gevolg van door de groei van het aantal moslims in Nederland (Antwoord, nee in zijn algemeenheid niet. Voor een nadere uitleg zie HIER zonder in te gaan op de vraag of dit bedreigend is of niet. Dat is een persoonlijke interpretatie en/of politieke beslissing).
 6. Is er sprake van islamisering zoals de heer Wilders stelt? (Antwoord: er is sprake van een inbedding en institutionalisering van de islam in Nederland die zich vooral in de jaren negentig al voltrokken heeft. Of dat ook dreigende potenties in zich heeft in de zin van een islamitische overname en daarmee gepaard gaand geweld en intolerantie, in de opvatting van de heer Wilders, is vooral een politieke inschatting. Een wetenschapper kan zich daar beter niet in mengen.)
 7. Wat zijn de interpretaties over de scheiding kerk-staat binnen islam? (Antwoord: dat moet u niet aan mij vragen, in zijn algemeenheid kan ik er wel wat over zeggen, zie HIER).
 8. Hoe kan de omgang van de heer Wilders met de islam getypeerd worden? (Antwoord: als een moderne schriftgeleerde die grossiert in tautologische redeneringen en scripturegnosis met als doel mensen te mobiliseren, de maatschappij te veranderen en het politieke establishment aan te vallen. Of zijn interpretatie de enig juiste is, zie één.)
 9. Is er maar één islam? (Antwoord: het gros van de moslims zal wellicht ja zeggen en dat geldt ook voor de schriftgeleerden. Wetenschappelijk valt dit niet vol te houden wanneer we kijken naar de geleefde islam. Ook over doctrines zoals jihad – die ook in de mainstream voorkomt – is geen overeenstemming en dan laten we stromingen als Soenni, Shia en Ahmaddiyya islam nog maar even buiten beschouwing.
 10. Is de islam gevaarlijk voor de samenleving of de ideologie van de heer Wilders? (Antwoord: Geen van beiden valt met ja of nee te beantwoorden. Dat hangt ervan af hoe mensen het interpreteren en wat men ermee doet. De precieze consequenties van een leer op het gedrag van mensen – in de zin van een causale relatie – zijn niet of nauwelijks vast te stellen en hard te maken. Er zijn teveel factoren die eveneens een rol spelen zoals: geslacht, sociaal-economische positie incl. opleiding, sociale inbedding, persoonlijke geschiedenis, enzovoorts). In feite geldt voor zowel de PVV ideologie als de islam of welke andere religie of ideologie dan ook hetzelfde als hiervoor al is gezegd voor de relatie tussen islam en geweld.

Maar dat is de ideale wereld. Waarin journalisten wel kritisch nadenken en niet zomaar ANP stukjes bakken en komen met neutrale koppen zoals Verklaringen Wilders Supporters.

Zie hier de getuigeverklaring van Hans Jansen:

Deel 1

en deel 2

 

Martijn de Koning is cultureel antropoloog. Deze tekst is eerder verschenen op zijn weblog Closer en met toestemming van De Koning op Republiek Allochtonië geplaatst.


Meer over hans jansen, martijn de koning, proces geert wilders, simon rozendaal, wafa sultan.

Delen:

Reacties


aoqglro - 24/11/2010 08:11

G1oS57 qoxqnpmyfqjw, [url=http://hqzejhcptqzm.com/]hqzejhcptqzm[/url], [link=http://bbsgoihyawbw.com/]bbsgoihyawbw[/link], http://sjstpbfjisys.com/

Bernadette de Wit - 08/10/2010 17:05

Martijn de Koning denkt dat je zijn vragen kunt beantwoorden zónder bij een aantal vragen op de koran (& hadieth & sira) in te gaan.

Knap staaltje apologetische ontduiking als dat je lukt. Maar het kan: ik herinner me bijv. een artikel van Xandra Schutte over de boerka waarin het woord islam niet één keer genoemd werd. Zie ook de 'ontsmette', suikerzoete koranvertalingen, gezuiverd van alle oproepen tot geweld tegen ongelovigen.
Doet u vooral uw best, heer Koning! Wij wachten af.
Ondertussen zie ik niet in waarom we die Koran niet zouden mogen lezen. Moet het boek een beetje in de luwte blijven voor westerlingen? Omdat ze anders inzien dat de komst van de islam naar NL geen onverdeeld genoegen is?

Centraal argument van MdK is dat de getuigen nepdeskundigen zijn en zich bezondigen aan pseudowetenschappelijke charlatannerie. Welnu, je hoeft geen hoogleraar te zijn om alles wat de getuigen te zeggen, zelf te controleren.

Ad 1) de statistische berekeningen van inlichtingenexpert Bill Warner over o.a. het antemitische gehalte van Koran en Mein Kampf zijn hier te vinden:

http://cspipublishing.com/statistical/index.html

MdK is van harte uitgenodigd om dit te falsifiëren.

Op een hervormingsgezinde moslimwebsite staat dat je, als je uit de koran alle geweldspassages schrapt, een tamelijk dun boek overhoudt, met slechts een kwart van het aantal pagina's.

Doe de proef op de som, MdK!

Ad 2) Er is maar één islam.

De vrienden van de moslims voeren de vermeende diversiteit als centraal argument op. Ook veel goedbedoelende moslims, die in de praktijk wars zijn van djihaad, brengen dit naar voren.
Daartegenover staat de bewering van salafisten, (saoedische) wahabieten, extremistische groeperingen en terroristen wereldwijd: zij beroepen zich op de ene ware islam, die van Marokko tot Indonesië gelijk is en gebaseerd op het ongeschapen woord van Allah, dat nooit kan en mag veranderen.
Het is de plicht van elke moslim om op de weg van Allah te doen wat in de koran (en hadieth en sharia) staat. Zijnde ongelovigen doden.

Dit alles zijn uitlatingen van moslims zelf en dat kan iedereen zelf controleren.
Durft MdK deze moslims tegen te spreken? Weet hij het beter dan Allah?

De islam is geen gelovigengodsdienst maar een oelama/ayatollah-godsdienst, de gewone gelovigen dienen zich te onderwerpen.
Daar doe je weinig aan.

Ad 3) De islam is een politieke overheersingsgodsdienst.

Tegenover de vele citaten die oproepen tot oorlog tegen de ongelovigen, grijpt hen, belegert hen, totdat zij onderdanig de djiziya betalen en de godsdienst alleen Allah toebehoort, staan natuurlijk ook ... eh ... hoeveel? waar? .. citaten die oproepen tot vrede.

Graag noemen, MdK, en gelieve daarbij rekening te houden met het principe van de abrogatie.

Waarde MdK: iedereen kan dit allemaal zelf controleren, al kost dat leken meer moeite dan pseudowetenschappelijke charlatans.
Lees voor het bewijs Sayyed Qutb, op Allah na de populairste islamitische bestsellerauteur, die zegt dat we nu in de eindstrijd zitten en dat de moslims ditmaal zullen overwinnen.

Hans Jansen wees nog op de internationaal vermaarde de sharia-expert Said Ramadan, de vader van de jammerlijk ontslagen bruggenbouwer Tariq. Hij heeft uitgelegd hoe moslims een en ander in de eindstrijd kunnen aanpakken. Verhuis naar het Westen en als je via immigratie en voortplanting eenmaal een kritische massa hebt bereikt, is het een peuleschilletje om, gebruikmakend van de burgerrechten en vrijheden die het Westen kent, stap voor stap je machtsbasis op te bouwen.
'Van dawa tot jihad', heette dat Aivd-rapport toch?

Het is aan MdK om aan te tonen dat Wafa Sultan, Simon Admiraal en Hans Jansen, die nog wel wat meer heeft geschreven dan dat Abc'tje, dat cadeauboekje dat MdK opvoert als bewijs voor zijn onwetenschappelijke charlatannerie.

Nergens in bovenstaand stuk toont MdK aan dat de getuigen onzin beweren.
Zijn weerlegging is problematisch vanwege het apologetische karakter. Bijvoorbeeld deze poging tot aantonen dat iets onjuist is:

>> in het boek van Jansen, Islam voor varkens, volgens hem een benaming voor ongelovigen en joden, een interpretatie die door vrijwel geen serieuze exegese wordt aangehangen en in plaats daarvan wordt gezien als een benaming die slaat op een volk dat wordt gestraft voor ongehoorzaamheid aan God >>

Alsof dat de goede zaak die MdK wil dienen niet veel erger maakt. Ongehoorzaam aan Allah zijn immers allen die zich niet onderwerpen aan de islam.
De straf voor de varkens is MdK bekend: dood hen, houw in op hun nekken en hak hun vingertoppen af. (En voor hen zullen kleren geknipt worden uit vuur terwijl over hun hoofden gloeiend water wordt uitgegoten. Wat in hun buiken en hun huis is smelt daardoor. Voor hen zijn er knuppels van ijzer, enz. enz, ad nauseam herhaald)

Ben benieuwd naar de reactie van Martijn de Koning.

Antoine Berben - 08/10/2010 15:55

De druiven zijn kennelijk wel ontzettend zuur dat de redactie van dit forum zo'n stuk integraal overneemt. Kennelijk is de carriere van DE KONING behoorlijk in het slop geraakt en struikelt hij steeds over zijn eigen lange tenen, in elk geval de jaloezie druipt er van af. JANSEN is een algemeen erkend deskundige en kennelijk is DE KONING dit zeer tot zijn eigen leedwezen niet!
Het hele feit dat dit schotschrift hier zo geplaatst wordt bevestigt maar weer eens mijn idee dat Moslims in elk geval met elkaar gemeen hebben dat ze absoluut niet tegen welke vorm van kritiek kunnen, iets dat ook wel afleidbaar is uit de wijze waarop de Islam zichzelf pleegt te zien overigens. Benieuwd trouwens of dit geplaatst wordt. Indien niet dan is het nog duidelijker!

Pimmetje - 08/10/2010 07:26

"Op deze weblog worden reacties gemodereerd. Hierdoor zullen reacties pas verschijnen als de auteur ze heeft goedgekeurd." En dat is waarschijnlijk gelijk de reden waarom er geen reacties op dit onzinstuk zijn. Als pseudowetenschapper anderen voor pseudodeskundige uitmaken, laat me niet lachen zeg...

louis - 07/10/2010 21:38

Wat vreemd dat er geen reacties zijn