Raad van State: onvoldoende argumenten om dubbele nationaliteit af te schaffen

In opinie op 14-03-2012 | 22:56

De Raad van State vindt dat het kabinet niet duidelijk heeft kunnen maken wat de noodzaak is om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De Raad van State zegt dat in het verleden de dubbele nationaliteit goed was voor de integratie en de binding met Nederland, maar dat het kabinet nu niet heeft beargumenteerd waarom dat nu anders zou zijn.

Volgens de Raad moet het kabinet, dat wil dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt, het plan heroverwegen.

Het kabinet houdt vast aan haar plannen omdat er dan helderheid is “omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan”.

Lees meer in het NRC

Meer artikelen over dubbele nationaliteit hier


Meer over dubbele nationaliteit, kabinet rutte.

Delen: