Rechter: Amsterdam moet opnieuw kijken naar huisvestingsaanvraag islamitisch onderwijs

In opinie op 06-06-2015 | 14:32

De gemeente Amsterdam moet van de voorzieningenrechter opnieuw kijken naar een huisvestingsaanvraag van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO).
Volgens de rechter heeft de gemeente de aanvraag voor deelname aan het huisvestingsprogramma 2014 en 2015 niet op de juiste manier behandeld.

Vorig jaar augustus werd bekend dat de gemeente tegen de komst van de islamitische scholengemeenschap was. De gemeente had het SIO onder andere gevraagd afstand te nemen van een bestuurslid dat zich op zijn facebookpagina pro Islamtische Staat had uitgelaten. 

 in december vorig jaar oordeelde de rechter dat een gemeente volgens de huidige wet- en regelgeving niet dergelijke eisen stellen bij het afgeven van een huisvestingsvergunning. Daar is de gemeente tegen in beroep gegaan. 

De rechter is dit nu opnieuw van oordeel dat de gemeente binnen zes weken een nieuw besluit op het bezwaar moet nemen. Doet ze dat niet, dan volgt een dwangsom van 200 euro per dag met een maximum van 30.000 euro.

Meer over islamitisch onderwijs op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over amsterdam, islamitisch onderwijs, voortgezet onderwijs.

Delen: