Rechts-extremisten bezetten moskee en roepen op tot 'verzetsdaden'

In opinie door Roemer van Oordt op 08-02-2015 | 21:51

Gisteren hebben 5 leden van het extreem rechtse Identitair Verzet de in aanbouw zijnde moskee Al Hijra aan de Ter Haarkade in Leiden bezet. Met spandoeken waarop de leuzen ‘Stop de islam’, 'In Leiden begint de victorie' en ‘Reclaim your Space’ te zien waren, maakten ze een heftig en bedreigend statement. ‘De tijd van toekijken is afgelopen’, staat te lezen op hun Facebookpagina. De politie gaat serieus onderzoek doen. Moslimkoepel CMO noemt agressie en geweld tegen moskeeën een structureel fenomeen, dat nu steeds meer gecoördineerd en ideologisch gedreven lijkt. Kamerlid Ahmed Marcouch twitterde: ‘Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. Aanpakken en lik op stuk’.

Identitiair Verzet
De naam Identitair Verzet komt rechtstreeks van de Franse groepering Géneration Identitaire, die strijdt tegen de zogenaamde ‘islamisering’ van de samenleving. In Nederland is de beweging in 2012 ontstaan, als splinter van de extreemrechtse groepering Voorpost. Naar eigen zeggen sluit hun ideeëngoed naadloos aan bij dat van Wilders’ PVV. Zij houden het echter 'niet bij retoriek, maar willen in actie komen’. De bezetting zou de eerste ‘in een serie van verzetsdadaden tegen de islamisering van Nederland zijn’. Op de Facebookpagina worden ‘alle activisten en sympathisanten in Nederland en Vlaanderen’ opgeroepen om vergelijkbaar ‘verzet’ te tonen. Daar werd ‘enthousiast’ op gereageerd. 

Identiair Verzet probeert al sinds de oprichting met uiteenlopende acties aandacht van de pers te krijgen. Hun voorman Paul Peters is geen frisse klant. Hij ontpopt zich sinds 2012 als een extreme islamofofoob, maar heeft zijn wortels in de geweldddadig antisemitische beweging. In 2001 vernielde hij met een groep vrienden een joodse begraafplaats en spoot hakenkruizen en slogans zoals ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’ op grafstenen. Hij zat ook achter de oprichting van Pro-Patria (voor het Vaderland), de club die afgelopen zomer de beruchte protestmars organiseerde door de Schilderswijk. Burgemeester Jozias van Aartsen: ‘Over de demonstratie was tevoren enige zorg. Wie zich verdiept in de antecedenten van de organisatoren en hun aanhang, zal begrijpen waarom.’

Veranderen van dscours
Het lijkt er sterk op dat Identiair Verzet door haar strijd in het publieke discours te versmallen tot een gevecht tegen het militante salafisme in Nederland en aan te geven dat ze geweldloos verzet voorstaan, de aanhang wil verbreden. Op hun Facebookpagina stellen ze dat Nederland in oorlog is met het salafisme en zijn aanhangers: ‘Het salafisme heeft duizenden gelovige militanten in ons land. Honderden in ons land ingeschreven extremisten zijn op jihad in het Midden Oosten onder de vlag van de Islamitische staat’,. Belangrijk is om te benarukken dat we hier te maken hebben met notoire rechts-extremisten.

Reacties CMO en overheid
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) neemt de bedreiging serieus en vreest voor verdere escalatie. De overkoepelende organisatie ziet agressie en geweld tegen moskeeën al langer als een urgent probleem, maar wijst er op dat het in dit geval gaat om een een gecoördineerde actie van een ideologisch gedreven groep. In een persbericht meldt het CMO: ‘Geweld tegen moskeeën neemt helaas andere vormen aan en er valt niet langer te spreken van incidenten. De aard van deze actie vraagt volgens het CMO om snelle en adequate maatregelen van de verantwoordelijke instanties in Nederland'. Parallellen worden getrokken met Zweden en Duitsland. Zelf zoekt het CMO samen met partners in het interreligieuze Caïro-overleg naar methodes om veiligheid van moskeeën in samenwerking met de buurt beter te waarborgen.

Vicepremier Lodewijk Asscher is daar in een reactie op ingesprongen: ‘Het kabinet zal nooit toestaan dat moskeeën, kerken, synagogen of welk gebedshuis dan ook doelwit wordt van bedreiging, bezetting of vernieling. Waar nodig kunnen gebedshuizen rekenen op extra bescherming.’

De reactie van Identitair Verzet op de uitlatingen van CMO-woordvoerder Yassin Elforkani bevestigen het beeld van het bedreigende en structurele karakter. Op hun Facebookpagina schrijven ze naar aanleiding van het bericht dat het CMO sterke signalen heeft dat het gaat om tientallen sympathisanten die tot actie over willen gaan: ‘Geen ongefundeerde gedachtengang als je weet dat we zes afdelingen hebben en een Facebookpagina beheren met meer dan 5.000 likes'. En: 'Inderdaad. De tijd van toekijken en hopen op doortastende daden van onze politici is voorbij'. Kortom: Geert zegt wel een hoop maar doet niks. Explicieter kunnen ze bijna niet worden.


Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië
Bronnen: ADTrouwDutchTurksFrontaal Naakt en nogmaals Frontaal Naakt

 

Meer over islamofobie/mosimhaat: hier 

Meer over rechts-extremisme: hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 
 

 


Meer over bezetting, cmo, extreemrechts, identitair verzet, islam, islamisering, islamofobie, lodewijk asscher, militant salafisme, moskee al hijdra, moslimhaat, moslims, roemer van oordt, yassin elforkani.

Delen: