Rechtse partijen houden verbod op 'Lange Arm' tegen

In opinie door Ewoud Butter op 07-12-2016 | 12:30

Door: Ewoud Butter

PVV, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie hebben gisteren tegen een motie van DENK gestemd die financiering van politieke partijen uit het buitenland wilden tegen gaan.

D66, GroenLinks, SP, PvdA steunden wel de motie van DENK. Met deze motie zou uitvoering worden gegeven aan één van de aanbevelingen die de Raad van Europa in 2003 al gaf om democratische principes in Europese landen te bevorderen. In de meeste Europese landen is financiering uit het buitenland verboden of beperkt.

Partijfinanciering

Nederlandse politieke partijen worden in vegrelijking met het buitenland voor een belangrijk deel betaald uit lidmaatschapsgelden. Partijen die in de Eerste en Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, hebben daarnaast recht op subsidie. De linkse partijen (SP, PvdA en GroenLinks) vragen hun politici verder een deel van hun salaris af te staan aan de partij. Ten slotte halen partijen geld binnen met fondswerving, giften en sponsoring. Zo laten VVD en CDA partijactiviteiten als congressen en studiebijeenkomsten sponsoren door bedrijven.

Die laatste geldstromen zijn het meest omstreden omdat bedrijven en geldschieters uit binnen- of buitenland hiermee invloed zouden kunnen kopen op het beleid van Nederlandse politieke partijen. 

Sinds 1999 moeten politieke partijen giften van 4537,80 euro of meer, die niet afkomstig zijn van een natuurlijk persoon, openbaar worden gemaakt. In de praktijk gebeurde dit zelden, ook omdat er geen sancties stonden op het geheim houden van giften.  

De Raad van Europa deed in 2003 aanbevelingen voor de financiering van politieke partijen. Eén van de aanbevelingen luidde: "De staat moet bijdragen van buitenlandse donoren verbieden of anders beperken." 

In 2008 verscheen een kritisch evaluatierapport van de GRECO (Group of States against corruption, van de Raad van Europa) over de partijfinanciering in Nederland, die volgens GRECO niet in overeenstemming was met de aanbevelingen van de Raad van Europa. In het bijzonder bevat het wettelijke kader in Nederland geen waarborg dat het electoraat voldoende toegang heeft tot informatie over de financiële belangen van politieke partijen. Ook was volgens de GRECO niet voorzien in voldoende toezicht en een effectief, evenwichtig en afschrikwekkend stelsel van strafmaatregelen. Ook de Rekenkamer stelde een bijzonder kritisch rapport op. Hieruit bleek ook dat de meeste Europese landen financiering uit het buitenland beperken of verbieden.

Vanaf 2013 zijn de regels over giften aangescherpt. De wet verplicht politieke partijen nu om jaarlijks opgave te doen van giften vanaf 4500 euro en schulden hoger dan 25.000 euro. Deze regels gelden ook voor financiële steun aan gelieerde instellingen van partijen en voor personen. Ook giften in natura vallen onder de strengere regels. 

Lange Arm van anti-islam lobby

In oktober 2014 werden de giften die politieke partijen ontvingen voor het eerst openbaar gemaakt. Uit de cijfers over 2015 bleek dat de PVV als enige partij een grote gift uit het buitenland kreeg. Het Amerikaanse David Horowitz Freedom Center (DHFC) vervoudigde in 2015 haar bijdrage aan de PVV van 20.000 dollar naar 108.000 dollar. Door het Southern Poverty Law Center, een centrum dat extremistische bewegingen onderzoekt, wordt David Horowitz, de president van het DHFC, “the godfather of the modern anti-Muslim movement” genoemd. DHFC investeert in tal van activiteiten tegen links en tegen de islam. Horowitz onder andere de man achter het rechts-conservatieve Front Page Magazine (FPM), een online platform waarop veel aanhangers van de Eurabia-complottheorie van Bat Ye’Or schrijven, waaronder Robert Spencer, Pamela Geller, Fjordman en uiteraard Geert Wilders zelf. Allen worden regelmatig geciteerd in het manifest van de Noorse terrorist Anders Breivik, maar namen ook direct afstand van zijn terreurdaad. Robert Spencer, tevens medewerker van DHFC, ontvangt van Horowitz ook geld voor het project Jihad-Watch. Meer hier.

Behalve de PVV hebben ook de VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie tegen een verbod uit financiering uit het buitenland gestemd. Dat is bijzonder te betreuren, omdat buitenlandse inmenging haaks staat op democratische principes. Het maakt bovendien verdachtmakingen van PVV, VVD en CDA aan het adres van DENK over vermeende dubbele loyaliteiten van die partij of beinvloeding uit Turkije, volstrekt ongeloofwaardig.

In een filmpje dat Farid Azarkan op facebook plaatste, vraagt het kandidaat kamerlid zich (gekscherend?) hardop af of DENK nu ook maar financiele steun in het buitenland moet gaan zoeken. 

 

 

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over CDA, DENK, lange arm, partijfinanciering, PVV, VVD.

Delen: