Remigratie Marokkanen draait vaak uit op 'n mislukking

In opinie op 13-02-2011 | 09:03

Het merendeel van de Marokkanen dat vanuit Breda naar Marokkko remigreert, is binnen enkele jaren weer terug. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda.

Zo vertrokken in 2008 120 van de 5049 etnische Bredase Marokkanen naar Marokko. Van hen zijn er inmiddels weer 93 terug. In 2009 remigreerden 150 van de 5168 Bredase Marokkanen. Binnen twee jaar waren er van deze groep al weer 96 teruggekeerd naar Breda.

Volgens Driss Siraji (stichting allochtone ouderen en maatschappelijk werker bij buurthuis de Poelewei) komt dat grotendeels doordat veel Marokkanen zeer slecht voorbereid vertrekken. Dat verklaart hij tegenover BN De Stem. Siraji: "Dat komt doordat veel mensen de remigratie onderschatten. Ze kennen Marokko van de zomervakanties en hebben er mooie beelden bij. Eenmaal terug blijkt dat het leven er zwaar kan zijn. De voorzieningen en gezondheidszorg zijn slechter. Mensen lieten het na om zich in Nederland goed te verzekeren. Het onderwijs is anders." Volgens Siraji kampen veel vrouwen met een sociaal isolement. Zij voelen minder bewegingsvrijheid. Bovendien missen de geremigreerden vrienden en familie in Nederland.

Siraji meent dat een toenemend aantal Bredase Marokkanen de wens koestert om terug te keren naar het land van herkomst. Hij wijt dat aan het huidige politieke klimaat in Nederland. "Sinds de polarisatie die optrad na de aanslagen van 11 september 2001, voelen veel Marokkanen zich minder welkom in Nederland. (..) Bij ouderen speelt ook heimwee een rol. Jongeren hebben het idee dat ze meer kansen hebben in Marokko. Dat hun belangstelling om daar een toekomst op te bouwen is gegroeid, blijkt bijvoorbeeld uit de grote vraag naar stageplaatsen in Marokko."

Bron: BN De Stem


Meer over marokkanen, remigratie.

Delen: