Rif Alert vraagt in brandbrief naar Tweede Kamer aandacht voor mensenrechten in Marokko

In opinie door redactie op 13-11-2018 | 09:51

Rif Alert, een netwerk van betrokken Marokkaanse Nederlanders bij de situatie in de Rif, heeft vandaag een brandbrief gestuurd naar de Tweede kamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechtensituatie in Marokko, in het bijzonder in het Rifgebied. In de Tweede Kamer wordt morgen en overmorgen de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken behandeld. Hieronder de tekst van de brief.

Betreft: Brandbrief mensenrechtensituatie in de Rif (Marokko)

Geacht Kamerlid,

Morgen en overmorgen debatteert u met minister Blok over de begroting van Buitenlandse Zaken voor 2019. Met deze brief willen wij u nader informeren over de mensenrechtensituatie in de Rif (Noord-Marokko). Tijdens het algemeen overleg van 28 juni stond u uitgebreid stil bij dit onderwerp. Daarna bent u op 5 september door de minister geïnformeerd over enkele zaken middels een Kamerbrief.

Intussen hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. Zowel op het vlak van mensenrechten alsmede op het gebied van ontwikkeling van de regio zien we een alarmerende situatie. Rif Alert dringt aan op actie in het kader van het mensenrechtenbeleid van minister Blok. Wij verzoeken u onze brief te betrekken bij uw vragen aan de minister. 

Achtergrond

Twee weken geleden was precies twee jaar geleden dat visverkoper Mohsin Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij zijn geconfisqueerde vis probeerde te redden. Zijn tragische doodleidde tot de Hirak in de Rif. Onder leiding van Nasser Zefzafi, is de bevolking opgestaan voor vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid. Met vreedzame betogingen is aandacht gevraagd voor de sociaaleconomische achterstelling en de politieke corruptie. 

In plaats van een luisterend oor, beantwoordt de Marokkaanse staat de eisen van de demonstranten met repressie. Sinds eind mei 2017 zijn honderden activisten en demonstranten, waaronder minderjarigen en vrouwen, opgepakt en veroordeeld. Onder hen kregen de leiders van de Hirak eind juni 2018 zware straffen (Nasser Zefzafi en drie anderen kregen 20 jaar celstraf opgelegd). Terecht was de golf van kritiek op de vonnissen. Amnesty International kwalificeerde de procesgang als oneerlijk. Naar verluidt vangt het hoger beroep aanstaande woensdag aan. Veel Nederlanders me een Riffijnse achtergrond zijn bezorgd over de situatie in de Rif. 

In de voorbije periode is veel gebeurd in de Rif. Wij lichten enkele zorgwekkende ontwikkelingen uit. 

Schendingen van mensenrechten en repressie

Nog steeds vinden er in de Rif en daarbuiten schendingen van mensenrechten plaats. Marteling en vernedering van activisten en demonstranten zijn nog steeds aan de gang. 

Vorige week nog zijn 14 activisten veroordeeld tot zes, vier en drie jaar gevangenisstraf. Ook ondervinden veel gedetineerden een onmenselijke behandeling tijdens hun detentie. Een aantal probeert via hongerstaking verbetering voor hun levensomstandigheden op te eisen. Op dit moment zijn Rabie Al Ablaq en Ouassim El Boustati bijna al enkele dagen in hongerstaking.

Journalisten achter tralies

Een andere zorgelijke situatie is de ondermijning van de persvrijheid. Met valse voorwendselen worden kritische journalisten opgepakt en veroordeeld. Twee pregnante casussen krijgen veel internationale aandacht. Omwille van zijn verslaglegging van de protestbeweging werd Hamid El Mahdaoui eind juni 2018 tot 3 jaar gevangenisstraf. Reporters zonder Grenzen hebben hem genomineerd voor de Freedom Press Award.

Een tweede zaak betreft de veroordeling van Taoufik Bouachrine tot 12 jaar celstraf. Bouachrine is hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Akhbar al-Yaoum. Ook hij is monddood gemaakt vanwege zijn kritiek op de omgang van de Marokkaanse autoriteiten met de Hirak. Recent bracht Freedom House een rapport uit over de verslechterde persvrijheid in Marokko[4]. 

Vluchtelingengolf naar Europa

De repressie van demonstranten in de Rif heeft niet alleen geleid tot gevoelens van angst, maar een verslechtering van vrijheid en stabiliteit. Veel jongeren doen pogingen om het verstikkende klimaat te ontvluchten. Niet iedereen redt de oversteek naar Europa. Sommigen sterven in de Middellandse Zee. En personen die de overtocht wel redden, doen beroep op rechtsbescherming. In toenemende mate vragen zij asiel aan in Europa. Ook in Nederland. In het Algemeen Dagblad maakten we dit weekend kennis met de schrijnende situatie van Mehdi Abdelilah.

Sociale en economie malaise

De malaise op sociaal en economisch gebied neemt toe in de Rif. Veel ondernemers, artsen en andere aanjagers van de lokale economie trekken weg. Zij zoeken hun heil in andere steden van Marokko. De haven van de Al Hoceima, die geldt als de belangrijkste bron van werkgelegenheid en inkomsten, loopt leeg, De meeste vissers zijn vertrokken naar steden zoals Agadir en Larache. De lokale bevolking heeft het erg moeilijk. 

Op basis hiervan vragen wij u deze zorgen en vragen aan te kaarten:

  • In de afgelopen maanden is stevige taal vanuit Marokko naar Nederland geuit.  Veroordeling van schendingen van mensenrechten werden door Rabat steevast begrepen als inmenging door Nederland. Dat heeft zelfs geleid tot een boycot van de Marokkaanse minister van Justitie van ons land. Hoe kwalificeert minister Blok de houding van de Marokkaanse autoriteiten?
  • Van het IND was bekend dat zij tot voor kort de beoordeling van asielaanvragen uit Marokko, in het bijzonder de Hirak activisten, baseren op verouderde mensenrechten-informatie –uit de jaren 2014 en 2015-. Gebeurt dit nog steeds? Zij er cijfers bekend over het aantal asielaanvragers die in verband kunnen worden gebracht met de Hirak? En hoe wordt met hun situatie omgegaan? 
  • Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Handel heeft een nota gepresenteerd. Daarin is ook de ontwikkeling van een aantal sectoren in Marokko opgenomen. Wat is de plek van de Rif -als streek waar de meeste Marokkaanse Nederlanders hun roots hebben en waar veel achterstelling heerst- in deze aanpak? En zijn er garanties dat het volk in het Rif-gebied ook daadwerkelijk zal profiteren van de Nederlandse steun?
  • De Nederlandse ambassade heeft de processen van de Hirak leiders tot hun veroordeling eind juni 2018 op de voet gevolgd. Is de ambassade van plan dat ook voort te zetten nu de fase van het hoger beroep aanbreekt?

Nogmaals, we hopen dat u onze zorgen en vragen betrekt bij uw bijdrage en de minister vraagt de situatie in de Rif mee te nemen in zijn beleid voor 2019 en verder. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun. 

Met vriendelijke groet,

Team Rif Alert

Rif Alert is een netwerk van betrokken Marokkaanse Nederlanders bij de situatie in de Rif. Rif Alert is opgericht naar aanleiding van de arrestaties van demonstranten die actief zijn voor de Hirak-beweging. U kunt ons volgen op: https://www.facebook.com/Rif-Alert-1488445481198664/

Foto: Aernoud de Decker


Zie ook

Meer artikelen over de Hirak

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over hirak, Rif Alert.

Delen: