Ruim tweederde van gemeenten heeft problemen met EU-migranten

In opinie op 16-05-2015 | 13:01

Ongeveer 70 procent van de Nederlandse gemeenten heeft problemen met EU-migranten, arbeidsmigranten uit alle delen van de Europese Unie. De gemeenten ervaren knelpunten op het gebied van huisvesting, de taal, criminaliteit, onderwijs en zorg. Zo zijn er te weinig woningen en is deze groep migranten niet verplicht de taal te leren.

Voor de eu-migranten bestaat amper beleid, omdat de kennis ontbreekt. Dat is de conclusie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat een grote enquête onder gemeenten hield.

Er wonen nu ruim 300.000 geregistreerde migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in Nederland. De Polen vormen de grootste groep, op grote afstand gevolgd door Italianen en Spanjaarden.Daarnaast zouden er ook zo'n 300.000 niet-geregistreerde EU-migranten in Nederland verblijven.

Bron: Binnenlands Bestuur

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over EU migrantgen, immgratie, integratie, KIS, molenaars.

Delen: