Sandra Doevendans: "De hoogste tijd voor meer diversiteit"

In opinie door Sandra Doevendans op 08-03-2015 | 10:43

“We hebben een groot gebrek aan diversiteit in bedrijven, organisaties en politiek. Dat moet echt gauw veranderen. Zelfs organisaties die zich profileren als kenniscentra op het gebied van diversiteit, zijn nog clubjes met mensen die op elkaar lijken. Als ik het over diversiteit heb, heb ik het trouwens echt niet alleen over het kleurtje van mensen, maar ook over man-vrouw verhoudingen, over diversiteit in leeftijd, seksuele voorkeur etcetera. “

“Ik weet wat vooroordelen zijn. Ik pas niet in hokjes. Ik ben zelf als adoptiekind opgegroeid in een autochatoon gezin en op een witte school. Ik krijg nog vaak te horen: ‘wat spreek je goed Nederlands’. Het is blijkbaar verwarrend voor mensen. Ik ben donker, maar heb wel een Nederlandse naam. Ik ben kroegbaas geweest en later moslima geworden, en nee, niet vanwege een man.“

Op Internationale Vrouwendag is het woord aan Sandra Doevendans (31).

Ze heeft antropologie gestudeerd en doet nu een master islamitische theologie aan de universiteit van Leuven. Ze werkt als trainer en coach bij Blik op Talent. Daarnaast werkt ze als ZZP’er en sinds 2008 is ze actief bij de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa, waar ze in juni 2008 haar shahada deed. Sinds 2014 is ze ook bestuurslid actief bij ZAMI (zwarte en migrantenvrouwen); ze zet zich daar in voor de politieke participatie van vrouwen.
Sandra Doevendans is alleenstaande moeder met een zoon van bijna 8, maar deze weken is ze ook kandidate voor de Provinciale Staten in Noord-Holland. Ze staat 8e op de lijst van de PvdA. De strijd tegen vooroordelen en voor diversiteit is een rode draad in haar carrière.

“In 2009 lanceerden we met Al Nisa een postercampagne, Echt Nederlands, waarmee we de diversiteit onder moslima’s zichtbaar wilden maken. Die campagne werd andere bekend door de poster van een vrouw die een haring hapt. Alexander Pechtold onderstreepte destijds het belang van die campagne toen hij bij Paul de Leeuw verklaarde dat hij niet wist dat er ook dit soort moslima’s waren. We hebben allemaal vooroordelen, maar we moeten daar wel tegen in gaan. Bijvoorbeeld door diversiteitsbeleid.

Diversiteitsbeleid is toch uit?
“Ik denk dat diversiteitsbeleid nooit echt ‘in’ is geweest. Het inzicht moet komen dat diversiteit noodzakelijk is wanneer bedrijven op de langere termijn willen overleven. Universiteiten en hogescholen bevatten steeds meer studenten met een niet-westerse achtergrond. Je redt het als bedrijf niet meer wanneer je daar geen rekening mee houdt. En politieke partijen zullen er ook aan moeten. Zoek voor je organisatie niet alleen mensen die op jou lijken, maar zorg ervoor dat mensen uit verschillende achtergronden zich thuis voelen bij je organisatie.

Is dat niet de verantwoordelijkheid van die organisaties zelf?
Nee, de overheid kan ook wat doen. Natuurlijk door het goede voorbeeld te geven, maar de overheid kan ook bedrijven die zich inspannen, belonen, bijvoorbeeld door ze eerder opdrachten te geven. Daarnaast moet de overheid, zoals Asscher nu gaat doen, veel steviger optreden tegen discriminatie. Het is enorm schadelijk voor mensen en voor de samenleving wanneer groepen het gevoel krijgen dat ze buitengesloten worden.
Kijk bijvoorbeeld naar geradicaliseerde jongeren. Er gaat nu veel geld naar repressie, maar preventie is ook belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat veel van die geradicaliseerde jongeren zich hier niet thuis en welkom voelen. En als ze het zelf wel goed hebben, hebben ze broertjes, zusjes of neefjes die het moeilijk hebben.

Voor de meeste jongeren is discriminatie nog geen reden om naar Syrië te gaan.
Nee, gelukkig niet, en het is ook zeker niet de enige reden, maar als samenleving hebben we wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om jongeren het gevoel te geven dat ze hier thuis horen.

Helpt het die jongeren wanneer je ze bevestigt in hun slachtofferschap?
Nee, ik ben zelf geen slachtoffer en wil mezelf ook nooit als slachtoffer presenteren. Zo voel ik dat ook niet.
Maar wanneer mensen worden gediscrimineerd of buitengesloten, dan moet je het wel aan de orde stellen. We vinden het normaal bij pesten. Dan vinden we het terecht wanneer de daders worden aangesproken en zeggen we tegen de slachtoffers niet: “Stel je niet zo aan.” Bij discriminatie of uitsluiting gaat het anders. Dan halen we onze schouders op of we zeggen tegen de slachtoffers dat ze niet moeten zeuren en pleiten de daders vrij in het kader van de vrijheid van meningsuiting.

Zou je de vrijheid van meningsuiting dan willen inperken?
Nee, natuurlijk niet, op geen enkele manier, maar het zou van mij wel wat meer een taboe mogen worden om iets naars te zeggen. Het gaat me om de attitude van mensen. Wees wat aardiger tegen elkaar, wat positiever. Van al dat chagrijn wordt de wereld niet beter. Het leidt ook tot niets. Alleen maar tot frustratie. Het draagt niets bij.
Net als politici die voeding geven aan heimwee naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Kom op zeg, die tijd hebben we gehad. De wereld is veranderd en Nederland ook. We zijn niet zo homogeen meer. Het is 2015.

En de multiculturele samenleving accepteren als een verrijking?
Je kunt er lang of breed over kletsen, maar die samenleving is er. Daar hebben we mee te dealen, of je het nu leuk vindt of niet. Dan kunnen we er maar beter iets van proberen te maken. Ik zie dat het soms pijn doet, maar ik zie ook een hoop voordelen.

De PvdA werd vroeger als allochtonenknuffelaars gezien, maar in dit kabinet is de partij medeverantwoordelijk voor een aantal maatregelen die bij de niet-westerse achterban slecht zijn gevallen. Jij stelt je kandidaat voor die partij. Niet getwijfeld?
Nee, voor mij staat de PvdA nog steeds voor verdraagzaamheid en voor een samenleving waar alle mensen ongeacht hun achtergrond hun kansen kunnen krijgen.
Ik heb best kritiek op het kabinet. Met lang niet alle maatregelen ben ik het eens en het kabinet zou best wat meer aan diversiteit mogen doen. Maar we moeten dealen met het gegeven dat we in een kabinet zitten met een partij die op dit terrein soms totaal andere opvattingen heeft. En laten we wel wezen: wanneer het allemaal al goed was, had ik ook niet de behoefte gehad om me kandidaat te stellen.

Maar waarom stel je je kandidaat voor de Provinciale Staten?
Allereerst omdat het een bestuurslaag die van belang kan zijn bij het bestrijden van werkloosheid. De werkloosheid onder jongeren, zeker onder niet-westerse jongeren is sky high. Je kunt wel zeggen dat jongeren hun kansen moeten pakken, maar ze moeten die kansen ook krijgen. De provincie kan daar wat aan doen. Daarnaast wil ik ook veel aandacht besteden aan de werkloosheid onder vrouwen. Het aantal met een betaalde baan is nog veel te laag en ook kan er nog wel wat verbeteren aan de betaling.
Daarnaast kan ook die bestuurslaag wel wat jonger en diverser. Het zijn nu vooral ouderen en autochtonen. De lijsten van de meeste partijen zijn wat dat betreft saaier dan die van de PvdA. Ik ben de jongste kandidaat van de PvdA, vrouw, heb een kleurtje en ben moslima. Tegelijk voelt het wat ambivalent om me op deze manier te presenteren. Ik zou net zo goed kunnen zeggen dat ik filmliefhebber ben, dat ik van spelletjes hou, dat ik klassemoeder en voetbalmoeder ben en gek op gamen.

Wat wil je bereiken?
Ik wil mijn kennis inzetten op bijvoorbeeld het terrein van werkgelegenheid en mensen met elkaar verbinden.

Mensen met elkaar verbinden? Wat bedoel je daarmee?
Ja, we moeten meer op zoek naar overeenkomsten. Een PVV’er kan een hekel aan mij hebben omdat ik moslima ben, maar misschien kunnen we wel een geweldige middag hebben wanneer we samen gaan gamen of een gesprek hebben over onze irritaties over de NS. Je hoeft niet elkaar van te houden of om samen te kunnen werken. Dat geldt in de politiek ook.

Dus samenwerken met de PVV?
Dat ligt niet bepaald voor de hand. De PVV staat voor een totaal ander Nederland dan de PvdA. Je kunt wel als de PVV roepen dat je een land zonder islam en dus zonder moslims wil, maar dat is niet realistisch. Dat is een utopie. Bovendien: ik ben een Nederlander. Ik hoor hier. Dit is mijn land, waar ik mijn kind wil laten opgroeien. De PvdA zet zich in voor een samenleving waar mensen, ondanks hun verschillen, met respect voor elkaar kunnen samenleven.

Wat vind je van het bekladden van huizen van PVV’ers de afgelopen week?
Dat kan dus echt niet. Ik kan hier vrij leven als moslima, anderen moeten die vrijheid ook hebben. Dat geldt dus ook voor PVV’ers. Als je het niet met elkaar eens bent, dan ga je in debat, maar je blijft van elkaar en elkaars spullen af.

Waarom is het belangrijk om te stemmen?
Omdat we stemrecht hebben. Er zijn genoeg landen waar dat niet kan. Het is een belangrijk recht. En op een aantal gebieden, zoals natuur, milieu, werk, openbare ruimte is de provincie belangrijk.
Het gaat om de vraag of je kiest voor een samenleving waarin gepolariseerd wordt of voor een samenleving waarin we op zoek gaan naar overeenkomsten om er samen sterker van te worden.
Daarnaast gaat het ook over de verkiezing van de Eerste Kamer. Het is goed wanneer het land stabieler wordt. We zijn uit een crisis aan het komen.

Als je de peilingen mag geloven, is het maar zeer de vraag of de kiezer veel waardering heeft voor het kabinetsbeleid. De PvdA dreigt een geweldig pak slaag te krijgen.
Natuurlijk ben ik het met veel dingen van dit kabinet niet eens, maar de PvdA heeft ook een aantal zaken bereikt. En wat is het alternatief? Ik zou best een linkse meerderheid willen hebben, maar die is er in Nederland niet en die is er ook nog nooit geweest. We zullen met rechts moeten samenwerken en zonder de PvdA in het kabinet was het beleid allemaal nog een stuk rechtser geweest.

Veel mensen die vroeger op de PvdA stemden, zoeken nu hun heil bij D66 of de SP.
Laten we wel wezen. D66 is geen alternatief. Dat Pechtold terecht stelling neemt tegen Wilders, maakt zijn partij nog niet links. Die partij is op sommige vlakken rechtser dan de VVD. Als het aan D66 ligt worden de rijker rijker en de armen armer, wordt het ontslagrecht versoepeld, mogen de huren in de sociale sector sneller stijgen dan de inflatie en kan de AOW-leeftijd verder verhoogd worden.

En de SP?
Het is goed dat de SP een links geluid laat horen, maar als zij gaan regeren dan moeten ze ook pijnlijke compromissen sluiten. Je ziet dat in Amsterdam waar Maureen van der Pligt is opgestapt omdat ze zich niet meer kon vinden in de lijn van de partij. In de provincie wil de SP niet dat betaald werk wordt vervangen door vrijwilligerswerk. Op zich prima, maar helaas niet altijd realistisch in de huidige economische situatie.
Ik wil me dan liever inzetten voor het creëren van nieuw werk, voor Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En voor diversiteit natuurlijk.
 

Ewoud Butter.


Weet je nog niet wat je gaat stemmen bij de komende provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen?
Hieronder enkele links naar stemwijzers:

stemwijzer.nl

kieskompas.nl (waterschapsverkiezingen)

Stemhulp NU.nl

De Stem van NL

Niet informatief, wel grappig: kies op grond van uiterlijk: stemtinder.nl

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over #ps2015, 8 maart, internationale vrouwendag, pvda, sandra doevendans.

Delen: