Segregatie in voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft immens

In opinie op 11-04-2016 | 23:36

Er is in het voortgezet onderwijs in Amsterdam nog steeds sprake van flinke segregatie als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen. Op categorale vwo-scholen heeft 70% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is minder dan 20% van de leerlingen van niet-westerse herkomst. Op vmbo-scholen en praktijkonderwijsscholen heeft gemiddeld minder dan 20% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is meer dan 60% van de leerlingen van niet-westerse herkomst.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau OIS. Het Parool wijdde er een artikel aan.

Bron: OIS

Op acht scholen ligt de verhouding tussen hoger en lager opgeleiden ongeveer op fiftyfifty; dat is een goede afspiegeling van de verhoudingen in de stad.
In 2013 bestond die ideale mix nog op elf scholen.

Volgens OIS is het Amsterdamse voortgezet onderwijs meer gesegregeerd dan het basisonderwijs. Dit wordt onder andere verklaard door de verschillende basisschooladviezen die leerlingen krijgen. "Kinderen met hoogopgeleide ouders en /of autochtone kinderen krijgen vaker hoge adviezen (havo/vwo) terwijl kinderen met laagopgeleide ouders en/of leerlingen met een niet-westerse herkomst vaker vmbo-b/k adviezen krijgen. Daarnaast maken leerlingen met een niet-westerse herkomst en/of laagopgeleide ouders ook andere schoolkeuzes; zo kiezen vwo-leerlingen met laagopgeleide ouders vaker scholengemeenschappen dan gymnasia, terwijl dit voor vwo- leerlingen met hoogopgeleide ouders andersom is."

Zie ook eerdere artikelen over segratie op Republiek Allochtonië:

Tweedeling in Amsterdam?

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

Ons onderwijs selecteert op zwakte en niet op talent

Risico op verdere segregatie in Amsterdam

Verdere segregatie dreigt in Amsterdams onderwijs

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

Meer over segregatie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over amsterdam, OIS, onderwijs, segregatie.

Delen: