SGP: hoofddoek moslima hoort erbij

In opinie op 20-05-2010 | 00:06

De overheid moet rekening houden met de breed levende gevoelens van ,,onbehagen en onvrede’’ in de samenleving, maar het is een wensbeeld dat integratie zou kunnen worden teruggedraaid. Cijfers en statistieken laten ook zien dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt.

Dat stelt de SGP in de integratienotitie ‘Sein op Oranje’ die de partij vanavond presenteert. De partij neemt afstand van het volgens haar te lang beleden ideaal van de multiculturele samenleving. Nederland is, stelt de notitie, een land met een christelijk karakter. ,,Het gereformeerde geloof heeft vanuit de historie een plaats in Nederland en heeft de identiteit van ons land mede vorm gegeven.’’

Lees verder in het Nederlands Dagblad

Afbeelding: maroc.nl


Meer over hoofddoek.

Delen:

Reacties


willy modgé - 25/05/2010 07:50

het gereformeerde geloof heeft inderdaad historisch een plaats in de samenleving. Datzelfde geldt voor overtuigingen die een ander karakter hebben. Daarmee wordt de hedendaagse samenleving echter niet bepaald en een christelijk karakter kunnen we m.i. missen; het is nl. geen karakter. Eeuwenlang zijn mensen gemanipuleerd door kerkelijke gezindten, niet in de laatste plaats gereformeerden. En als we naast de recentelijke schandalen weten wlke schanddaden door de katholieke kerk in voorbije eeuwen zijn begaan dan veroorzaakt dit een gevoel van afschuw. Het is nog niet zo lang geleden dat mensen onder een knoet van de kerk moesten leven, een kerk die vaker onbarmhartigheid heeft laten zien dan de liefde die ze meent te kunnen prediken. En als ze de kans kregen zou dat in deze tijd niet anders zijn. Ik heb niets tegen geloofsovertuiging, maar wel tegen de onoprechtheid en machtswellust die kenmerken van kerken zijn, zelfs ongevoeligheid voor grote problemen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden waar ze nog poot aan de grond denken te hebben.