Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat

In opinie door Flip van Dyke op 18-11-2011 | 15:45

Tekst: Flip van Dyke

"Voorzitter. Om te beginnen wil ik weer eens stilstaan bij wat feiten en cijfers. Dat is helaas nodig, omdat vaak wordt geroepen dat de maatregelen die de PVV heeft bedongen in het gedoogakkoord, helemaal niet nodig zijn. Van massa-immigratie zou namelijk helemaal geen sprake zijn en grootschalige migratiestromen uit moslimlanden zouden al helemaal niet meer bestaan. Dus zou de PVV haar tijd verdoen door hier tegen te blijven vechten."

Aldus PVV-coryfee Sietse Fritsma afgelopen dinsdag tijdens het immigratiedebat met minister Leers. Hij vervolgt:

"Voor de naïevelingen die dit zeggen en daarmee blijven weglopen voor de werkelijkheid, zet ik alles nog eens op een rijtje. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is in 2010 met meer dan 154.000 nieuwkomers een immigratierecord gebroken. Hoewel EU-migratie hierin natuurlijk een grote rol speelt, is het aantal niet-westerse allochtonen in dit cijfer ook nog bijzonder groot. Dat is door hetzelfde CBS voor het jaar 2010 namelijk vastgesteld op meer dan 52.000 mensen. Ook het aantal migranten uit moslimlanden blijft groot. In antwoord op feitelijke vragen geeft het kabinet aan dat dit er vorig jaar meer dan 19.000 waren. Je kunt dan wel zeggen dat er steeds minder Turken en Marokkanen binnenkomen, maar daar staat een forse toename van bijvoorbeeld Somaliërs en Afghanen tegenover."

Laten we eens kijken hoe die werkelijkheid van dhr. Fritsma werkelijk is.

154.000 nieuwkomers? Tja, als je bijvoorbeeld vergeet dat van die 154.000 er ook 28.000 in Nederland zijn geboren. Als je vergeet dat meer dan 40.000 de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat ook -een voor mij onbekend aantal- immigranten uit de EU zijn gekomen die hier ooit eerder zijn geweest. Als je dat allemaal vergeet dan hebben we 154.000 nieuwkomers.

52.000 mensen uit niet-westerse landen? Dat klopt bijna –ik tel er 53.000- maar meneer Fritsma vergeet te vermelden dat er ook 34.000 vertrokken. Netto immigreerden er dus 19.000.

In tegenstelling tot vroeger hebben we nu veel meer mensen die kortdurend immigreren. Bijvoorbeeld omdat er in een bepaalde periode voor studie of voor werk. Als het werk op is gaan ze weer weg. Dat kan ik illustreren door de volgende grafiek:

Als in Nederland het werkloosheidspercentage stijgt neemt de immigratie af en emigratie toe van mensen geboren in de Nederlandse Antillen. Bij daling van de werkloosheid precies andersom. Het gaat best om behoorlijke aantallen zoals je kan zien. Al die migranten –kunnen we wel aannemen- zijn Nederlander. Een klein deel is ook autochtoon.

Bij Turken zie je dat ook, maar dan in mindere mate. Je kan wel verwachten dat het gaat toenemen.

Er is veel meer immigratie én emigratie. Tenslotte vlieg je voor 1000 euro naar het andere eind van de wereld. Je hoeft dus als regering de economie alleen maar even wat verder om zeep te helpen en de immigratie verminderd vanzelf, westers en niet-westers.

Het aantal niet-westerse allochtonen van de 1ste generatie die immigreren met een niet-westers paspoort is zelfs minder dan 40.000 en daar zitten nu juist studenten, onderzoekers en kenniswerkers bij.

Geheel toevallig kwam ik nadat ik bovenstaand stukje had geschreven dit artikel tegen van Hein de Haas, migratie onderzoeker van de Universteit van Oxford, tegen van afgelopen dinsdag. Die beweert dus hetzelfde.

19 duizend immigranten uit moslimlanden. OK, maar is dat dan die beruchte massa-immigratie uit moslimlanden? Is dat dan de tsunami? De overspoeling van Nederland? 19.000 -ik tel er overigens 23.000 in 2010- is 0,1% van de Nederlandse bevolking. Bovendien vergeet dhr. Fritsma dat er ook zoiets als emigratie bestaat. Dat waren er in 2010 14.000, zodat er een netto immigratie naar geboorteland is van 9.000. Tien jaar geleden was een saldo van 24.000 normaal. En dan vergeten we ook nog het negatieve migratiesaldo van de tweede generatie.

Minder Turken en Marokkanen, maar daar staat tegenover meer uit Somalië en Afghanistan?Eens een keer een ander plaatje: het aantal eerste generatie allochtonen per 1 januari in Nederland. Het aantal Turken en Marokkanen van de eerste generatie is lager op 1 januari 2010 dan dat zij was op 1 januari 2004. Hetzelfde geldt voor de Afghanen.

Op 1 januari 1997 bedroeg het aantal Somaliërs 19.801. Op 1 januari 2010 waren het er 19.803. De vloedgolven van Somaliërs die onze kust hebben geteisterd bedroeg dus netto 2 man.

Fritsma vervolgt zijn betoog met:

"Al deze cijfers liegen er niet om en tonen maar weer eens aan dat de door de PVV in het gedoogakkoord bedongen maatregelen bittere noodzaak zijn. Dweilen met de kraan open helpt natuurlijk niet als je grote problemen wilt oplossen als extreem hoge criminaliteit en extreem hoge uitkeringsafhankelijkheid onder niet-westerse allochtonen. Iedereen die nog steeds denkt dat het allemaal nog wel meevalt met de immigratiecijfers of die enorme aantallen als weinig ziet, staat volkomen buiten de werkelijkheid. Met heel veel Nederlanders ziet de PVV de noodzaak om tegen de massa-immigratie op te treden dus wel en daarom blijven wij trots op de maatregelen die op dit gebied in het gedoogakkoord staan."

De werkelijkheid van Fritsma is die van een heel andere planeet dan de mijne.

Nu zou je verwachten dat een goed voorbereide oppositie daarop meteen zou inspringen. Tenslotte is het niet de eerste keer dat Fritsma met Somaliërs op de proppen komt. Vergeet het maar. Direct na bovenstaande woorden interrumpeerde Dibi, maar dat ging helemaal niet over wat Fritsma gezegd heeft. Geen een ander Kamerlid ging ook daarna niet in op de (vergeten) cijfers van Fritsma.

Link: De uitspraken van Fritsma komen uit het verslag Tweede Kamer, 15 november 2011

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit artikel verscheen eerder op zijn eigen blog. Met toestemming van Flip van Dyke is het oo kop Republiek Allochtonië geplaatst.

Enkele blogs van Flip op Republiek Allochtonië:

 

 

 


Meer over cijfers, flip van dyke, fritsma, immigratie, migranten, migratie, moslims, pvv.

Delen:

Reacties


mieke abel - 18/11/2011 19:21

geweldig zoals jullie altijd ook de mmeest dwaze
politici volgen !