Simion Blom: "Vechten tegen ongelijkheden in de samenleving, onderwijsachterstanden en (gekleurde) armoede."

In opinie door Simion Blom op 16-03-2014 | 18:16

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijk Amsterdamse kandidaten.

Simion Blom is 25 jaar oud, student en kandidaat voor de komende Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen namens GroenLinks. Hij staat op plek 6.

Waarom moeten we op u en uw partij stemmen? 
De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier raadswerk gedaan in Amsterdam Zuidoost. Mijn drive was en is nog steeds te vechten tegen ongelijkheden in de samenleving, onderwijsachterstanden en (gekleurde) armoede.

In Amsterdam Zuidoost heb ik het initiatief genomen om te komen tot een ‘Talentenfonds’ voor excellerende jongeren. Daarnaast vroeg ik ook extra beleidsmatige aandacht voor kwetsbare jongeren, voor het belang van een goed ontbijt voor schoolgaande kinderenen voor een eigen beleid gericht op seksuele diversiteit.

Vanwege mijn mensbeeld en wereldvisie pas ik goed bij GroenLinks. Het is belangrijk dat GroenLinks voldoende kiezers heeft in Amsterdam. Juist in deze tijd waar groepen mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan is GroenLinks onmisbaar wat mij betreft. Als er één partij is die gelijkheid, emancipatie, empathie en loyaliteit in multicultureel Nederland nastreeft, dan is het wel GroenLinks. Dat hebben we meermaals laten zien en dat doen we dagelijks in de steden waar we besturen, ook in Amsterdam. De vijandigheid ten opzichte van migranten en moslims in Nederland of de agressie ten opzichte van homoseksuelen is iets wat GroenLinks zoveel mogelijk wil bestrijden. 
 
De loyaliteit en sympathie tussen verschillende groepen moet met name nu weer hernieuwd worden. Het mag niet zo zijn dat in deze prachtige stad, in deze moderne tijd, de kwaliteit van het leven van specifieke groepen vele malen minder is dan die van andere. En dat vanwege het feit dat je een gekleurd gezicht hebt of vrouw bent. Dit is mijn drive en motivatie en ik wil er in de gemeenteraad voor strijden. Maar ook wil ik Amsterdammers vertegenwoordigen die zich niet vertegenwoordigd zien en een grote afstand ervaren tot de politiek en de overheid. Ik begrijp hen en ik denk zeker te kunnen begrijpen hoe die afstand is ontstaan. Graag wil ik me inzetten om kloven in de stad, te dichten.

Wat hoopt u de komende 4 jaar te bereiken?

GroenLinks-Amsterdam zet sinds een paar jaar extra in op het bestrijden van discriminatie. Dit willen we de komende jaren nog meer aanpakken. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer meetellen in dit land en in de stad Amsterdam. Jongeren en met name migrantenjongeren komen zeer moeilijk aan de bak. We moeten zoveel mogelijk werk creëren en daarnaast het werk dat er al is eerlijker verdelen.

Heel graag wil ik me in de gemeenteraad inzetten voor een tweede kans voor jongeren die veroordeeld zijn voor een kruimeldiefstal. Zulke jongeren zouden in heel Amsterdam tijdelijk steun moeten krijgen in de vorm van een baan, dagbesteding en huisvesting. Dit is belangrijk omdat de kans dat zo'n jongere dan afglijdt met meer 60 % afneemt. Dat is goedkoper voor de gemeente en het is goed voor de veiligheid in de stad wanneer ze niet afglijden.

Ik vind het ook belangrijk om Amsterdammers met een vluchtelingenachtergrond een stem te geven. Meer dan 60 procent van de mensen in die groep is werkloos en de armoede is schrijnend te noemen.
Tevens moet Amsterdam weer landelijk het initiatief nemen om de verstoorde relatie tussen de overheid en de Roma-Sinti Nederlanders te herstellen. Daarnaast moet er een einde komen aan de gespannen relatie tussen de politie en jongeren in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost.

Waarop kan wat u betreft de komende 4 jaar bezuinigd worden?

Verdere besparingen op het gemeentelijk apparaat van Amsterdam zijn mogelijk, maar de grens is wat GroenLinks betreft in zicht. Er kan nog wat meer bezuinigd worden, maar het moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Wat moet er volgens u gebeuren om de enorme werkloosheid onder niet-westerse jongeren op te lossen?

Wat mij betreft moet de overheid niet meer samenwerken met bedrijven die zichtbaar en duidelijk discrimineren op de arbeidsmarkt. Ik geloof dat werkgevers positief geprikkeld kunnen worden door tijdelijke loonsubsidie (startersbeurs). Het is goedkoper dan het geven van een uitkering aan een starter die werkloos is en daarnaast kan zo een starterservaring worden opgedaan.

GroenLinks heeft onlangs een voorstel ingediend om het ook voor ZZP’ers mogelijk te maken om stagiaires te begeleiden, want nu kan dat niet. Op deze manier dragen we ook bij aan het probleem van het vinden van stageplekken voor MBO-studenten. Daarnaast trekt GroenLinks ongeveer 7 miljoen uit voor  een uitgebreider aanbod van tweedekansonderwijs.
Daarmee stellen we Amsterdammers in de gelegenheid om zich op latere leeftijd om te scholen of bij te scholen. Ik hoop dat met name dat vrouwen deze kans ook echt zullen aangrijpen ter bevordering van de emancipatie.

Op welke website kunnen we meer informatie over u vinden?

Op de website van GroenLinks Amsterdam

Twitter: https://twitter.com/SimionBlom

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen 


Meer over #gr2014, groenlinks, simion blom.

Delen:

Reacties


sannestam - 09/12/2017 10:16

Dagbesteding is voor iedereen belangrijk die in fysieke of mentale moeilijkheden zit. Het is erg goed dat jij je ervoor inzet. Ga je soms ook met mensen op pad?