Sinds februari 2014 kwamen er 10 Syriëgangers terug naar Nederland

In opinie op 13-07-2016 | 10:08

Het aantal omgekomen (42) en teruggekeerde (40) Syriëgangers is sinds oktober 2015 niet meer veranderd. Sinds de AIVD in februari 2014 voor de eerste keer alarm sloeg over de Syriëgangers zijn er 10 naar Nederland teruggekeerd.
Dat blijkt na een vergelijking van de rapportages Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van NCTV die het kabinet sinds februari 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In februari 2014 meldde Rob Bertholee voor het eerst dat tientallen moslimjongeren uit Nederland aan de kant van radicale terreurorganisaties in Syrië meevechten in de strijd tegen president Assad. Er waren op dat moment al 30 strijders teruggekeerd. Uit de cijfers blijkt dat de 10 Syriestrijders die na februari 2014 zijn teruggekeerd dat tussen november 2014 en oktober 2015 deden. Opmerkelijk is ook dat er volgens de NCTV sinds oktober vorig jaar geen enkele Nederlander in Syië meer omgekomen zou zijn.

Het aantal Nederlanders dat naar Syrië vertrekt is volgens het laatste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV afgenomen. Dat is niet zichtbaar aan de cijfers hieronder omdat sinds 1 mei kinderen vanaf 9 jaar die met hun ouders naar ISIS zijn gereisd, worden meegeteld in de uitreiscijfers. De reden hiervoor is omdat gebleken is dat ISIS kinderen vanaf 9 jaar inzet bij gewelddadigheden.

Hieronder de cijfers zoals die door de NCTV drie keer per jaar worden gepresenteerd

datum DTN

Nederlanders

vertrokken naar Syrië

teruggekeerd omgekomen
Nederlandse Syriëstrijders
februari 2014 100 30 10
juni 2014 130 30 10
november 2014 160 30 18
april 2015 190 35 30
juli 2015 200 35 32
oktober 2015 220 40 42
maart 2016 240 40 42
juli 2016 260 (*) 40 42

(*) sinds mei 2009 worden ook kinderen ouder dan 9 jaar meegeteld

Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van een aanslag in Nederland. Omdat de kans dat er toch in Nederland een aanslag plaatsvindt, reëel is, kwalificeert de NCTV de dreiging daarom nog steeds als substantieel, niveau 4 in het aangepaste systeem van dreigingsniveaus.

De NCTV waarschuwt verder voor toegenomen polarisatie, die een voedingsbodem kan vormen voor radicalisering en extremisme. De NCTV refereert aan:

  • het heftige debat over het racistische gehalte van Nederland,
  • de komst van vluchtelingen, die gepaard met angst voor terrorisme heeft geleid tot steeds openlijker activiteiten van extreemrechts.
  • Mede in reactie hierop het soms gewelddadig verzet van extreemlinks tegen extreemrechts
  • de toename van het aantal meldingen van anti-islamincidente .

Lees meer hier.

Meer over radicalisering op dit blog hier.


Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over dreigingsbeeld, jihadisten, NCTV, radicalisering, Syrië, Syriëgangers.

Delen: