Stop het assimilatiebeleid

In opinie door Latif Hasnaoui op 25-02-2012 | 11:40

Tekst: Latif Hasnaoui

Niet de integratie zoals David Pinto betoogt is volledig mislukt maar de assimilatie van niet-westerse migranten. Het probleem in deze discussie is dat wanneer David Pinto het heeft over integratie hij eigenlijk assimilatie bedoelt. Dat schrijft Latif Hasnaoui.

Er is sprake van integratie als een allochtoon de belangrijkste delen van de dominante cultuur overneemt (taal en wettelijke regels) en de eigen cultuurgewoonten die niet botsen met die van de dominante cultuur behoudt.
Er is daarentegen sprake van assimilatie als een allochtonen verplicht wordt zich volledig aan te passen aan de cultuur van het ontvangende land en niets uit de cultuur van het land van herkomst mag behouden. De nieuwkomer neemt de dominante cultuur van het nieuwe land over om zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie in de maatschappij te krijgen.

Tot op heden maakt de overheid zich schuldig aan een assimilatiebeleid en dient daarmee te stoppen. Een moderne multiculturele samenleving vereist een beleid gericht op integreren en participeren met behoud van eigen cultuurgewoonten. Meedoen en erbij horen is het hoogst haalbare.

Door de grote cultuurkloof tussen de diverse niet-westerse allochtone culturen en de autochtone Nederlandse cultuur is het niet verstandig om van deze twee groepen een grote groep te maken. Wat nodig is, is een grote samenleving met vele verschillende groepen die geïntegreerd zijn en meedoen. Assimileren is juist kost wat kost rokers en niet-rokers in dezelfde treincoupe onder te brengen en niet integreren zoals David Pinto betoogt. Integreren is rokers in een aparte treincoupe en niet- rokers in een aparte treincoupe maar wel in dezelfde trein. Het is veel beter ze gescheiden van elkaar toch naar hetzelfde eindstation te brengen.

Het assimileren van deze twee leefwerelden heeft daarom weinig zin. Integreren met behoud van identiteit is het best alternatief voor assimilatie. Uit onderzoek onder migrantenjongeren in verschillende landen is gebleken dat mensen die enerzijds vasthouden aan hun eigen cultuur maar ook goed kunnen omgaan met de cultuur van het ontvangende land de beste perspectieven hebben. Zij integreren en doen het meeste mee. De enige manier om dat eigen te maken is de taal leren, een opleiding volgen, goed oriënteren op de arbeidsmarkt en de maatschappij. Integreren betekent je maximaal inzetten in de dominante samenleving met behoud van je eigen identiteit.

Daarnaast moeten autochtonen zich afvragen welke kernwaarde zij willen overdragen aan hun allochtonen medelanders. Als die duidelijk worden benoemd, kan de allochtoon zich verdiepen in zijn eigen normen en waarden en van daaruit keuzes maken . In de praktijk betekent dit dat migranten zich zullen moeten voegen naar de normen en waarden van de ontvangende samenleving. Overheden moeten daarom specifiek gericht beleid ontwikkelen op migranten die problemen hebben met het volledig participeren in de samenleving die het toelaat dat groepen hun eigen identiteit behouden.

Met andere woorden: De overheid moet duidelijke randwoorden scheppen zodat allochtonen weten welke normen en waarden er zijn in de Nederlandse cultuur waar ze naar zullen moeten leven.
Gemeente moeten daarom meer de dialoog aangaan met allochtonen en duidelijke geldende kernwaarden formuleren.

De overheid moet migranten de ruimte geven om anders te zijn, maar tegelijkertijd doelen opstellen wat men van hun verwacht.

Latif Hasnaoui is gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Bosch

Link:

David Pinto: stop met het integratiebeleid

Meer over integratiebleid of minderhedenbeleid of mainstreaming

 

 


Meer over david pinto, integratiebeleid, Latif Hasnaoui, minderhedenbeleid.

Delen:

Reacties


Salim Metin - 05/12/2014 08:18

Als niet westerse allochtoon ben je in NL pas goed geïntegreerd als je net zo denkt, doet en handelt als een Nederlander. Er is geen ruimte voor jouw mening; want jij bent anders, jij bent moslim, jij gelooft niet alleen in het nieuws dat door NOS wordt uitgezonden. B.v. Nederland en veel van westerse landen hebben hun assimilatie beleid keihard toegepast; zie koloniale verleden. In alle landen waar de Nederlanders, of b.v. de Portugezen aan de macht waren is de christendom met geweld doorgevoerd; dat noemt men in het westen "het brengen van beschaving" . Als je wilt integreren in NL zoals b.v. NL dat wilt, begin met naamsverandering van je en van je kinderen.. zeg in het openbaar dat je islam een belachelijke godsdienst vindt, eet af en toe varkensvlees met je collega's, drink af en toe een biertje... vergeet de feestdagen als Ramadan e.d., sier met kerstmis je huis vol met kerstboom en allerlei andere toestanden..

Kipsatee - 19/08/2012 18:58

Quote: "Er is sprake van integratie als een allochtoon de belangrijkste delen van de dominante cultuur overneemt (taal en wettelijke regels) en de eigen cultuurgewoonten die niet botsen met die van de dominante cultuur behoudt."
Toch vreemd dat er dan nog zoveel allochtone "Nederlanders" zijn, die hier al jaren wonen en nog steeds de taal niet spreken.
Als onze regering zich dan schuldig zou maken aan assimilatiebeleid, zou dit toch niet voorkomen in dit land.

Edgar van Lokven - 28/02/2012 21:26

Latif, zou je de lezers van jouw artikel tenminste een concrete beleidsmaatregel van de rijksoverheid kunnen noemen die wij in de categorie 'assimilatie' kunnen plaatsen? Bijvoorbeeld dat moslims verplicht worden zich te bekeren tot het christendom of dat het allochtonen verboden is om thuis de eigen taal te spreken? Als je zo een concreet voorbeeld van assimilatiebeleid kunt noemen dan ben ik het bij voorbaat met je eens dat het moet worden gestopt.

latif - 27/02/2012 11:02

de eigen verantwoordelijkheid van de burger ligt bij: de taal leren, een opleiding volgen, goed oriënteren op de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Dilan Yesilgoz - 26/02/2012 23:00

De overheid moet een hoop zo te lezen. Waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de burger?