Strenger toezicht op onder andere moskee-internaten

In opinie op 18-04-2014 | 17:14

Gemeenten zullen voortaan strenger toezicht gaan houden op jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten. Zij zullen zich hierbij dan baseren op de nieuwe wettelijke eisen waaraan deze internaten vanaf 1 juli 2015 moeten voldoen.
Het kabinet wil hiermee de veiligheid en het welzijn van kinderen in de internaten vergroten. Het kabinet stuurt dit wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher voor advies aan de Raad van State.

Met Turks-Nederlandse internaten en gemeenten maakte vorig jaar al vrijwillig afspraken met minister Asscher al vrijwillig afspraken om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten. Zo moet er een vertrouwenspersoon zijn, moeten medewerkers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en wijzen de internaten ouders erop dat hun kinderen op de juiste manier in het GBA staan.

De GGD controleert dit voorjaar  of de internaten voldoen aan deze afspraken. Het kabinet gaat de afspraken omzetten in voor de wet afdwingbare afspraken zodat gemeenten kunnen handhaven als er misstanden zijn.

De eisen gelden voor alle private internaten, dus ook voor bijvoorbeeld opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. De eisen zijn grotendeels gebaseerd op de eisen die voor schippersinternaten gelden.

Ruim een jaar geleden ontstond er een discussie over de omstandigheden in Turks-Nederlandse internaten naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad.

Vorige week sprak onderzoeksjournalist Margalith Kleijwegt bij de presentatie van haar boek Familie is Alles ook over de internaten: "Het zijn gesloten bolwerken met een zeer slecht imago, vanwege lijfstraffen en zo. Daar wil ik ook helemaal niet aan voorbijgaan. Maar het is wel een feit dat het heel goed gaat met veel jongeren die op zo'n internaat verblijven. Op het Calvijn zijn ze er ook enthousiast over. Heel veel ouders die door de school worden uitgenodigd voor ouderavonden laten het afweten. Maar de leiding van het internaat komt wél, en stelt zich constructief op. Het zou heel goed zijn als de internaten meer openheid zouden betrachten, als ze veel beter laten zien wat ze aan het doen zijn. Maar ik neig ernaar om te denken dat het helemaal geen verkeerde instellingen zijn."

Kleijwegt bracht met de VPRO-radio onder andere een bezoek aan het internaat Ekmel dat volgens haar emanciperend is. De reportage vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over ekmel, internaat, internaten, margalith kleijwegt, moskee-internaten.

Delen:

Reacties


kenan - 25/04/2014 00:32

Strenger mag, je hebt toch niks te verstoppen