Tien jaar na het keerpunt

In opinie door Yahia Bouyafa op 10-09-2011 | 22:15

Tekst: Yahia Bouyafa, voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeen Nederland

Elf september tweeduizend een: een ieder van ons weet nog goed waar hij of zij was op het moment dat de wereldschokkende aanslagen werden gepleegd op hardwerkende onschuldige burgers. Duizenden mensen verloren hun leven, honderden raakten verminkt, en van talloze mensen zagen hun leven ontwricht worden door deze gitzwarte dag in de geschiedenis van de mensheid.

Na de aanslagen zijn overal op de wereld discussies ontstaan. Velen wilden meer weten over de religie die aangehangen werd door degenen die deze verschrikkingen op hun geweten hadden. Wie waren deze mannen, wat bewoog hen om deze aanslagen te plegen, waarom deden ze dit in naam van God en de Islam en, nog veel belangrijker, zijn andere moslims het eens met deze terroristen?

De terreurdaden wakkerden bij velen in de westerse wereld de angst aan voor de Islam. De aanslagen die in de daarop volgende jaren plaatsvonden in Bali, Madrid, Londen en Casablanca hebben die angst vergroot.

Gelukkig hebben overheden en maatschappelijke organisaties veel geïnvesteerd om bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen, zodat burgers deze angsten kunnen overwinnen en toenadering tot elkaar kunnen zoeken. Helaas zijn er ook krachten die misbruik van de situatie hebben gemaakt door het klimaat van onzekerheid als voedingsbodem voor islamofobie te gebruiken.

Onlangs werd bekend dat er meerdere fondsen in de Verenigde Staten actief zijn om projecten te financieren met een uitgesproken islamvijandig karakter. Daarnaast is er in Nederland een politieke partij actief die van islamofobie haar core business heeft gemaakt.

De strijd die door deze groepen tegen de islam wordt gevoerd richt zich op het versterken van bij het grote publiek levende vooroordelen en stereotypen. Zo wordt bijvoorbeeld de sceptische houding tegenover de Europese integratie vermengd met het wantrouwen jegens de islamitische bevolkingsgroep, hetgeen onder woorden wordt gebracht door de term ‘Eurabië’, waarbij wordt gesuggereerd dat Europa door moslims van de ‘autochtone’ bevolking zal worden afgenomen. De feiten waarmee dit soort karikaturen kunnen worden weerlegd liggen voor het oprapen. Desondanks vinden dit soort islamofobe stereotypen bij een aantal mensen nog steeds dankbaar gehoor.

Gelukkig wil een meerderheid van de Moslims, Joden, Christenen, Boedisten, Atheisten en andere overtuigingen in de samenleving prettig, veilig en respectvol met elkaar samenleven. Bij hen wint het gezonde verstand het van de angst. Ook de anderen moeten gaandeweg het besef krijgen dat het ontmenselijken en demoniseren van andersgelovigen een doodlopende weg is.

Wij zijn er van overtuigd dat dit besef alleen maar kan doordringen door het zoeken van toenadering tot elkaar, het opbrengen van begrip voor elkaar en het aangaan van een kritische maar respectvolle discussie met elkaar.

Dit allemaal in de hoop dat er nooit meer een 9/11 zal zijn!

Yahia Bouyafa, voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeen Nederland

 


Meer over 11 september, 11/9, islam, moskeeen, radicalisering, RMMN, terrorisme, yahia bouyafa.

Delen: