Toename etnische diversiteit uitdaging voor westerse samenleving

In opinie op 07-06-2012 | 15:23

Westerse samenlevingen moeten naar nieuwe manieren zoeken om om te gaan met een etnisch diversere samenleving. Door de vergrijzing verandert de bevolkingssamenstelling en dat is met name een uitdaging voor de arbeidsmarkt. Dit stelt socioloog prof.dr. Richard Alba (Centre for Urban Research CUNY, New York) in zijn lezing op de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 7 juni 2012. De lezing 'The looming transition to diversity in western societies: Challenge and opportunity' gaat over de op handen zijnde veranderingen in westerse samenlevingen.

In de komende jaren zal de enorme groep babyboomers de arbeidsmarkt verlaten. Zij worden vervangen door de groep jongvolwassenen die een veel grotere etnische verscheidenheid kennen. Volgens Alba biedt deze bevolkingsomschakeling zowel uitdagingen als kansen. Kinderen met een migratieachtergrond zijn minder goed opgeleid en voorbereid op de arbeidsmarkt dan de autochtone bevolking, maar de demografische transitie biedt ook mogelijkheden om de bestaande sociale breuklijnen die nu verbonden zijn aan etniciteit en godsdienst te doorbreken. In zijn lezing gaat Alba dieper op deze maatschappelijke veranderingen in.

Over prof.dr. Richard Alba
Richard Alba wordt gezien als een van de meest vooraanstaande experts in migratieonderzoek in de USA. Hij is Distinguished Professor Emeritus en directeur is van Center for Social and Demographic Analysis en de Lewis Mumford Center van de University of Albany. Ook is hij Professor of Sociology bij de Graduate Center, City University of New York. Zijn onderzoek richt zich op thema’s als huisvesting, taal, religie en onderwijs. In zijn meest recente werk gaat hij in op het effect van de leefomgeving op de kansen van kinderen van migrantenfamilies in de Verenigde Staten en Europa.

Update (28 juni 2012): de samenvatting van de lezing is te vinden op de website van Sociale Vraagstukken.

Dit bericht is afkomstig van de Erasmus Universiteit en is met toestemming van de auteur op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer informatie: Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen (kooistra@fsw.eur.nl).

Kijk voor meer informatie over migratieonderzoek in onze databank onderzoek integratie.


Meer over Erasmus Universiteit, etnische diversiteit, migratie, Richard Alba.

Delen: