Turks Nederlandse organisaties verkennen mogelijkheid tot oprichting nieuw overlegorgaan

In opinie op 23-03-2016 | 15:19

Turks-Nederlandse organisaties hebben overleg over de oprichting van een overlegorgaan dat de onderlinge contacten tussen de ongeveer 1500 Turkse organisaties in Nederland gaat versterken en gezamenlijk optrekken moet gaan bevorderen. Dat meldt Demet TV. Vooral de samenwerking tussen Turkse en Koerdische organisaties ligt gevoelig.

De bijeenkomst was een initiatief van het Centre for Public Debate (CPD). Uit de reportage wordt niet duidelijk hoe het nieuwe overlegorgaan zich zou moeten verhouden tot bestaande samenwerkingsverbanden. Zo zijn diverse landelijke Turks- Nederlandse organisaties  aangesloten bij het Inspraak Orgaan Turken (IOT). De meeste Turkse moslimorganisaties zijn lid van het CMO

Hieronder de reportage van Demet TV.

 

Problemen bij oprichting overlegorgaan Turkse zelforganisaties

 

Bron: Demet TV

Meer over migrantenorganisaties hier

Meer over Turkse Nederlanders hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over migrantenorganisaties, turkse nederlanders.

Delen: