Turkse arbeidersvereniging organiseert bijeenkomst over antisemitisme

In opinie op 17-04-2015 | 08:02

De HTIB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) organiseert op zaterdag 18 april een dialoogoverleg over het bespreekbaar maken van antisemitisme. De HTIB organiseert deze bijeenkomst naar aanleiding van de huidige spanningen in onze samenleving.

De HTIB schrijft: "Wij willen als HTIB verschillende zelforganisaties, hun achterban en bestuurders bijeen brengen om deze spanningen bespreekbaar te maken en elkaar de hand te reiken om ons zodoende samen in te kunnen zetten tegen elke vorm van discriminatie en racisme."

Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers zich bewust worden van het karakter en de gevaren van het antisemitisme. In het bijzonder gaat het er om dat men leert een kritische houding in het Midden-Oostenconflict te verwoorden zonder te vervallen in antisemitische stereotypen.

Ook zal de voorstelling Anne Frank spreekt Turks opgevoerd worden en is er ruimte voor bespreking en discussie naar aanleiding van de voorstelling en het persoonlijk verhaal van Harry Koopman, een overlevende van de holocaust.

De avond vindt plaats op zaterdag 18 april van 19:00 uur tot 21:30 uur in het HTIB,
Eerste Weteringplantsoen 2 C, 1017 SJ AMSTERDAM. 


Meer over antisemitisme op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over antisemitisme, htib.

Delen: