Turkse arbeidersvereniging: Turkse les moet weer op basisschool

In opinie door Ewoud Butter op 23-10-2012 | 11:53

De Turkse Arbeiders vereniging in Nederland (HTIB) heeft besloten een juridische procedure te beginnen tegen de Nederlandse Staat. De HTIB eist dat er op scholen weer Turkse les wordt gegeven. Zo heeft de HTIB in een persbericht laten weten.

Afgelopen maanden hebben de advocaten Nazmi Türkkol en Fadime Kiliç in opdracht van HTIB onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden. Deze advocaten concludeerden dat de afschaffing van onderwijs in eigen taal door het eerste kabinet Balkenende in 2002 in strijd is met universele rechten van de mens. Volgens hen is dit besluit met name in strijd geweest met artikel 13, 14 en 15 van het International Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Volgens de advocaten hebben de kinderen van migranten het recht om hun moedertaal en hun cultuur te leren kennen en dit moet door de Nederlandse staat worden gefaciliteerd. De HTIB wil dit recht voor deze kinderen nu via de rechter opeisen.

OETC/ OALT

In 1970 werd door het toenmalige ministerie van CRM besloten om onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC)  aan allochtone leerlingen te gaan subsidieren buiten de schooltijden. In 1974 voerde het ministerie van Onderwijs OETC binnen schooltijd in. 
OETC werd belangrijk gevonden omdat destijds de verwachting was dat veel migranten zouden terugkeren naar het land van herkomst. Later kwam het accent meer te liggen op het zelfbeeld van kinderen en het functioneren in het gezin. Bovendien meenden sommige onderzoekers dat een goede beheersing van het onderwijs in de eigen taal  een positieve invloed zou hebben op het onderwijs in het Nederlands. Andere onderzoekers bestreden dit.

Op de kwaliteit van het OET(C)-onderwijs was in de loop der jaren veel kritiek en ook de samenwerking met andere onderdelen van het lesprogramma schoot tekort. Daarom besloot het ministerie van O, C en W in 1995 het OET(C)-onderwijs af te schaffen en te vervangen door OALT (Onderwijs is Allochtone Levende Talen) buiten schooltijd. Op 1 augustus trad de Wet Onderwijs Allochtone Levende Talen in werking. 

In 2002 werden de eisen voor taalondersteuning aangescherpt. OALT-leerkrachten moesten een NT2-diploma halen om als taalondersteuner aan de slag te kunnen blijven. Uiteindelijk stopte op 1 augustus 2004 de bekostiging van oalt. De basis voor deze beslissing lag in het regeerakkoord van het eerste kabinet Balkenende, waarin werd vermeld: "Prioriteit moet worden gegeven aan het leren van Nederlands, daarom wordt de regeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen afgeschaft." Bron

Zie ook AT5 voor een reportage over dit onderwerp.

Het gehele persbericht van de HTIB leest u hier (pdf).

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over ewoud butter, HTIB, OALT, OETC, onderwijs, Turks.

Delen:

Reacties


SD vd Putten - 21/08/2013 14:54

Inderdaad, Turkse kinderen in het buitenland (élk buitenland en niet alleen in Nederland) zouden Turks taalonderwijs moeten 'krijgen' / kunnen volgen. Het zou heel jammer zijn als zij het Turks niet goed of onvoldoende leren. Dit is een recht dat ondersteund zou moeten worden door de Turkse overheid en waarvoor de Turkse overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen!
Een voorbeeld kan genomen worden aan (Jan Beerenhout haalde het ook al aan) StichtingNederlandsOnderwijsBuitenland: Nederlanders in het buitenland, die vaak door inzet van vrijwilligers en mbv subsidie van de Nederlandse overheid Nederlands onderwijs in het buitenland verzorgen: zoals de Nederlandse school in Istanbul (en meerdere steden in Turkije!) al jaren gerund en bestuurd door een team van enthousiaste Nederlandse vrijwilligers met onderwijservaring.
Zelf heb ik 9 jaar in het buitenland gewoond waarvan 6 jaar met kinderen die Nederlands gevolgd hebben naast hun reguliere onderwijs, dat was mijn verantwoordelijkheid om dat te organiseren hetgeen gelukt is vanwege de inzet van Nederlandse onderwijzers in het buitenland en via een Nederlandse online onderwijsorganisatie. Zij spreken nu perfect Nederlands en nog 2 vreemde talen :-)

Renée Boers - 24/10/2012 19:06

Het betreft dus Nederlandse wetgeving die in 2004 is afgeschaft. In de media wordt steeds gesproken over een 'Europees Verdrag'. Zo'n verdrag bestaat niet. Er is wel een Europees Handfest of verdrag voor regionale of minderheidstalen (ECRML) uit '92 en een Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderhedenuit '95 en in beide gaat het niet om allochtonen. Wat Nederland betreft zouden de Friezen wel recht op taalonderwijs hebben. En ook dat loopt niet geheel vlekkenloos. Opmerkelijk vind ik ook, in mijn speurtocht en factchecking, dat pas juni dit jaar in Turkije het Koerdisch als taal op de staatsscholen onderwezen gaat worden. Bij voldoende belangstelling. Voorheen was dit recht of voorrecht alleen op privéscholen. Als ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen met opa en oma kunnen communiceren, dan lijkt mij dat heel eenvoudig op te lossen. I.p.v. 8 jaar studeren op het vermeende Turkse recht op taalonderwijs, had men de energie in thuisonderwijs kunnen steken. Wie heeft de eigen taal niet thuis geleerd. Wie de taal op seculiere basis op scholen onderwezen wil hebben moet dat intern en voor eigen kosten op scholen organiseren. Huur een lokaal, zet een paar vrijwilligers aan het werk zoals al gedaan werd. Ik vind dit gedram op rechten, terwijl er weer miljoenen op kinderopvang bezuinigd wordt, om maar iets te noemen, kortweg, belachelijk.

Jan Beerenhout azn - 24/10/2012 15:52

Beste lezers, mijn welgemeende verontschuldigingen voor de vele type- en spellingfouten in mijn laatste bericht - en dat in een bericht over goed onderwijs! Ik schaam me dood!
Maar ik had gloeiende haast - al is dat een mager excuus.

Jan Beerenhout azn - 24/10/2012 09:59

Moeder/Vadertaal. Op mijn reactie heb ik nog een aanvulling, die m.i. van beklang is. Nederlandse (en Vlaamse) kinderen kunnen in het buitenland waarheen zij (tijhdelijk,soms voor vele jar en) verhuisden, via de St.NOB = Nederlands Omnsderwijs in het Buitrenland, Nederlandstalig basisonderwijs volgen, als zij datv willen en hun ouders dat (laten) betalen. Dat zou een voorbeeld moeten zijn voor de -in dit geval- Turkse overheid en iorganisaties van Turkse immigranten. Overiogens: in welk immigratieland ter wereld krijgebn kinderen van immigranten les in de taal van hun vertrekland?

Kivilcim - 23/10/2012 14:00

In Gent zijn er verschillende onderzoeken geweest in verband met meertaligheid en slagingspercentage van allochtonen kinderen in het Vlaams onderwijs. Het is uitgewezen dat een sterk moedertaal het makkelijker maakt om een andere taal te werven. Hiernaast is het belangrijk dat ouders in kwestie goed begeleid worden hoe ze op een positieve manier de tweede taal thuis een plaats geven en dit ook stimuleren. Een andere punt, is attentie op gebruik van woordenschat. Dus het is heel belangrijk om een uitgebreid woordenschat te hanteren ten opzichte van je kind. Indien een kind weet wat een schaar is in eigen moedertaal, maakt het makkelijker om tijdens kleuteronderwijs spelenderwijs de naam van een schaar in tweede taal te verwerven. Dus ja, het is erg belangrijk dat een kind sterke moedertaal heeft, en ik ben voorstander dat het tijdens kleuteronderwijs begint om parallel tweede taal te kunnen werven. Met opvoedingsondersteuning aan ouders die hun kinderen in meerdere talen opvoeden.

Daphne - 23/10/2012 13:08

Ik ben enorm benieuwd naar wat ervaringsdeskundigen hiervan vinden, mensen die als kind les hebben gehad in eigen taal en cultuur, of in de allochtone levende talen. Heeft het ze iets positiefs gebracht? Ik ben vooral benieuwd naar de Turkse kant van het verhaal. Marokkanen die ik ken vertellen dat het Arabisch dat ze op school moesten leren het ene oor in en het andere oor uit ging, omdat ze thuis immers Berbers spraken, een totaal andere taal.

Hiernaast nog twee opmerkingen.

Spaanse en Chinese kinderen in Amsterdam leren op zaterdag Spaans, respectievelijk Chinees, in klasjes die door hun ouders worden georganiseerd en betaald. Even afgezien van de financiële kant van de zaak: Is dat een alternatief?

Heeft dit verzoek niet te maken met uitstelgedrag om het onvermijdelijke maar niet onder ogen te hoeven zien? Moeten zowel de Turkse gemeenschap als de Nederlandse samenleving niet aan de uiteindelijke conclusie: dat de Turkse Nederlanders Nederlanders zijn, here to stay? Dat is een pijnlijke weg, die vele Molukkers ook hebben moeten afleggen, en ik wil dat absoluut niet bagatelliseren.

Jan Beerenhout azn - 23/10/2012 12:59

HTIB zelf constateert dat het gaat om kinderen van migrerende werknemers:

Richtlijn 77/486 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1977 over het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers.

Als je opa vijftig jaar geleden hier als gastarbeider aankwam en zich uiteindelijk met zijn mede-gezinsleden blijvend vestigde (immigreerde) ben je dan nog een kind van een migrerende werknemer?

Met de (klein-)kinderen van mijn neven en nicht, die zich met hun ouders (mijn oom & tante) in 1955 in Canada vestigden kan ik in het Engels en/of Frans (afhankelijk waar zij zich vestigden) communiceren. Niet in het Nederlands. Daar hebben ze in Canada in het maatschappelijk verkeer, nix aan.

Mijn oudste dochter emigreerde precies 20 jaar geleden naar Portugal; met mijn drie aldaar geboren kleinkinderen ( en andere Portugezen) kan ik in het Portugees redelijk uit de voeten, omdat ik – hun opa – al vier jaar op de Cursus Portugees van de onvolprezen Volksuniversiteit Amsterdam zit.

Volgens mijn ervaring is dat de logische consequentie van een immigratie in een land met een andere taal dan van je geboorteland.
Of heb ik het mis?