Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

In opinie op 05-09-2014 | 13:02

Tekst: Brahim

Deze week suggereerde onze minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat het antisemitisch is om het CIDI een criminele organisatie te noemen. Daarmee lijkt de minister de definitie van antisemitisme te hebben opgerekt.

Kan iemand mij uitleggen waarom? En zou hij vergelijkbaar reageren wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel zou worden genoemd?

CIDI

Voor alle duidelijkheid: ik vind het CIDI geen criminele organisatie. Een organisatie is crimineel wanneer die organisatie de wet overtreedt en dat is bij het CIDI niet het geval.

Het CIDI is een lobby-organisatie van een bevriende natie. Je zou kunnen betogen dat dit land, Israel, crimineel is, omdat het mensenrechten schendt, net als VN-resoluties en internationale verdragen. Op dezelfde manier zou je trouwens veel andere landen ook crimineel kunnen noemen, waaronder ook het bestuur in Gaza.

Volgens Khalid Sinouh, keeper van Sparta, is het CIDI crimineel omdat de organisatie een criminele staat steunt. Dat mag hij vinden.  Je kunt discussieren over de stelling van Sinouh, je kunt het misschien smakeloos vinden, maar waarom is zijn uitspraak in godsnaam antisemitisme meneer Asscher?

Het CIDI doet haar werk en dat doet ze goed. Het CIDI behartigt de belangen van de staat Israel en waarschuwt tegen antisemitisme. Wat mij betreft zouden de mensen van het CIDI wat kritischer ten opzichte van Israel mogen staan, maar dat ze waarschuwen tegen antisemitisme is terecht.

Het CIDI heeft een sterke lobby. Dat wordt ze wel eens verweten. Dat vind ik ook onzin. Het is het goed recht van het CIDI. Degenen die klagen over de lobby van het CIDI, moeten er maar een voorbeeld aan nemen.  

Maar, net als rabbijn Lody van de Kamp vind ik het echter ook niet handig dat het CIDI het verdedigen van Israelbeleid combineert met het fungeren als meldpunt tegen antsemitisme. Dat gaat wringen.

Dan kan het dus blijkbaar gebeuren dat niet alleen kritiek op Israel antisemitisch wordt genoemd, maar dat nu dus zelfs 'kritiek' op de rol van CIDI als pleitbezorger van Israel antisemitisch is. 

Jodenhaat/Antisemitisme

Antisemitisme is voor Nederlandse Anti-Discriminatie Voorzieningen een van de gronden voor discriminatie. Het is veel meer dan alleen de discriminatie van joden. Het CIDI geeft de volgende definitie voor antisemitisme: 

"Joden anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen, noemt men antisemitisme."

Voorbeelden van antisemitisme zijn volgens het CIDI Joden verwijten dat ze de wereldpolitiek beheersen. Ook de uitspraak “Joden (of Israeli’s) zijn de nieuwe Nazi’s” is volgens het CIDI antisemitisch, onder andere omdat het conflict Israel-Palestina niet te vergelijken is met de holocaust en omdat "eventuele fouten van individuele Joden" (de staat Israel?) "de hele groep worden aangerekend. Zij overdrijven die fouten tot gigantische proporties en proberen daarmee de hele groep in een kwaad daglicht te stellen."

Het Europese Forum tegen antisemitisme geeft een uitgebreidere definitie van antisemitisme die ook helderder is. Zie hier. Dit forum vindt bijvoorbeeld het uiten van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over Joden antisemitisch alsook het beschuldigen van Joodse burgers dat hun loyaliteit meer ligt bij de staat Israel  dan bij de belangen van hun eigen land. Israel een racistische onderneming noemen is ook antismitisch net als het Joden collectief verantwoordelijk houden voor de daden van de staat Israel. Naar deze definitie wordt nota bene verwezen door GeenStijl

Volgens beide definities is de uitspraak van Sinouh niet antisemitisch, maar bijvoorbeeld de uitspraak van Yasmina Haifi wel. Zij stelde dat terreurorganisatie ISIS ‘een project van zionisten’ is. Dat is een complottheorie die doet denken aan de protocollen van de Wijzen van Sion en kan daarom antisemitisch worden genoemd, Over haar uitspraak ontstond veel ophef: politici en publicisten zagen het niet als een mening die geuit mag worden, maar nagelden Haifa publiekelijk aan de schandpaal. Ze ontving verschillende doodsbedreigingen en werd direct geschorst.  

Ik vind de definities van antisemitisme wat ruim, vooral in geval van kritiek op Israel, maar ik wil ze graag respecteren. Ik vind het namelijk een kwestie van beschaving om mijn joodse vrienden, collega's, buurt- of landgenoten niet moedwillig te kwetsen. 

En toch wringt het. 

Moslimhaat

Het wringt omdat er voor mijn gevoel met andere maten wordt gemeten wanneer het om moslimhaat gaat. Natuurlijk, keiharde discriminatie van moslims en geweld tegen moskeeen wordt bestraft, maar verder toch lijkt er toch vooral te worden weggekeken wanneer het om moslims gaat. Tegen moslims lijkt veel meer gezegd te kunnen worden. En moslims die zich daarover beklagen, krijgen al snel het verwijt dat ze zich wentelen in slachtofferschap.

Stel dat we voor moslimhaat een zelfde soort definitie zouden hanteren als voor antisemitisme. Analoog aan de definitie van het CIDI wordt de definitie van moslimhaat dan:

"Moslims anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens moslims op grond van vooroordelen, noemt men moslimhaat."

Voorbeelden van moslimhaat worden dan bijvoorbeeld wanneer moslims wordt verweten dat ze een vijfde colonne vormen of een onder 'islamkritici' populaire complottheorie als Eurabie. Ook de vergelijking van moslims met nazi's wordt dan een vorm van moslimhaat evenals het aanspreken van de hele groep op grond van de eventuele fouten van individuele moslims. Andere vormen van moslimhaat worden ook het uiten van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over moslims alsook het beschuldigen van islamitische burgers dat hun loyaliteit meer ligt bij de Islam dan bij de belangen van Nederland.

Ik durf te stellen dat wanneer Anti Discrimimatie Voorzieningen een vergelijkbare definitie voor moslimhaat zouden gebruiken als voor antisemitisme, ze een enorm gebrek aan personeel zouden kunnen krijgen, om alle meldingen te kunnen verwerken.   

Leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over moslims zijn namelijk schering en inslag. Tot de aanhangers van de complottheorie Eurabia behoren vele bloggers, politici en zelfs een wetenschapper' (Hans Jansen). Moslims vergelijken met nazi's is aan de orde van de dag. De hele groep moslims aanspreken op de fouten van individuele moslims is in Nederland inmiddels volstrekt normaal geworden. Moslims worden steeds weer aangesproken op het gedrag van een klein groepje extremisten en wordt steeds weer gevraagd afstand te doen van ISIS. Dat is even bizar als Nederlandse joden vragen afstand te doen van Israel.
En last but not least is er een partij, de PVV, die openlijk moslims discrimineert. De PVV heeft diderse aparte maatregelen voor moslims voorgesteld, die haaks staan op artikel 1 van de grondwet. Deze partij wordt niet alleen gesteund door meer dan een miljoen Nederlanders, maar heeft ook legitimiteit gekregen van CDA en VVD, die met deze partij gingen regeren.

Wil ik dat de definitie van moslimhaat gelijk gesteld wordt aan antisemitisme? Dat weet ik nog niet. Ik vind namelijk dat er veel gezegd moet kunnen worden. Maar dat er met dubbele maten wordt gemeten wringt wel. Dat maakt boos. En niet alleen bij mij. 

Ik zou niets willen verbieden, omdat de vrijheid van meningsuiting mij dierbaar is en dit land mooi maakt. Maar ik zou het waarderen wanneer de beschaving die terecht wordt gevraagd bij de omgang met joden, ook wordt gevraagd bij de omgang met moslims. Ik zou het waarderen wanneer politici, waaronder Asscher, zich op vergelijkbare wijze publiekelijk druk zouden maken om moslimhaat als om antisemitisme. 

Dat betekent overigens niet dat hij het hoeft te veroordelen wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel wordt genoemd. 


Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem. 

Lees ook de reactie op dit stuk van RADAR, de antidiscriminatievoorziening uit Rotterdam

 

Meer over antisemitisme hier; meer over moslimhaat hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 


Meer over antisemitisme, asscher, brahim, discriminatie, lodewijk asscher, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Meldpunt Discriminatie Vlaardingen - 24/09/2014 14:34

Goedemiddag Brahim,

Jaarverslag van het Meldpunt is aan VVEH waar het Meldpunt onder valt. Het Meldpunt doet registratieverslag aan de Gemeente Vlaardingen, Wij registreren de klachten onder de bekende discriminatiegronden: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.
Dat mijn collega's een discriminatiegrond in willen voeren is mogelijk maar daar ben ik niet van op de hoogte terwijl we dagelijks communiceren. Alles is voortdurend aan het veranderen en als het nodig is om met nog een grond te komen en de onderbouwing daarvoor is goed dan is daar geen bezwaar op en zal het in overleg door andere ADV's mogelijk ook overgenomen worden. Nou klinkt islamofobie alsof je iets goed wilt praten maar is voor mij als moslim zijnde niets anders dan een specificatie van de soort grond. Net als antisemitisme. Waarom vind jij dat niet goed?

brahim - 23/09/2014 14:20

beste mensen van het meldpunt vlaardingen, ik ben ervan overtuigd dat u uw werk oprecht en integer doet. Dat wil ik niet ter discussie stellen. En dat uiteindelijk de rechter bepaalt of er sprake is van strafbaarheid of niet lijkt me ook evident.
Wel ben ik nieuwsgierig naar de wijze waarop u klachten registreert. Ik kan op uw website daar niets over vinden. Ook vind ik geen jaarverslag.
Hoe registreert u een klacht van een moslim die vanwege zijn geloof wordt gediscrimineerd? Wordt dat gediscrimineerd op grond van geloof of specificeert u dat het om een moslim gaat?
Hoe registreert u een klacht van iemand die op grond van zijn vermeende islamitische geloof wordt gediscrimineerd? Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die seculier zijn, maar uit een islamitisch land afkomstig zijn. En wat vindt u van het pleidooi van bijvoorbeeld uw collega's uit Amsterdam om islamofobie als discriminatiegrond op te nemen?

Meldpunt Discriminatie Vlaardingen - 23/09/2014 09:31

Dat er met twee maten gemeten wordt zoals Brahim dat naar voren brengt okey maar dat antidiscriminatievoorzieningen dit zouden doen is niet leuk om te lezen. Dit zou je zonder feitelijk onderzoek niet zomaar mogen zeggen. ADB Vlaardingen neemt elke melding/klacht serieus en kent maar 1 instrument: de hamer van de rechter!

jvantilt - 07/09/2014 20:04

@abdel; zeker denk ik dat we het niet eens zullen worden. Je compliment zie ik meer in het licht van ‘er zijn ook intelligente negers’.

Abdel - 07/09/2014 14:58

@Ria
Even voor de verhoudingen
1:50 Nederlanders stemt SGP en wil een theocratie, 1: 200 Nederlanders is orthodox moslim.
Het aantal dat fysieke dreiging gebruikt ligt bij de orthodoxe moslims inderdaad hoger, maar het is uiteindelijk een klein groepje.
Overigens vindt een kwart van de PVV-aanhang (1: 16 Nederlanders) geweld toegestaan om idealen te bereiken: http://www.republiekallochtonie.nl/opmerkelijk-een-kwart-van-de-pvv-aanhang-vindt-geweld-toegestaan

@jvantilt
allereerst, we zullen het niet eens worden, toch dank voor de beschaafde manier waarop je het debat voert. Dat is helaas een vermelding waard.
Ik ben het met je eens dat in veel islamitische landen nog een wereld te winnen is op het gebied van de mensenrechten, maar ik blijf tevens bij m'n constatering dat in bijna alle islamitische landen de wens om alleen op grond van de shariawetgeving te leven kennelijk niet ze groot is dat het ook daadwerkelijk gebeurt.

Jij stelt dat er meer landen zijn dan Saoudi-Arabie en Iran die louter sharia-wetgeving hebben. Je hebt het over bijvoorbeeld Indonesie: daar is op Atjeh inderdaad sprake van shariawetgeving, maar geldt tegelijkertijd ook de Indonesische grondwet, gebaseerd op Pancasila, dit betekent dat Indonesië een multireligieuze staat is die op seculiere wijze bestuurd wordt. Hierbij vormt het Nederlandse rechtssysteem nog steeds de basis.
Indonesie, het grootste islamitische land ter wereld, ken niet alleen andere religies, maar ook vele islmaitische stromingen. Op hetzelfde eiland als de provincie Atjeh vind je bv ook de Minangkabau, een volk waarbij naam en bezit via de vrouwelijke lijn worden doorgegeven. Vrouwen zijn daar de baas, tegelijkertijd zijn het ook moslims.

Verder vind ik het treurig dat je discriminatie van moslims wegzet als slachtofferdenken. Discriminatie van moslims gebeurt en op tamelijk grote schaal. Dat heeft niets met slachtofferdenken te maken, het is een realiteit die uit registratie van bv ADV's en MDI blijkt en ook op Republiek Allochtonie zijn inmiddels verschillende artikelen verschenen. De uitspraken op het blog http://moslimhaat.tumblr.com/ zijn ronduit schokkend en verdienen meer dan mensen wegzetten als beroepsslachtoffers.
Discriminatie is in strijd met artikel 1 van onze grondwet en dient bestreden te worden ongeacht wie dader of slachtoffer is.
De psychische gevolgen van discriminatie kunnen groot zijn. Slachtoffers verdienen daarom aandacht. Dat doen we ook - terecht - miet bij slachtoffers van antisemitisme of homofobie.

Ria de Wit - 07/09/2014 13:36

@abdel: sgp stemmers gebruiken geen fysieke dreiging.
Dat is een essentieel verschil

jvantilt - 07/09/2014 13:11

@abdel; ik denk dat je haar reactie nog eens moet lezen en dan de vraag stellen wie badinerend doet. Selectief lezen is een kunst.
Eric Brendel schrijft hierboven een zinnig stuk, ter nuancering van het artikel waarop we reageren.
Daarnaast heb ik wat tegen het slachtofferdenken dat Moslims stelselmatig gediscrimineerd worden. Breoepsslachtofferschap is een houding die elke eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaat en die de schuld bij anderen legt. In de Volkskrant van zaterdag staat een interessant stuk van Martin Sommer over deze houding.
Wat betreft shariawetgeving; er zijn meer landen. Wat betreft de intentie: grote groepen moslims zouden deze eveneens willen invoeren of hebben deze op lokaal gebied al ingevoerd: zie o.a. Indonesië/Pakistan. Ik zie geen structureel verschil tussen de maatschappelijk en politieke consequenties van islamfascisme en nationaalsocialisme.
Als je de sharia als wetboek wilt en de Koran leidraad is voor je handelen, is er weinig ruimte voor andersdenkenden. Zelf een 'seculier' Turkije heeft moeite met de verschillende basale vrijheden en we zien stappen terug cq langzame instap ter faveure van de islam
Overigens: noem me verder één islamitisch land waarin vrijheid van godsdienst bestaat en vrijheid van meningsuiting.
PVV is qua organisatie allesbehalve te vergelijken met andere partijen in Nederland, Je mag dit als ondemocratisch typeren en als je de link legt met fascisme mij best maar het is goedkope demagogie.
Ik denk dat de PVV allesbehalve de parlementaire democratie of de democratische vrijheden wil opheffen en/of een eenpartijstaat met de PVV nastreeft.

Abdel - 06/09/2014 18:13

Dank Eric, dit is concreet, je linkt naar het onderzoek dat is uitgevoerd door Ruud Koopmans.

De vraag is hoe je het interpreteert.

Het is (helaas) normaal dat mensen hun interpretatie van de religie het beste vinden en graag ziet dat anderen die interpretatie overneemt. Dat leidt al snel tot verschillende stromingen binnen religies. Dat is bij het christendom gebeurd en ook bij de islam - waarvan in Nederland ook tientallen stromingen zijn die allemaal denken de enige juiste interpretatie van het geloof te hebben en elkaar verbaal of soms erger bestrijden om 'de juiste interpretatie'.
Dat veel mensen hun geloof belangrijker vinden dan wereldse wetten verrast mij niet. Hoe dieper het geloof, hoe eerder de kans dat dit gebeurt. Tegelijkertijd is het een feit dat bijna overal ter wereld islamitische landen hebben gekozen voor wereldse wetgeving naast de sharia. Ook de gruwelijke straffen uit de sharia als hand-afhakken, worden - gelukkig in veel landen niet (meer) uitgevoerd.
Tegelijkertijd ken ik bv veel moslims voor wie het een religieuze plicht, voortvloeiend uit geloof, is om zich juist te houden aan de wetten van het land waar ze wonen. Daarvoor schijnen ook teksten in de Koran of hadith te staan.
Salafisten vormen toch de meest conservatieve stroming: daar is in opdracht van de NCTB een grootschalig onderzoek naar gedaan in Nederland. Daaruit bleek dat 8% van de Nederlandse moslims gezien kan worden als orthodox. http://www.republiekallochtonie.nl/salafisten-vormen-buffer-tegen-radicalisering

Persoonlijk ken ik veel moslims van veel verschillende stromingen. Maar weinig van hen zou ik kwalificeren als orthodox.
Maar goed, om terug te keren naar het artikel: stel dat er wel veel orthodoxen zouden zijn, is dat een legitimatie voor moslimhaat?
Lijkt me niet.

Eric Brendel - 06/09/2014 16:01

Het WZB Berlijn Centrum voor Sociaal Onderzoek deed onderzoek op basis van gesprekken met moslims in zes landen, inclusief Nederland. Volgens de onderzoekers zou dit onderzoek menig wenkbrauw moeten doen fronsen onder westerse politici. Aan Turkse en Marokkaanse immigranten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden werden 3 vragen gesteld:

1. Is de sharia voor jou belangrijker dan de wetten van het land waarin je leeft?
66% reageerde bevestigend.

2. Denk je dat er maar één interpretatie van de koran is en dat deze dwingend zou moeten gelden voor alle moslims?
75% reageerde bevestigend.

3. Denk je dat moslims zouden moeten terugkeren naar hun “islamitische wortels”?
60% reageerde bevestigend.

Diegenen die op alle drie de vragen bevestigend antwoordden, werden als “consistente fundamentalisten”gekwalificeerd en dat waren 44% van de ondervraagde moslims. Het fundamentalisme bleek evenredig verdeeld te zijn onder jongere en oudere moslims.

http://www.wzb.eu/en/research/migration-and-diversity/migration-and-integration/projects/six-country-immigrant-integration-comparat

Abdel - 06/09/2014 15:41

@jvantilt flauwe reactie van je op @faatje. Je slaat een badinerend toontje aan, maar gaat niet in op haar argumenten.

Jij zegt dat Brahim beter zijn huiswerk moet doen. Maar wat er niet klopt aan zijn verhaal geef je verder niet aan.
Je stelt alleen dat in sommige landen de wetgeving op de sharia is gebaseerd en dat in die gevallen van relifascisme kan worden gesproken. Omdat het verhaal van Brahim over Nederland gaat, is de relevantie van je opmerking niet duidelijk. Vind jij dat je Nederlandse moslims voor nazi mag uitmaken omdat er elders in de wereld islamitische regimes zijn met fascistische trekjes? Of mag je ze voor nazi's uitmaken omdat je verwacht dat ze voorstander zijn van een autocratische staat?
Fatima reageert met de stelling dat er maar in paar landen louter shariawetgeving is (dat klopt, alleen Saoudi Arabie en iran) en dat de meeste Ndl moslims niet uit land komen met louter sharia-wetgeving of daar juist voor gevlucht zijn. Lijkt me een inhoudelijke reactie.
Ik ken vrij veel moslims, maar ken persoonlijk niemand die een autocratische staat wil. Er zullen er wel een paar zijn die voor een theocratie zijn (zoals in Saoudi-Arabie, Tibet en Vaticaanstad), maar ik ken ze niet.

Op de VU studeerde ik wel met een paar meisjes die SGP stemden en voor de theocratie ware. Is dat een reden om SGP-stemmers voor nazi's uit te maken?

En ik herhaal de vraag van Faatje: PVV-stemmers stemmen op een autocratische geleide partij. Zijn dat volgens jou ook fascisten?

jvantilt - 06/09/2014 13:04

@Faatje; ik denk dat je eens beter mijn stukje moet lezen voordat je reageert, ws was het te vroeg voor je - om ook maar eens tu toques te gebruiken-.

Ria de Wit - 06/09/2014 10:11

Hou toch eens op met het beklag en gehuil over moslimhaat.
Ten eerste is er geen haat tegen moslims, maar wel tegen het geweld en onderdrukking dat vele plegen ten opzichte van andersdenkende.
Ik heb het echt net alleen over walgelijke terroristische daden, maar ook over eerwraak, homohaat, uithuwelijking, mishandeling van vrouwen (blijf van mijn. Lijf huizen zitten voor 90% vol met moslim vrouwen), etc.
Ten tweede, de laatste 40 jaar heb ik geen groepen Joodse jongeren gezien die stelselmatig criminele daden plegen, vrouwen bespugen, homo's in elkaar slaan, cameramannen in openbare gelegenheden zoals een straat in elkaar slaan, hele straten voor zichzelf afeisen, alles maar goed praten en de boel bestieren.
Dat mensen nu echt genoeg hebben van dit gedrag, is er een logische aversie en irritatie gekomen tegen de islam.
Kijk alsjeblieft eerst in de spiegel en zie de balk voordat je op een nogal kinderachtige wijze de splinter bij de ander veroordeeld.

Faatje - 06/09/2014 08:38

Beste Van Tilt, misschien moet jij wat beter je huiswerk doen. Bijna alle moslims die in Nederland wonen komen uit landen waar de wetgeving maar (zeer) ten dele op de sharia is gebaseerd. Slechts in een paar landen, waaronder Iran en Saoudi Arabie is de wetgeving volledig op de sharia gebaseerd. De Iraanse Nederlanders zijn vaak juist om die reden Iran ontvlucht.
Tamelijk onzinnig om op grond hiervan Nederlandse moslims met nazi's (toch eerder een christelijke uitvinding btw) te vergelijken. Dan kun je net zo goed mensen die stemmen op een partij met 1 lid en 1 leider nazi's noemen....maar, dat doe ik ook niet.

jvantilt - 06/09/2014 00:27

Indien je de sharia als wetboek wilt en de Koran als richtsnoer voor het leven ziet, dan kan ik geen andere conclusie trekken dat je een autocratische staat wilt, waarin voor andersdenkenden mbt geloof/ levensfilosofie geen rui te is, beter gezegd die vervolgd moeten worden, dan is de overeenkomst met fascisme van dien aard daj je van relifascisme kan spreken. In islamitische landen - ik hoef ze niet eens te noemen - zijn dit soort van regimes. Ik denk dat de auteur van dit stuk beter zijn huiswerk moet doen.