Tweede Kamer bijna akkoord met wetsvoorstel dat geen enkel probleem oplost

In opinie door Ewoud Butter op 10-06-2016 | 14:19

Tekst: Ewoud Butter

Volgende week stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van het kabinet om nieuwkomers langer te laten wachten op de mogelijkheid de Nederlandse nationaliteit te behalen. Nu is het Nederlanderschap na vijf jaar verkrijgbaar, het kabinet wil dit uitstellen tot zeven jaar.

Deze week behandelde de Tweede Kamer het voorstel. Het kabinet en regeringspartijen konden de oppositie niet duidelijk maken welk probleem met dit voorstel zal worden opgelost. Ook werd niet duidelijk waarom het kabinet negatieve adviezen van onder andere de Raad van State en VNG naast zich neerlegt.

PvdA'er Marcouch die zich duidelijk ongemakkelijk met het wetsvoorstel toonde, koos naar aanleiding van dit debat voor het agenderen van een ander onderwerp: hij pleitte voor de herwaardering van de dubbele nationaliteit.

Het kabinetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord Bruggen Slaan. Hierin besloten VVD en PvdA het volgende:

Voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering geldt nu een periode van vijf jaar. Die wordt verlengd tot zeven jaar.

Dit besluit was tijdens de onderhandelingen een wens van de VVD, die naar verluidt de naturalisatie nog wel wat meer had willen uitstellen.

Vooral GroenLinks, D66 en de SP hebben het kabinet en de coalitiepartijen meermalen gevraagd naar de onderbouwing van dit voorstel. Die onderbouwing kwam niet of bleef flinterdun. Ook de toelichting op het uiteindelijke wetsvoorstel van het kabinet had weinig om het lijf.

In de woorden van GroenLinks kamerlid Linda Voortman tijdens het debat afgelopen woensdag:

Het lukte de staatssecretaris in de toelichting op zijn wetsvoorstel niet, helder te maken waar dat nou precies goed voor is. Wat lossen we hiermee op? Armoede? Criminaliteit? Bureaucratie? Of levert het misschien een bezuiniging op? Niets van dat al, zo lijkt het. De staatssecretaris komt niet verder dan dat mensen na zeven jaar waarschijnlijk meer geïntegreerd zijn dan na vijf jaar. Dat zou kunnen. Maar als je al zo redeneert, zou je net zo goed kunnen zeggen dat mensen na tien jaar nog meer geïntegreerd zouden zijn. (..) Het heeft er alle schijn van dat het enige doel van dit wetsvoorstel treiteren is, het treiteren van al die mensen die iedere dag hun best doen om in de samenleving mee te komen.

Linda Voortman confronteerde de de staatssecretaris met een onderzoek van Bakker, Dagevos en Engbersen, waaruit blijkt dat het Nederlanderschap de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook wees ze er op dat nieuwkomers hierdoor twee jaar langer moeten wachten op hun stemrecht, een belangrijk onderdeel van deelname aan de Nederlandse samenleving en dat ze twee jaar langer beperkt worden in het internationaal reisverkeer. Tot slot vroeg Voortman de staatssecretaris waarom hij  adviezen naast zich neer had geleged van  de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van State en VluchtelingenWerk, die allen negatief hebben gereageerd op het wetsvoorstel.

Vergelijkbare vragen en kritiek kwamen vervolgens van Sjoerdsma (D66), Gesthuizen (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Kuzu (DENK). Voor geen van deze kamerleden was duidelijk wat het doel van het wetsvoorstel was. Vluchtelingen zouden juist sneller het Nederlanderschap moeten kunnen krijgen, vinden deze woordvoerders, omdat dit hun integratie bevordert en hun positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Het belangrijkste argument van VVD-woordvoerder Azmani om het wetsvoorstel wel te steunen was:

..de VVD dus van mening is dat een termijn van zeven jaar voordat het Nederlanderschap kan worden verkregen meer recht doet aan de gedachte dat een substantiële periode van verblijf vooraf moet gaan aan de verlening ervan. Een langere termijn vergroot de kans dat er voldoende tijd is geweest om aan de Nederlandse samenleving deel te nemen en daaraan bij te dragen.

Hij kon - evenals de staatssecretaris - na diverse vragen van deze Kamerleden, niet duidelijk maken welk probleem met dit voorstel wordt opgelost.

Kuzu en Marcouch

Het debat was vooral ongemakkelijk voor de Kamerleden Tunahan Kuzu (DENK) en Ahmed Marcouch (PvdA). Beide Kamerleden waren lid van de PvdA-fractie die onder deze passage uit het regeerakkoord zijn handtekening heeft gezet. Voor Kuzu, die in november 2014 samen met Selcuk Öztürk als zelfstandige fractie verder ging, heeft deze handtekening geen waarde meer, maar voor Marcouch wel. Het PvdA-Kamerlid ging niet proberen het rammelende wetsvoorstel te omhelzen. Hij verklaarde: " Dit is niet de wet waarmee wij zelf zouden zijn gekomen, maar dit is een afspraak in het regeerakkoord waar onze handtekening onder staat." Marcouch pleitte ervoor om van de nood een deugd te maken: hij vroeg de staatssecretaris die twee jaar erbij goed te benutten door nieuwkomers extra mogelijkheden op aanvullende inburgeringscursussen te bieden.

Herwaardering dubbele nationaliteit

In een bericht op facebook naar aanleiding van dit debat, pleitte Marcouch later voor een herwaardering van de dubbele nationaliteit: "Wat is er anno nu eigenlijk tegen een dubbele nationaliteit voor Nederlanders? Niets, zeggen veel andere landen. De hoofdregel uit 1892 dat je het Nederlanderschap verliest bij de aanvaarding van een andere nationaliteit, is gedateerd. Ik heb de staatssecretaris gevraagd de hedendaagse voordelen van een dubbele nationaliteit nog eens onder de loep te nemen." Hij pleitte voor een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp.

Over het wetsvoorstel en de ingediende moties wordt op 14 juni in de Tweede Kamer gestemd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het voorstel behalve door de coalitiepartijen ook gesteund worden door de PVV, de SGP en het CDA. Het zal vervolgens de vraag zijn of er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor de wet is.

Update: de stemming op 14 juni is uitgesteld

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter. Mocht dit stuk onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan vernemen wij dit graag. Mail je reactie naar info@republiekallochtonie.n

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

 

 


Meer over dubbele nationaliteit, ewoud butter, inburgering, kuzu, marcouch, naturalisatie, voortman.

Delen:

Reacties


De Graeve Freddy - 13/06/2016 15:53

Een dubbele nationaliteit is een discriminatie tegenover diegenen die het niet hebben. Bijvoorbeeld in geval van conflicten zij het op wettelijk of oorlogsgebied tussen twee landen, heeft diegenen met een dubbele nationaliteit meer mogelijkheden om zich naar believen aan te sluiten bij het een of ander land.