Uitnodiging: Debat over tien jaar Amsterdam in beeld

In opinie door Martijn de Koning op 12-11-2014 | 21:53

Op 2 november 2004 is regisseur en columnist Theo van Gogh om het leven gebracht door een jonge Amsterdammer. Wij zullen deze dag en de impact die het maakte nooit vergeten. Voor het eerst werd duidelijk dat zich binnen de Nederlandse samenleving ‘islamitische radicalen’ bevonden. De spanningen in de samenleving bereikten een hoogtepunt; de Islamitische gemeenschap voelde zich verdrukt, terwijl andere bevolkingsgroepen de moord op Van Gogh beschouwden als een, op religie gestoelde, aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Na de schokgolven is er vanuit de overheid veel geïnvesteerd in de bevordering van de integratie en emancipatie van migranten. Van het inperken van huwelijksmigratie tot het financieren van projecten die de verbinding tussen bevolkingsgroepen stimuleerden. Maar zijn dergelijke inspanningen voldoende geweest? Nu, tien jaar later, heerst het welbekende ‘wij-zij-gevoel’ nog altijd in ons land. Angst voor elkaar, en intolerantie jegens elkaar worden gevoed door de extremisten onder ons. Terwijl Geert Wilders opnieuw onderwerp is van een strafrechtelijk proces wegens haatzaaien, vertrekken radicaliserende jongeren richting het Midden-Oosten om zich te vestigen in het opgerichte Kalifaat.

Stichting Argan stelt zich de vraag of de inspanningen vanuit overheidswege, het maatschappelijk middenveld en vanuit de gewone burger het gewenste effect hebben bereikt. Het mag niet zo zijn dat de Nederlandse samenleving genoegen moet nemen met het feit dat sociale cohesie louter bestaat uit het gedogen van elkaar. Er is inzet vereist om een tolerante samenleving te creëren, waar de positie van elke Amsterdammer gelijk is. Hiervoor is het onder andere van belang om het debat met elkaar aan te gaan. Daarom organiseert Stichting Argan een debat over de turbulente periode na de moord op Theo Van Gogh en over de toekomst van onze stad.

Wij zullen onder leiding van Khalid Boutachekourt onder andere met Job Cohen, Rita Verdonk en Martijn de Koning spreken over dit thema. U bent van harte welkom.


Datum: vrijdag 21 november 2014
Locatie: Stichting Argan, Jan Tooropstraat 6A (Amsterdam)
Tijd: inloop 19:00 uur – aanvang debat 19:30 uur
Aanmelden verplicht: via info@argan.nl

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 


Meer over argan, debat, job cohen, khalid boutachekourt, Martijn de Koning, rita verdonk.

Delen: