Uitstel samenwerking met Tel Aviv tot er vrede is tussen Israël en Palestina

In opinie op 28-06-2015 | 19:23

Wij kunnen voor samenwerking met Tel Aviv binnen onze organisaties en onze achterban geen draagvlak vinden. Deze samenwerking heeft grote invloed op de binding in de stad en zal leiden tot meer polarisatie en meer radicalisering. Pas als er vrede is tussen Israël en Palestina is Amsterdam klaar voor het aangaan van een dergelijke stedenband of samenwerking.

Dat schrijft Abdou Menebhi in onderstaande ingezonden brief.

Vorig jaar september nodigde burgemeester Van der Laan ons uit om aan te schuiven aan de dialoogtafel in zijn ambtswoning. Sindsdien is de burgemeester bezig met dialoogtafels om polarisatie tussen moslims en joden te voorkomen. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen onze en joodse organisaties om de rust in de stad samen te kunnen vasthouden, zeker als spanningen in het Midden Oosten verder oplopen.

De aanval op Gaza vorige zomer bracht veel mensen in Amsterdam op straat, onder wie veel moslims die zich verwant voelen met de inwoners van Palestina. Volgens de heer Van der Laan hebben demonstraties voor Palestina de polarisatie in de stad doen toenemen. Hij heeft dan ook veel aandacht besteed aan dialoog, open discussie voor vrede, samenwerking tegen racisme, islamofobie, homofobie en antisemitisme om met elkaar een front te vormen tegen radicale stromingen van beide kanten. Burgemeester Van der Laan maakt zich terecht zorgen over de oplopende frustraties onder moslims door de gebeurtenissen in Palestina en heeft ons keer op keer te kennen gegeven het conflict in het Midden Oosten niet in Amsterdam te willen importeren. Wij delen deze analyse en steunen hem hierin.

Amsterdam baseert haar huidige beleid op de Mensenrechtenagenda, hetgeen een goed uitgangspunt is. De Amsterdamse burgers en overheid kunnen deze agenda gezamenlijk uitvoeren met het oog op ons lokale en globale beleid. Het plan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv kwam dan ook onverwacht. De plannen hiervoor zijn vorige zomer vanwege de aanval op Gaza in de ijskast gezet. Niet voor niets, want de wereld was geschokt door het geweld van Israël tijdens de aanval op Gaza.

De situatie in Gaza is sinds de aanval niet verbeterd. Hulpgoederen komen nauwelijks binnen, Gaza ligt nog steeds in puin, de inwoners van Gaza kunnen niet vluchten.

Dat de voorbereidingen voor een stedenband in januari dan ook uit de ijskast zijn gehaald, verbaast ons zeer. Burgemeester Van der Laan heeft keer op keer laten weten het conflict niet in de stad te willen importeren. Daarbij past geen stedenband of samenwerking met een stad, waar vele militairen wonen die vorige zomer hebben meegevochten in Gaza.

De meerderheid van de gemeenteraad van Tel Aviv bestaat uit racistische leden die de bezette gebieden van Palestina willen annexeren. Tel Aviv is de stad waar de Palestijnse bewoners geen huizen kunnen bouwen of vrij hun mening kunnen uiten. Het stadsbestuur roept op tot een Joodse staat waarin geen plaats is voor zijn Palestijnse inwoners. Dit betekent dat de stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv in de praktijk geen lokaal beleid zal ondersteunen, maar het beleid van de staat Israël, die het bezoek weigert van delegaties van mensenrechtenonderzoekers.

Ook op het vliegveld van Tel Aviv is sprake van een apartheidssysteem voor Amsterdamse Palestijnen, mensenrechten- en vredesactivisten. Mensen met een moslimachtergrond worden hier urenlang scherp ondervraagd.

Amsterdam heeft zeker in deze tijd een sfeer nodig van goed onderling vertrouwen en een beleid waarin alle burgers zich verbinden tegen islamofobie, racisme, antisemitisme en homofobie.

Burgemeester Van der Laan, wij willen geen samenwerking met Tel Aviv. Wij kunnen voor samenwerking met Tel Aviv binnen onze organisaties en onze achterban geen draagvlak vinden. Deze samenwerking heeft grote invloed op de binding in de stad en zal leiden tot meer polarisatie en meer radicalisering. Pas als er vrede is tussen Israël en Palestina is Amsterdam klaar voor het aangaan van een dergelijke stedenband of samenwerking.

Abdou Menebhi is voorzitter van EMCEMO en secretaris van het Inspraak Orgaan Marokkaanse Amsterdammers

Zie ook:

Voorlopig geen steun voor stedenbanden Tel Aviv en Ramallah

Interview met Menebhi

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over abdou menebhi, emcemo, islrale, stedenband, tel aviv.

Delen: