Van korte bochten wordt niemand beter

In opinie door Dilan Yesilgöz op 19-03-2013 | 16:57

Tekst: Dilan Yesilgöz

Journalist Bart Schut schreef gisteren in de Volkskrant een stuk waarin hij stelde dat onrustbarend veel jonge moslims antisemiet zijn. Hij verwees in zijn artikel ook naar stukken op Republiek Allochtonië, onder andere naar een blog van Dilan Yesilgöz. Maar, goed gelezen had hij haar stuk niet. Hieronder de reactie van Dilan.

‘Antisemitisme is terug. Het is onder jonge moslims diepgeworteld en staat los van inkomen en opleiding’, schrijft Bart Schut op de website van de Volkskrant. Schut haalt in zijn opiniestuk een Vlaams onderzoek van wetenschappers aan waarbij aan de hand van een enquête gevraagd werd naar het antisemitische gedachtegoed onder moslimjongeren. Dat het onderzoek bekritiseerd is in België (de vragen zouden gekleurd en niet wetenschappelijk zijn) en dat het een te makkelijke conclusie bevat om zomaar te vertalen naar een sociaal – culturele context zoals Schut dat doet, laat ik hier achterwege. Ik geef Schut gelijk, in zoverre althans, dat de Vlaamse jonge Islamieten niet veel zullen verschillen van de Nederlandse en dat we de resultaten van deze enquête, ook in Nederland, zeker niet mogen onderschatten. Voor de conclusie dat jodenhaat terug is (wanneer was het weg?) en diepgeworteld is in de cultuur en religie van alle moslimjongeren (immers, Schut noemt het een universeel probleem) ontbreekt in het stukje echter vooralsnog elke onderbouwing.

Bart Schut laat met zijn stuk zien dat hij prima een onderzoek kan samenvatten, maar moeite heeft met het formuleren van een eigen visie of het vertalen van de visies van anderen. Zo verwijst Schut naar mijn stuk zoals onlangs verschenen op Republiek Allochtonie, naar aanleiding van een radio-interview dat ik had bij de Joodse Omroep. Volgens Schut heb ik geschreven dat de oorzaak van jodenhaat ligt bij “de misdaden die Israël tegen Palestijnen begaat”. Ik ben erg benieuwd hoe Schut dit concludeert uit mijn stuk. Ik schrijf dat jongeren internationale conflicten die zich in het Midden Oosten afspelen proberen te vertalen naar de eigen leefwereld, wat natuurlijk helemaal niet gaat, maar dat het werkelijke probleem nog veel groter is dan antisemitische uitspraken van vier jongeren in een televisie- uitzending van de NTR waar de hele discussie mee begon. Het gaat hier om een mentaliteitsprobleem. Jongeren die zulke uitspraken kunnen doen over Joden kunnen dat morgen ook doen over homo’s, overmorgen over Armeniërs en volgende week over vrouwen. Het is deze mentaliteit die zo schadelijk is. De mentaliteit dat een ander mens die niet past binnen je eigen normen, niets waard is.

Met ongenuanceerde meningen en niet onderbouwde conclusies, lossen we met elkaar een dergelijk complex en urgent probleem niet op. Sterker nog, dan maken we dezelfde fout als deze antisemitische jongeren, dan verschuilen we ons achter te makkelijke generalisaties en sluiten we onze ogen voor de echte problemen en mogelijke oplossingen.

Wellicht kan Schut een volgende keer in plaats van met bloemlezingen van columns en samenvattingen van enquêtes te komen, zijn eigen visie met oplossingsrichtingen voor ons beschrijven? Dan doet het stuk ook recht aan het kopje waar het onder valt, namelijk ‘Opinie’.
 

Dilan Yesilgöz is redactrice van Republiek Allochtonië. Meer artikelen van Dilan op Republiek Allochtonië hier

Meer artikelen over antisemitisme op dit blog hier


Meer over antisemitisme, bart schut, dilan yesilgöz, islam, moslims, turkse nederlanders.

Delen:

Reacties


Maarten - 20/03/2013 08:44

Misschien is er toch meer aan de hand dan de mogelijkheid dat jongeren wat over Armeniers roepen? http://www.andrewbostom.org/book2/
The Legacy of Islamic Antisemitism