Veel Marokkaanse Nederlanders in problemen door nieuw beleid belastingdienst

In opinie door Ewoud Butter op 09-10-2013 | 22:19

Tekst: Ewoud Butter

Onder veel Marokkaanse Nederlanders bestaat onduidelijkheid over de vraag of ze bij hun belastingaangifte melding moeten maken van bezittingen in Marokko. De informatie van de Nederlandse overheid hierover schiet tekort en het Marokkaanse consulaat geeft zelfs onjuiste informatie. Een grote groep Marokkaanse Nederlanders dreigt door het nieuwe beleid van de belastingdienst in financiële problemen te raken. Dat vertelt Abdou Menebhi van het Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Menebhi: “Wij krijgen op ons spreekuur veel mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn bang hun uitkering te verliezen of in de schulden te raken. Wij vragen van Nederland en Marokko betere voorlichting. Daarnaast zal meer rekening gehouden moeten worden met de persoonlijke omstandigheden.”

Achtergrond
De Nederlandse Belastingdienst wil belastingaangiften in 2014 extra controleren op bezit in Nederland en in het buitenland. Een woning, een vakantiewoning, een stuk grond, een bos, een natuurterrein, een weiland, een garage of ander vastgoed in Turkije, Marokko, Suriname of Indonesië hoort bij de bezittingen in box 3. De waarde hiervan per 1 januari moet in het vervolg worden opgegeven bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft laten weten dat het op basis van bilaterale belastingverdragen met Turkije en Marokko, mogelijk is om inlichtingen te vragen over vastgoed. Met beide landen zijn volgens Weekers contacten om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot automatische informatieuitwisseling. Turkije en Marokko geven de gegevens over vastgoed dan automatisch door aan de Nederlandse Belastingdienst.

Marokkaans consulaat: valse voorlichting


De Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordiging vertelt volgens Menebhi echter een ander verhaal. Menebhi: “De Marokkaanse consulaten in Rotterdam en Utrecht hebben op respectievelijk 27 en 30 september verklaringen uitgegeven (zie illustratie) waarin ze de Marokkaanse Nederlanders laten weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ze ontkennen dat Nederland en Marokko een verdrag hebben afgesloten. Dat is onjuist. Het verdrag is er wel degelijk. Alleen de uitvoeringsafspraken zijn nog niet gemaakt.”

 

Op het spreekuur van Emcemo, maar ook in discussies op facebook is het volgens Menebhi een belangrijk onderwerp. Veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Hij vreest dat Marokkaanse Nederlanders door de foutieve informatie van de Marokkaanse consulaten hun belastingaangifte niet volledig zullen invullen en daardoor het gevaar lopen een boete van 300% te moeten betalen.

Ondoorzichtige werkwijze

Menebhi heeft ook kritiek op de Nederlandse overheid. “Via de consulaten in Marokko is de Nederlandse overheid al gestart met het controleren van het bezit in Marokko. Het is echter volstrekt ondoorzichtig hoe dat gebeurt. Hoe komt de Nederlandse overheid aan haar informatie? Wat en vooral wie zijn de bronnen? Zitten daar geen corrupte bronnen tussen? Worden mensen wel op een correcte manier benaderd?” Hij wijst ook op de ophef die eerder dit jaar in Rotterdam ontstond nadat Marokkanen op intimiderende wijze werden ondervraagd over bezit in het buitenland. 

Voorlichting

Ook de voorlichting in Nederland schiet te kort. “De brieven die de belastingdienst stuurt zijn niet toegankelijk en bevatten weinig achtergrondinformatie. Er is echt behoefte aan meer en betere informatie.”

Menebhi wijst erop dat met terugwerkende kracht vanaf 2001 extra belasting kan worden gevraagd. “De keuze voor dat jaartal lijkt willekeurig te zijn gekozen.” Hij lacht: “Nou ja, het is natuurlijk het jaar van de aanslagen van 11 september, maar dat zal wel toeval zijn.”

Persoonlijke omstandigheden
Menebhi: “Ik begrijp dat de Nederlandse overheid in tijden van bezuinigingen strenger gaat controleren. We moeten allemaal belasting betalen. Nederlandse Marokkanen ook. Dat is niet het punt.” Wel pleit hij voor een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden.

“Mensen die rijk zijn, zullen gewoon direct kunnen betalen. Maar er is een grote groep die in hele grote financiële problemen dreigt te komen. Voor deze mensen moet een aanpak op maat worden ontwikkeld.”

Volgens Menebhi zijn er veel overeenkomsten met Nederlandse pensionado’s, die ook moeten betalen voor bezit in het buitenland, maar hij ziet ook verschillen. ‘Het gaat in dit geval om mensen die in een land van herkomst, waar ze vaak nog familie en vrienden hebben, bezit hebben. Ze zijn vaak emotioneel verbonden met dit familiebezit. Het gaat bovendien geregeld om gecompliceerde situaties waarin de grond of het huis het bezit is van meerdere familieleden.”

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Hij heeft ook een eigen blog en is te volgen op twitterLink:

In Nederland belasting betalen over een woning in Turkije, Marokko of Suriname

Meer van of over Abdou Menebhi op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over abdou menebhi, belasting, box 3, emcemo, ewoud butter, marokko, turkije.

Delen:

Reacties


T. Brugge - 25/11/2013 16:07

Wij willen gaan emigreren naar Marokko. De grote vraag is, hoe kom je aan een verklaring van de Marokkaanse Belastingdienst dat je ook in Marokko belastingplichtig bent? Volgens de Belastingdienst hier in Nederland
moet je dat kunnen overleggen. Gaarne uitleg van een insider op dat gebied.

Rob - 11/10/2013 23:15

Net als Antione ontgaat mij hoe dit (met name) op Marokanen zou slaan en hoe de belastingdienst hier schuld zou hebben.

Wetgeving mbt belastingen (en toeslagen, erfrecht en andere financiele aspecten zoals onroerende goederen) zijn natuurlijk complex als iemand bezit in een ander land heeft. Dit treft iedereen die naar het buitenland verhuisd is, migranten dus en hun familie: mensen uit Nederland die zijn geëmigreerd, mensen die naar Nederland zijn geïmigreerd en daar vallen allerlei lui onder: voormalig gastarbeiders, moderne migranten uit India en China, buitenlandse liefdes die hier een partner hebben gevonden, mensen die juist na studie of pensioen uit Nederland verstrokken zijn etc. Voor als deze mensen geld dat ze dus heel goed moeten uitzoeken wat hun rechten en plichten zijn mbt belastingen, pensioen/AOW, onroerende goederen, erfrecht etc. Zo kun je na migratie wellicht in aanmerking komen om je elders belastingplichtig te dienen: bijvoorbeeld Nederlanders die naar het land van hun buitenlandse liefde zijn vertrokken en nu daar belasting betalen als inwoner ipv in Nederland belastingplichtig blijven (wat ook kan).

- Het is toch logisch dat alles wat je bezit potentieel aan wetgeving onderhevig is (belastingen, erfrecht, recht van bezit -in sommige landen mag een buitenlander geen onroerende goederen bezitten etc.- ) dus of je nu een tweede huis of land hebt in Nederland, Frankrijk, China of Timboektoe. Als ik over een paar jaar een huisje laat bouwen in het land van mijn partner ga ik dondersgoed na wat dit voor invloed zal hebben op oa de belastingen.

- Heb ik vragen over belastingen etc. dan ga ik voor antwoorden naar de instantie die daar verantwoordelijk voor is: in mijn geval de Nederlandse belastingdienst. Woon je hier maar ben je niet hier maar Elders (Marokko, China, USA, ...) belastingplichtig dan ga je daar heen met vragen. Kun je meteen kijken of je in aanmerking komt in een ander land belastingplichtig te worden gesteld en of dit financieel aantrekkelijker voor jou is.

belyamoen - 11/10/2013 12:41

Ik vind dat niemand het recht van de mens mag schenden. Voor dat wij naar Nederland kwamen hadden wij al een huis in Marokko. moest de voormalige Marokkaanse regering dat toen ook aan de belasting dienst melden al dat toen all gebeurd zijn laten we zeggen, dan druist het nog tegen de mensen rechten in.

Antoine Berben - 10/10/2013 14:49

Als ik het artikel goed lees is het toch vooral door de onjuiste informatie vanuit consulaten dat er onduidelijkheid bestaat.
Ik kan daar weinig begrip voor hebben want ik begrijp sowieso niet waarom Marokkanen in Nederland zich tot het Marokkaanse consulaat wenden met vragen over de invulling van hun Nederlandse belastingformulier.
Het lijkt me dus een zelf gekozen soort van probleem wellicht omdat men al zo min mogelijk wenst te melden, en daar hoeft niemand om begrip voor te vragen.