Veiligheidspact tegen discriminatie

In opinie door Roemer van Oordt op 17-09-2012 | 14:55

Tekst: Roemer van Oordt

In Amsterdam wordt door groepen die in de beeldvorming mijlenver van elkaar afstaan juist steeds vaker gezamenlijk ingezet op een samenleving met meer verdraagzaamheid en solidariteit. Treffende voorbeelden zijn de menselijke ketens in de Pijp en West.

Een recent initiatief is het Veiligheidspact tegen discriminatie, dat getrokken wordt door organisaties van joodse, christelijke, moslim- en homosignatuur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Idee is om een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen. Inmiddels hebben de Raad van Kerken, het COC en verschillende koepelorganisaties van joden en moslims hun steun toegezegd.

De initiatiefnemers stellen dat “de Nederlandse samenleving anno 2012 zeer divers is. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen. Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.”

De initiators vragen zoveel mogelijk organisaties en personen “actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden. Het voortouw wordt genomen door onder andere homo-, joodse en islamitische organisaties omdat zij regelmatig slachtoffer zijn van geweld vanuit de samenleving. Dat geweld is gericht op individuen vanwege hun seksuele, etnische of religieuze identiteit of op gebouwen, zoals moskeeën, synagogen en woonhuizen. Andere organisaties en personen worden opgeroepen zich hierbij aan te sluiten en om eveneens stelling tegen discriminatie in het algemeen (zoals discriminatie op de arbeidsmarkt).”

Bijzonder belang wordt door het Veiligheidspact tegen discriminatie gehecht aan het “zich actief inzetten tegen iedere vorm van discriminatoire agressie, zowel verbaal (zoals schelden en pesten) als fysiek (zoals mishandeling en brandstichting). Overigens kunnen ook andere groepen dan de hierboven genoemde slachtoffer zijn van discriminatoire agressie, zoals asielzoekers, gehandicapten en vrouwen.”

Van de ondertekenaars (organisaties en personen) wordt gevraagd “zich bereid te verklaren om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren ondertekenaars zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.”

Verder worden in het pact een aantal concrete actievoorbeelden genoemd waaraan ondertekenende organisaties en personen een bijdrage zouden kunnen leveren. Het gaat daarbij om bescherming van acuut bedreigde gebedshuizen en andere religieuze instituten, woonhuizen en personen; schoolbezoeken in gemengde groepjes om discussies met leerlingen te voeren over genoemde thema’s en het meewerken aan buurtbemiddeling bij het (weg)pesten van en spanningen tussen buurtbewoners.

Op 30 september wordt vanaf 14.00 uur in de Westerkerk een bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de ondertekening van het Veiligheidspact tegen discriminatie door een groot aantal organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, seculieren en homo’s. Tijdens de bijeenkomt wordt onderzoek gepresenteerd naar discriminatie van vooral joden, moslims en homo’s. Een aantal ondertekenaars wordt geïnterviewd door dagvoorzitter Pieter Hilhorst. Voorafgaand is er vanaf 13.00 uur een bloementocht die begint op de Westermarkt en waarschijnlijk voert langs het homomonument, de Syrisch-orthodoxe kerk, de Fatih-moskee en het Anne Frankbeeld om te eindigen bij de Westerkerk.

De initiatiefnemers roepen zoveel mogelijk organisaties en personen op om op 30 september mee te lopen met de bloementocht en het Pact te onderteken in de Westerkerk, onder het motto ‘Joden, moslims, homo’s, christenen, niet gelovigen; alle Amsterdammers samen tegen discriminatie en geweld’. Ondertekening kan (ook) nu al door een mail met organisatie en contactpersoon (voor organisaties) of naam (voor personen) en verder adres, e-mail en (liefst) telefoonnummer te sturen naar Joke Jongejan, die desgewenst ook de volledige tekst van het Veiligheidspact kan mailen: j.jongejan@diaconie.org. Aanwezigheid in de Westerkerk blijft voor de initiators zeer gewenst. Binnenkort volgt een eigen weblog.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over christenen, COC, discriminatie, joden, moslims, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Raad van Kerken, Roemer van Oordt, solidariteit, tolerantie, veiligheidspact.

Delen: