Vele moslim (koepel)organisaties veroordelen aanslagen Parijs

In opinie op 15-11-2015 | 16:03

Vele Nederlandse islamitische organisaties hebben inmiddels verklaringen uitgegeven waarin ze de aanslagen in Parijs hebben veroordeeld.

Hieronder een overzicht van verklaringen van landelijke koepelorganisaties en enkele regionale organisaties. Het overzicht wordt de komende dagen aangevuld.

Bij het opstellen van deze lijst hebben we gebruik gemaakt van persberichten die we van verschillende organisaties ontvingen, van verklaringen op websites of in nieuwsmedia en van het overzicht dat is samengesteld door Martijn de Koning.

Contactorgaan Moslims en Overheid

Het CMO representeert naar schatting 380 (meer dan 80%) van de Nederlandse moskeeën.

CMO: Nederlandse moslimgemeenschap zeer geschokt door terreuraanslagen Parijs

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt deze barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen tegen de Franse samenleving en in feite de gehele mensheid. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Franse volk.
Deze barbaren hebben steeds hetzelfde doel, namelijk het ontwrichten van de samenleving, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar. Laten we allemaal waakzaam en alert zijn dat deze zieke misdadigers ons niet uit elkaar drijven met hun laffe misdaden.
Onze gedachten gaan uit naar de families en dierbaren van de slachtoffers.

Bron: persbericht en Republiek Allochtonië

Stichting Islamitisch Centrum Nederland

Een moskeekoepel voor 46 moskeeën vooral voor en door moslims van Turkse afkomst die ontstaan is rondom Suleyman Hilmi Tunahan (1888-1959).

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) veroordeelt en verafschuwt de laffe en afschuwelijke terreurdaden in Parijs.

Terreur heeft geen plaats in welke religie of levensbeschouwing dan ook en is absoluut niet verenigbaar met onze waarden. Wij veroordelen deze laffe gruweldaden op de meest krachtige manier. Onze condoleances en diepste medeleven gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen en naar het Franse volk.

Opnieuw dreigt een gruweldaad een hindernis op te werpen voor vreedzaam samenleven waarbij we elkaar als mens kunnen blijven herkennen. De moslimgemeenschap maakt deel uit van de Nederlandse en Europese samenleving. Laten we samen alert zijn en wantrouwen, haat en verderf tussen mensen geen kans geven.

De SICN is een landelijk koepelorganisatie waar 47 zelfstandige moskeeorganisaties bij zijn aangesloten.

Bron: persbericht en website SICN

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

De organisatie binnen het Diyanet-netwerk die gaat over het moskeebeleid van 144 moskeeën voor en door moslims van Turkse afkomst.

Islamitische Stichting Nederland (ISN): aanslagen Parijs zijn aanslagen op alle menselijke waarden

De afgrijselijke aanslagen in Parijs op 13 november 2015 zijn niet alleen gericht op een land, gebied of werelddeel, maar zijn een aanslag op alle menselijke waarden met vrede als gemeenschappelijke waarde.

Als Nederlandse moslims, aanhangers van een religie die vrede hoog in het vaandel heeft, maken we ons zorgen en hebben we verdriet om deze terroristische daad in Frankrijk, maar ook om alle andere aanslagen in de wereld gebaseerd op haat, discriminatie en terreur.

Deze onmenselijke aanslagplegers en degenen die deze terroristen aansturen, hebben geen respect voor Allah, noch voor mensen of ander leven.

Wij roepen op om gezamenlijk alle gewelddadigheden over de hele wereld gericht op de mensheid te overdenken en dringend aan preventieve oplossingen te werken.

Dit soort terroristische aanslagen worden door sommigen helaas ook aangegrepen om een zondebok te maken van een geloofsgemeenschap die genade beoogt voor allen. Eventuele acties die hieruit volgen zijn net zo erg als de barbaarse aanslagen van de terroristen.

Wij veroordelen de gewelddadige aanslagen en voelen intens mee met het grote verdriet van het Franse volk, wat een verdriet is van de hele mensheid. Wij bidden dat de mensheid verder beschermd wordt tegen dit soort treurige gebeurtenissen en nodigen iedereen uit om met ons mee te bidden.


Bestuur Islamitische Stichting Nederland

Bron: persbericht en website IS

Platform INS

Landelijke organisatie die geinspireerd is door Fethullah Gülen.

Platform INS veroordeelt terreuraanslagen ten strengste

Met afschuw hebben we vanuit Platform INS de terreuraanslagen tegen Franse burgers gevolgd. Wij veroordelen deze aanslag dan ook ten strengste en sluiten ons aan bij de uitspraken van de heer Fethullah Gülen, één van onze inspiratiebronnen.

‘Ik veroordeel de brute terroristische aanslagen die in Parijs plaatsvonden en die leidden tot moord en verwonding van honderden onschuldige mensen ten strengste.
Elke terroristische daad – ongeacht waar het gebeurt – is een klap voor de vrede en harmonie voor mensen overal op de aarde. Deze terroristische daden zijn niet slechts een aanval op de burgers van Frankrijk, maar vormen ook een aanval op de universele menselijke waarden – die wij allemaal delen- en de menselijke solidariteit.
Bij dezen wil ik mijn onvoorwaardelijke veroordeling van alle soorten van terreur – ongeacht wie de daders en wat hun doelen zijn – nog eens herhalen. Geen ene terroristische actie, ongeacht het motief kan worden getolereerd.
Ik condoleer de nabestaanden van alle slachtoffers, hun geliefden en het Franse volk.
Ik bid tot God dat Hij alle mensen leidt tot een wereld van vrede en harmonie. Ik nodig iedereen uit om met mij mee te bidden en solidair te zijn tegen alle vormen van terrorisme en voor de inspanning om vrede op de wereld te stichten.’

Bron: persbericht en website Platform INS

Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) en Milli Görüs Nederland (MGN)

NIF staat ook bekend als Milli Görüs Zuid Nederland, een moskeekoepel voor 19 islamitische organisaties, waarvan 17 moskeeën, vooral voor en door moslims van Turkse afkomst. Milli Görüs Nederland (MGN), ook bekend als Milli Görüs Noord Nederland is een moskeekoepel voor 22 moskeeën voor en door moslims van Turkse afkomst. Beide organisaties hebben ongeveer dezelfde verklaring uitgegeven, hieronder in de versie van NIF. Zie hier de versie op de website van de MGN.

Nederlandse Islamitische Federatie: grootste slachtoffer van terreur is de mensheid 

De aanslagen in Parijs zijn een aanslag op onze samenleving. Een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden. Verschillend in onze achtergronden, verenigd in ons verdriet en afschuw. Terreur en aanslagen hebben het doel onze samenleving te verdelen en angst te zaaien. Angst is het wapen van terroristen en niet die van ons. Als samenleving moeten wij ervoor waken om niet het wapen van terroristen te gebruiken en ons door angst te laten leiden. Nu meer dan ooit is het belangrijk om een steentje bij te dragen om vrede en angst te bestrijden met dialoog en tolerantie. De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) roept de Nederlandse samenleving op om met zijn allen een geluid te laten horen tegen iedere vorm van haat en geweld. Een geluid van liefde en vereniging, blind voor kleur en religie. Als NIF leven we mee met alle slachtoffers van terrorisme in 2015. Zij die omgekomen zijn in Frankrijk, Turkije, Denemarken, Yemen en andere landen over de hele wereld, onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Het grootste slachtoffer van terrorisme is de mensheid, echter is het grootste verlies, het verlies van onze menselijkheid. Wij roepen een ieder op om nu meer dan ooit de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen in deze moeilijke tijden.

Bron: website NIF

Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN)

De RMMN is een samenwerkingsverband van enkele regionale Marokkaans-islamitische koepelorganisatie dat in 2006 werd opgericht

'De islam leert ons dat wie een mens doodt, als het ware de hele mensheid heeft gedood. Onze intens medeleven en gebeden zijn bij alle slachtoffers en hun nabestaanden.'

'Wij zullen samen met alle Europeanen die democratie en rechtsstaat een warm hart toedragen, blijven strijden tegen geweld en haat, ongeacht wie de afzender is. Opdat we met zijn allen samen een vuist kunnen maken tegen terreur en extremisten', schrijft RMMN-voorzitter Yahia Bouyafa zaterdag in een verklaring. Bron: Parool

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)

(SMN is geen religieuze organsiatie, maar bevat wel veel islamitische leden)

SMN spreekt zich uit tegen jihadisme.

Geschokt door de terreuraanslagen in Parijs, spreekt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) zich uit tegen de gewelddadige ideologie van IS. Het SMN roept iedereen op om een vuist te maken tegen het jihadisme, dat onze samenleving probeert te ontwrichten.

De wereld is vrijdagavond 13 november opgeschrikt door een reeks aanslagen in Parijs, waarbij 129 doden en 352 gewonden zijn gevallen. Het SMN is geschokt, verdrietig en met haar gedachten bij de nabestaanden van de slachtoffers.

Achter deze recente reeks van aanslagen -niet alleen in Parijs-, maar ook de terreurdaden in Beiroet en de aanslag op het Russische vliegtuig, zit de gewelddadige ideologie van het jihadisme.
De IS, als monstergezicht van deze ideologie, is uit op het zaaien van angst en het vernietigen van het leven en de vrijheid van burgers, ongeacht hun achtergrond en geloof.
Als gevolg van de vele oorlogen en conflicten in (voornamelijk) het Midden-Oosten, gebruikt deze terreurbeweging de instabiliteit in deze regio om wereldwijd haat en verderf te zaaien.

Het SMN neemt haar verantwoordelijkheid in de aanpak van jihadistische radicalisering, door bezorgde ouders te ondersteunen via de Hulplijn Radicalisering en door het probleem in de Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar te maken.

De Nederlandse moslimgemeenschap in haar diversiteit heeft zich massaal uitgesproken tegen de aanslagen. In de strijd tegen terreur en de ideologie van IS, is het vormen van een gezamenlijke vuist meer dan nodig.

Verening van Marokkaanse moskeeen Zuid-Nederland

,,De impact van deze aanslagen is zo groot dat wij en onze kinderen er rillingen van kregen,'''zegt Said Igalla van de Vereniging van Marokkaanse moskeeën Zuid Nederland. ,,Wij nemen ondubbelzinnig afstand van deze aanslagen,'' benadrukte hij. Volgens hem is er geen enkele rechtvaardiging denkbaar voor deze terreur,vanuit welke overtuiging dan ook. Bron: AD

Samenwerkingsverband Brabantse en Zeeuwse moskeeën 

Samenwerkingsverband Brabantse en Zeeuwse moskeeën veroordeelt terreuraanslagen Parijs en is extra waakzaam

Het samenwerkingsverband van Brabantse en Zeeuwse moskeeën verenigt in Samenwerking Moskeeën Brabant (SMB) heeft geschokt en met vol afschuw en ongeloof kennis genomen van de terroristische aanslagen in Parijs, waarbij meer dan 120 onschuldige burgers de dood vonden en honderden anderen gewond raakten. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familieleden en naasten.
Omdat de aanslagen gepleegd zijn door mensen die zeggen in naam van de islam te handelen, rust op ons de (religieuze) verplichting om ondubbelzinnig en stevig afstand te nemen van deze gruwelijke misdaden. Deze daden zijn tevens een aanslag op de waarden de islam. Ons geloof leert ons namelijk dat "wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid gedood heeft”.

Extra waakzaamheid en permanent toezicht
In verband met verschillende incidenten omtrent moskeeën in de regio, waaronder de poging tot
brandstichting bij de moskee in Roosendaal in de nacht van 13 op 14 november jl., hebben wij
vanmiddag besloten om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Naast het reeds bestaande
cameratoezicht worden per direct beveiligers en vrijwilligers ingezet om permanent fysiek toezicht te
houden op de moskeegebouwen in West-Brabant en Zeeland. De verschillende moskeebesturen
volgen de veiligheidssituatie op de voet en staan daarnaast in nauw contact met elkaar, de politie en
lokale autoriteiten. De gemeenschap is geadviseerd kalm en alert te blijven.

Behoud van wederzijds respect
De aanslagplegers willen een wig drijven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de
samenleving. Het samenwerkingsverband Samenwerking Moskeeën Brabant roept daarom iedereen,
moslims en niet-moslims, op om de rust te bewaren en vanuit wederzijds respect en vertrouwen met
elkaar in gesprek te blijven. Laten we voorkomen dat aanslagplegers hun doel bereiken. Moslims en
niet moslims staan samen voor de taak om de vrijheid en veiligheid van onze samenleving te
beschermen.

Bron: Facebook El Fethmoskee, Tilburg

Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM N-H)

 De RVM N-H is een regionale koepel met 18 aangesloten moskeeën


RVM N-H roept op tot gezamenlijk optreden tegen alle vormen van haat en geweld

De RVM N-H veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de terreuraanslagen in Parijs, waarbij bijna 130 onschuldige burgers de dood vonden en een veelvoud daarvan (ernstig) gewond raakte. Onze condoleances en medeleven gaan uit naar de nabestaanden en dierbaren van de overledenen. Onze gedachten zijn bij degenen die nog voor hun leven vechten.

Wij beschouwen deze terreurdaden als een aanslag op alle steden van de wereld, op alle godsdiensten en op de gehele mensheid.
Omdat de aanslagen gepleegd zijn door mensen die zeggen in naam van de islam te handelen, rust op ons de religieuze plicht om ondubbelzinnig afstand te nemen van deze misdaden tegen de mensheid, die eveneens een aanval vormen op de waarden van de islam.

Wij hopen dat deze terreurdaden niet zullen leiden tot een verscherpt politiek klimaat. Hiermee zou namelijk precies worden bereikt waar het de aanslagplegers om gaat; het tegen ekkaar opzetten van verschillende groepen mensen in de samenleving.
Laten we daarom de handen juist nu ineenslaan, het gesprek blijven voeren en gezamenlijk optreden tegen alle vormen van haat en geweld.

Een inspirerend voorbeeld is de wandeling door de Pijp in Amsterdam, die vandaag, zondagmiddag 15 november, werd geïnitieerd door organisaties die verenigd zijn in het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waaronder de RVM N-H. Met die wandeling werd een krachtig signaal afgegeven van verbondenheid tussen moslims, joden, christenen en mensen met een andere levensbeschouwing. 

Bron: persbericht RVM N-H
 

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)

Zaterdagavond 14 november heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb gesproken met vertegenwoordigers van Rotterdamse moslimorganisaties op het stadhuis naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs, vrijdagavond. Bij dit gesprek was Frank Paauw, Politiechef van de Eenheid Rotterdam, aanwezig.

De vertegenwoordigers van moslimorganisaties hebben na afloop van het gesprek het volgende verklaard:

“Deze vreselijke daden vervullen ons met afschuw. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Er is geen enkele rechtvaardiging denkbaar voor deze terreur, vanuit welk geloof of welke overtuiging dan ook.
Wij roepen alle Rotterdammers op om elkaar op te zoeken en dicht bij elkaar te blijven om onze vreedzame samenleving te bewaken en beschermen. We mogen geen angst en tweedracht in onze harten toelaten. Alleen met onderling vertrouwen en respect kunnen we werken aan de vrede en veiligheid in onze stad, in samenwerking met de autoriteiten.”

Samenkomst ‘Eenheid overwint terrorisme’
Op maandagavond 16 november organiseren de Essalaam Moskee, NIDA, Peace Penguins en SPIOR een samenkomst waarbij diverse religieuze vertegenwoordigers gezamenlijk een boodschap van eenheid verkondigen. Daarbij zullen we ballonnen en bloemen verspreiden. De samenkomst start om 19:00 op het Vredesplein voor de Essalaam Moskee. Neem je verantwoordelijkheid, zorg dat je er bent en neem vrienden en familie mee!

Bron: SPIOR

 

Over koepelorganisaties
Veel Nederlandse islamitische organisaties - in het bijzonder moskeeën - zijn aangesloten bij koepelorganisaties. Er bestaan landelijke koepels en regionale koepels. Landelijke koepels zijn vaak langs etnische en religieuze lijnen georganiseerd. Lokale koepels kunnen ook samenwerkingsverbanden zijn van islamitische organisaties van verschillende etnische en religieuze signatuur. Meer achtergrondinformatie over koepelorganisaties vindt u op polderislam.nl

 

Verklaringen van islamitische organisaties of moskee-organisaties

#NIETMIJNISLAM

De populaire facebookgroep #nietmijnislam werd opgezet na de aanslagen op CharlieHebdo.

Parijs, de stad van de liefde, werd vanavond wederom aangevallen door hen die geloven in haat. Weer stroomt het bloed van onschuldige doden op de straten. Weer is er pijn in lichamen en harten van slachtoffers. Weer huilen de ouders, kinderen, broers, zusters, familieleden en vrienden van de slachtoffers. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die hierbij betrokken zijn. Maar we treuren ook om het andere Parijs. Het Parijs van het Midden-Oosten, Beiroet, waar gisteren dezelfde haat toesloeg.

Maar de daders, daar hebben we geen begrip of liefde voor. Zij hebben ervoor gekozen om het pad van haat, geweld en intolerantie te bewandelen. Zij hebben gekozen om onschuldige mensen aan te vallen. Zij hebben ervoor gekozen om wederom ons een doelwit te maken.

Ons. Ja, ons. Want wij allen zijn slachtoffers van wat er in Parijs en Beiroet is gebeurd. Het zijn aanvallen tegen de mensheid, tegen mededogen, tegen vrijheid, tegen veiligheid en tegen alle mensen die geloven in een toekomst waarin er ruimte is voor ons anderen.

Het geweld is gebeurd. Dat kunnen we niet meer veranderen. Het is nu aan onze overheden om te bezien wat er gebeurd is en wat er kan worden gedaan om dit te voorkomen. Laten we vertrouwen in de professionals hebben en ons daar niet mee bemoeien.

Maar laten we ook niet gelaten achterover leunen. Laten we doen wat we kunnen doen. Laten we zeker stellen dat de terroristen die dit hebben gedaan niet winnen. Want het is niet het geweld, de gewonden en de doden waar ze op uit zijn. Nee, het is angst. Angst zaaien is waarom ze dit doen. Angst om ons uit elkaar te drijven. Angst om ons tegen elkaar op te zetten. Angst om onszelf te vergeten en een pad op te gaan waar de terroristen ons op willen.

Laten we dus met zijn allen het tegenovergestelde doen. Laten we elkaar vasthouden. Laten we elkaar beloven dat wat er ook gebeurt, we laten elkaar niet los. Wat er ook gebeurt, we zijn er voor elkaar. Wat er ook gebeurt, we laten angst niet een splijtzwam worden.

Want als we dat voor mekaar krijgen, dan weten we dat hoe pijnlijk dit ook is, we zullen het overleven en overwinnen. Samen kunnen we de angst overwinnen.

FIGHT THE FEAR!

Share the message!

Mostafa Hilali
Mohamed Azahaf
Naima Ajouaau
Abdessamad Taheri

Al Nisa

Al Nisa vóór medemenselijkheid, tégen terreur

De Nederlandse Moslimvrouwen organisatie Al Nisa, staat voor een vreedzame wereld waarin iedereen vrij en gelijk is. Wij zijn diep geschokt en verdrietig door de toenemende aantallen aanslagen op verschillende plekken in de wereld, waaronder Parijs en Beiroet. Al Nisa leeft mee met de familieleden van de (omgekomen) onschuldige slachtoffers.

De terroristische aanslagen zijn gebaseerd op haat, destructie en verwerping. Als Nederlandse moslimorganisatie, veroordeelt Al Nisa alle vormen van terreur. De boodschap van de Islam en die van Al Nisa is vredelievend en constructief.

De Koran en de sunnah zijn duidelijk als het gaat om de menselijkheid en vrede. Wij distantiëren ons van mensen die deze vreedzame teksten misbruiken voor hun eigen belang.

We roepen alle Nederlanders op om de handen ineen te slaan in tijden van beproeving. We laten ons niet gek maken! Onze saamhorigheid kent geen landsgrenzen en daarom laten wij ons niet uiteen drijven door vijanden van onze vrijheid. Wij zijn trots op onze beschaving met haar diversiteit en haar waarden en normen.

Muslima Matters

Muslima Matters is solidair. Solidair met hen die slachtoffer zijn van geweld en terror, niet alleen in Parijs maar ook met hen woonachtig in de landen die de headlines amper halen. Laat dit het moment zijn waarop we állemaal, ongeacht kleur, afkomst of religie, laten zien dat er geen ruimte is voor geweld, moord, misbruik van religie, zwartmakerij, discriminatie en racisme, en dat we in Nederland in staat zijn om ons te verenigen op een niveau dat onze verschillen ver overstijgt.

Moge Allah hen allen die zijn gevallen, direct en indirect, ontvangen in Djenna. Moge Hij hen allen die verliezen hebben geleden zegenen met geduld en kracht. Moge Hij hen allen die beproevingen moeten doorstaan zegenen met wijsheid en rust. Moge Hij de onschuldigen voorzien van bescherming en de schuldigen voorzien van datgene Allah wilt dat hen toekomt.

Bron: Facebook

Stichting as-Soennah en Team al-Yaqeen

Gisteren is de wereld opnieuw opgeschrikt door een reeks aanslagen in Parijs waarbij ruim 120 onschuldige mensen om het leven zijn gekomen. Onze condoleances en medeleven gaan uit naar de nabestaanden en alle dierbaren van de overledenen.

Deze aanslagen tonen andermaal aan dat wij, moslims en niet-moslims, voor een grote uitdaging staan. Binnen onze samenleving bevinden zich kennelijk mensen die onze veiligheid bedreigen en angst, verderf en verdeeldheid willen zaaien. Op de moslims rust de religieuze en morele plicht om actief op te treden tegen dit soort excessen en niet aan de zijlijn te blijven toekijken. Naïeve moslimjongeren die ontvankelijk zijn voor dit soort extreme gedachten of hiermee sympathiseren, moeten door de gemeenschap hierop worden aangesproken. Bij aanhoudend wangedrag moet speciale hulp worden ingeschakeld. Personen waarvan de ouders, familie en vrienden sterk het vermoeden hebben dat ze iets aan het beramen zijn wat de veiligheid van ons land bedreigt, verdienen geen genade en zachtzinnigheid. Ze moeten per direct worden aangegeven om dit soort verschrikkingen en gruwelijkheden te voorkomen. De veiligheid van het land is een algemeen goed dat door ons allemaal gekoesterd moet worden.

Ook moeten we onszelf en onze kinderen leren dat onderlinge conflicten en meningsverschillen op een beschaafde en constructieve manier moeten worden uitgesproken. Verstandige mensen kiezen voor de weg van dialoog en discussie, en niet voor geweld. Geweld zaait angst en verwarring tussen de mensen en zet verhoudingen op scherp. Hierdoor sluipen verzwakking en verlamming de samenleving binnen en in plaats van ons tegen de echte vijand (lees: terroristen) te verzetten, gaan we op elkaar afgeven en elkaar afvallen. Het is belangrijk dat we ons focussen op het gemeenschappelijke doel en al onze krachten en vermogens daarop richten. We moeten de mensen die onze samenleving haten en bereid zijn om hun haat met geweld bot te vieren met alle mogelijke middelen stoppen. Wie van hun nog ontvankelijk is voor behandeling, krijgt behandeling. Wie ver heen is, kan niet op clementie rekenen. En ook moslims moeten hierin een rol spelen, wat ons betreft zelfs een voortrekkersrol.

Tot slot willen wij tegen overheidsinstanties zoals politie, gemeenten, politici en inlichtingendiensten zeggen dat een ongenuanceerde aanpak en hard optreden tegen alle moslims in de strijd tegen extremisme geen soelaas biedt, maar juist terroristen in de kaart speelt. Moslims moeten niet het gevoel krijgen dat ze allemaal verdacht zijn en dat er op onheuse wijze inbreuk wordt gemaakt op hun rechten en privacy. Zij moeten juist het gevoel krijgen dat ze onderdeel van de samenleving zijn en als een bondgenoot worden behandeld in de strijd tegen terrorisme.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
14 november 2015

Bron: Alyaqeen

Stichting al- Ighaatha

Zoals jullie weten is de Franse hoofdstad Parijs afgelopen vrijdag getroffen door een terreurdaad. Een daad die geen enkele rechtvaardiging heeft vanuit de Islaam en welke de moslims scherp veroordelen.

Het westen is opgeschrikt door dezelfde terreur welke zij al tientallen jaren verspreiden in de moslim landen. Het westen is zelf verantwoordelijk voor de dood van tientallen moslims per dag. In landen als Irak, Syrië, Mali en Afghanistan.

Wij veroordelen ook de dagelijkse moordpartijen door het westen!

Wij vragen Allaah bepaalde moslims ook om Allaah te vrezen. We zien na de gebeurtenissen in Frankrijk, hoe sommige moslims allerlei capriolen uithalen om hun solidariteit te tonen met de Fransen. Dit zijn vaak dezelfde moslims die nergens te bekennen zijn. Wanneer een Westerse bom valt op de moslim kinderen. Wij vragen Allaah om ons en hen te leiden. Wij vragen Allaah om alle moslims een juist begrip te schenken van al-Walaa wal-Baraa.

De gevolgen van de gebeurtenissen zullen voor de moslims in Westen voelbaar zijn. Er zal een grote druk komen op de moslims die vasthouden aan hun religie. Racisme en discriminatie zal toenemen. De laffe aanvallen op onze zusters zullen toenemen.

Het is aan de moslims om standvastig te blijven. Blijf vasthouden aan de Qor'aan en soennah volgens het begrip van de vrome voorgangers. Val niet in de vallen van de modernisten. Zij die jullie willen wijsmaken dat we moeten werken naar een Westerse en seculiere Islaam.

{Zij verruilden de Verzen van Allah voor een geringe prijs, waarna zij (de mensen) afhielden van Zijn Pad: voorwaar, slecht is het wat zij plachten te doen. 9:9}

Wa billahi tawfeeq.
Stichting al- Ighaatha

Bron: Facebook

Kuba moskee, IJmuiden

NL : Het bestuur van de Kuba moskee veroordeelt de terroristische aanslagen in Parijs en onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige slachtoffers en hun nabestaanden.
Laten we samen nu vooral de rust bewaren en ongeacht afkomst, ras, religie en kleur een eenheid vormen tegen terrorisme in de wereld!

Bron: Facebook

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden

Het ICIM-Leiden is solidair met
alle slachtoffers in Parijs
en wensen de nabestaanden
veel sterkte toe. ‪#‎ParisAttacks‬

Bron: facebook

Moskee Abi Bakr, Nijmegen

Afgelopen nacht is Parijs opgeschrikt door een reeks verschrikkelijke aanslagen. Onze gedachten gaan allereerst uit naar alle slachtoffers, hun familieleden en hun nabestaanden.

De eerste geluiden zijn dat de daders vanuit of namens IS (Da’esh) deze walgelijke aanslagen hebben gepleegd. Over deze afgedwaalde groep hebben wij eerder al een bericht geplaatst. Ongeacht wie de daders zijn, willen wij als mens en moslim deze daden ondubbelzinnig afwijzen en veroordelen. Het doden van willekeurige burgers, waar dan ook, is op geen enkele manier goed te keuren.

Wij bidden en hopen dat de daders, voorbereiders en handlangers een gepaste bestraffing zullen krijgen. Ook willen wij onze medeburgers in Nederland en Nijmegen op het hart drukken om de daden van enkelen niet af te schuiven op de moslimgemeenschap als geheel. Moslims zijn namelijk net zoveel slachtoffer van deze terreur als niet-moslims. Alleen door onze rust te bewaren en door gezamenlijk op te trekken kunnen wij dit soort kwaad verdrijven uit de wereld.

Moge Allah ons behoeden tegen alle vormen van terreur en onrechtvaardigheid.

Bron: facebook

 

Aanvullingen? Mail: info@republiekallochtonie.nl

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over CMO, ISN, NIF, Platform INS, Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland, RMMN, Samenwerkingsverband Brabantse en Zeeuwse moskeeën, SICN, Verening van Marokkaanse moskeeën Zuid-Nederland.

Delen: