Vele verhuizingen zijn schadelijk voor asielzoekerskinderen

In opinie op 01-02-2013 | 07:48

Asielzoekerskinderen moeten zeer vaak verhuizen: gemiddeld één keer per jaar. Steeds opnieuw moeten zij hun vertrouwde omgeving, hun vrienden, hun school, onderwijzers en sportclubs achterlaten. Ze raken achter op school, willen zich niet meer aan nieuwe mensen hechten en maken liever geen nieuwe vrienden.

Dat blijkt uit een rapport van de Werkgroep Kind in AZC, een samenwerkingsverband van onder andere Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de verhuizingen van asielzoekerskinderen.

De vele verhuizingen zijn aantoonbaar schadelijk voor de ontwikkeling en de psychische gezondheid van asielzoekerskinderen en daarmee in strijd met het Internationale Kinderrechtenverdrag, dat ook voor deze kinderen geldt. Veel kinderen krijgen depressieve klachten, gedragsproblemen en ontwikkelingsachterstanden.

De Werkgroep Kind in azc roept de Nederlandse regering op een einde te maken aan het vele verhuizen van asielzoekerskinderen. Ze dringt erop aan om gezinnen met kinderen op één plek op te vangen vanaf het moment van binnenkomst in Nederland tot aan het vertrek naar een reguliere woning of de terugkeer naar het land van herkomst.

U kunt hier de publicatie downloaden Ontheemd: De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland, Werkgroep Kind in azc (januari 2013).

PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib stelde naar aanleiding van het rapport schriftelijke vragen evenals Joel Voordewind van de ChristenUnie (zie hier).


Meer over asielzoekers, defence for children, kinderen, verhuizingen, vluchtelingen, vluchtelingenwerk.

Delen: