'Verbieden' debat bij Argan met Okay Pala roept vragen op

In opinie door Ewoud Butter op 15-10-2014 | 12:45

Tekst: Ewoud Butter

De gemeente Amsterdam drong er vorige week bij jongerencentrum Argan op aan af te zien van de organisatie van een debat met Okay Pala van de Hizb-ut-Tahrir. Bij het dringende advies van de gemeente zijn wel een aantal kanttekeningen te maken.

Ik was de afgelopen weken aanwezig bij drie debatten in Amsterdam over jihadisme: in de Nieuwe Liefde, in jongerencentrum Argan en in Pakhuis De Zwijger.

De invalshoeken en de sprekers verschilden per debat, maar het grootste verschil tussen de bijeenkomsten betrof het publiek. Terwijl in De Nieuwe Liefde en Pakhuis de Zwijger de zaal gevuld was met voornamelijk (jonge) autochtone dames en heren, was het publiek bij Argan veel diverser, met veel jongeren en diverse professionals die radicalisering van dichtbij meemaken (jongerenwerkers, leerkrachten, politie). Er waren bij Argan, in tegenstelling tot de andere zalen, ook veel moslims aanwezig, die volop meededen met de discussie die werd gevoerd naar aanleiding van de film Paradijsbestormers. In het panel niet alleen 'deskundigen', maar ook iemand die van dichtbij radicalisering meemaakte: Farid, vader van de 16-jarige die met IS in Syrië strijdt. 

Argan
Jongerencentrum Argan, tegenwoordig gevestigd in Nieuw West,  organiseert dergelijke debatten al sinds haar oprichting in het begin van de jaren '90. De kracht van de organisatie is dat het lukt een ander publiek te trekken dan de bekende debatcentra in de binnenstad. Taboes en controverses worden daarbij niet geschuwd: al in het begin van de jaren '90 werd bij Argan gewaarschuwd voor radicalisering (die toen vooral plaats vond in Algerije en naar Frankrijk/Europa dreigde over te slaan), er werden bijvoorbeeld vele debatten georganiseerd over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, over de positie van de vrouw, over antisemitisme, over de islam (bijvoorbeel naar aanleiding van Tofik Dibi's final fatwa) en over homoseksualiteit.  

In de geest van Voltaire werd ook altijd een podium gegeven aan mensen die andere opvattingen hebben dan de gemiddelde Arganbezoeker. Er werden bijvoorbeeld debatten georganiseerd met Ronny Naftaniel (CIDI), met Michiel Smits (extreemrechtse partij Nieuw rechts) en met PVV-jongeren en het toenmalige PVV-kamerlid Hero Brinkman. Argan-medewerker Taoufik ben Yahia betoogde samen met Marcouch in de Volkskrant dat Nederlandse moslims het debat moesten aangaan met PVV-stemmers en niet moesten kiezen voor de juridische weg. Ook was Argan het eerste podium dat in Nederland een debat organiseerde met Dyab Abou JahJah toen hij nog de voorman van de AEL was.

Het kwam het centrum op vele dreigbrieven te staan, meestal uit extreemrechtse hoek. Maar, zelfs in die gevallen werd niet alleen aangifte gedaan, maar werden de bedreigers ook uitgenodigd voor een gesprek.  

De medewerkers van Argan zijn kortom niet laf. Ze pleiten niet alleen voor de vrijheid van meningsuiting, maar brengen het ook in de praktijk. Ze zijn niet bang om onderwerpen te bespreken die gevoelig liggen bij de (vooral) Marokkaanse achterban en durven daarvoor iedereen uit te nodigen. Dergelijke centra verdienen steun. 

Debat Okay Pala - Yassin el Forkani
Vorige week wilde Argan opnieuw een debat over radicalisering organiseren. Voor deze bijeenkomst waren Yassin El Forkani (jongerenimam en woordvoerder van het CMO) en Okay Pala van de radicale organisatie Hizb ut Tahrir (HuT) uitgenodigd om te debatteren over het beleid van de Nederlandse overheid.

Twee dagen voor het debat zou plaats vinden liet het jongerencentrum weten dat het debat niet doorging wegens 'onvoorziene omstandigheden'. Het jongerencentrum wilde aanvankelijk niet vertellen wat deze onvoorziene omstandigheden waren. Later bleek dat het debat was afgelast op aandringen van burgemeester Van der Laan. De gemeente liet in een brief weten dat zij het haatzaaien van Okay Pala niet wil faciliteren via de subsidie die Argan van de gemeente ontvangt.

Dat klinkt redelijk. De Hizb ut Tahrir is tegen democratie en voor een kalifaat (niet in Nederland, wel in de islamitische wereld). Dat mogen ze vinden, maar waarom zou je belastingcenten besteden aan het propageren van dergelijke opinies? Het advies van Van der Laan kan ook als een logisch vervolg worden gezien op zijn fraaie Abdel Herzberglezing, waarin hij als een ware burgervader van Amsterdam stelt:

"Het antwoord op de vraag die ik opwierp, hoe we onverzoenlijkheid, discriminatie en haat kunnen tegengaan, en mensen daartegen kunnen beschermen, komt feitelijk neer op het volgende. Met elkaar in gesprek gaan, vooral luisteren en proberen te begrijpen. Zonder zelf te generaliseren, en mensen onheus te verbinden met een ‘laatste stap’. Maar wie niet luisteren wil, en zich veroorlooft de ander bang te maken door te discrimineren of haat te zaaien, die moet dat merken. Dan stellen we ter bescherming de grens. Dan arresteren we degene die een Hitlergroet uitbrengt; verschijnen we niet bij een staatshoofd dat homo’s discrimineert; en nemen we stelling tegen het opzwepen om minder Marokkanen te hebben in ons land." 

Toch vind ik dat Van der Laan zich met zijn dringende advies, dat gezien de subsidierelatie met Argan leest als een verbod, op een hellend vlak begeeft. 

Bied radicalen een weerwoord
Allereerst ging het niet om een lezing van Okay Pala zonder tegenspraak, maar om een debat. Yassin el Forkani, een moderator en het doorgaans mondige publiek van Argan, zouden Pala van repliek dienen.  

Daarnaast is Hizb ut Tahrir weliswaar een zeer radicale beweging, maar het is in Nederland geen verboden beweging (in sommige andere landen wel). Hun ideeen bestrijdt je niet door ze de toegang tot het podium te ontzeggen, maar door juist het debat met ze aan te gaan. Addie Schulte schreef vorige week vrijdag terecht in Het Parool: "Radicalisering en extremisme zijn ook een strijd om ideeën. De democratische manier om die strijd uit te vechten is via debat. De gemeente heeft gelijk dat HuT geen democratische beweging is. Maar de grap van democratie zou juist moeten zijn om ook aan niet-democratische bewegingen een weerwoord te kunnen bieden dat verder gaat dan een verbanning uit het publieke domein. Het advies van Van der Laan, die nadrukkelijk wijst op de subsidie van Argan, is koren op de molen van fanatieke moslims die zeggen dat er hier voor hen geen plaats is. Hij bevestigt zo hun gelijk en versterkt hun extremistische boodschap."

Precedent?

Ook vraag ik me af wat voor precendent het gemeentebestuur met dit dringende advies heeft geschapen. Het roept in ieder geval een aantal vragen op:
Moet de opzet van ieder debat in Argan in het vervolg  eerst langs het bureau van het gemeentebestuur?
En geldt dit bij 'gelijke monniken, gelijke kappen' dan ook voor andere instellingen die met subsidie van de gemeente debatten organiseren?
Hoe verhoudt het standpunt van de gemeente zich met landelijk beleid? Okay Pala heeft in het programma Pauw, ook met onze belastingcenten betaald, bijvoorbeeld wel een podium gekregen.
En wat vindt het gemeentebestuur van het gegeven dat dezelfde Okay Pala bij AT5, ook door de gemeente gesubsidieerd, een podium kreeg? (zie fragment hieronder)
Mag dit fragment verspreid worden door instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen?

Ik ben nieuwsgierig naar de criteria van de gemeente. Stel dat Wilders straks veroordeeld wordt wegens zijn, ook door de burgemeester veroordeelde 'minder, minder'. Zijn Wilders en zijn partij dan ook niet welkom in de door de gemeente gesubsidieerde debatten? Waarom wel of niet?
Wanneer geeft de gemeente in het vervolg een negatief advies aan door de gemeente gesubsidieerde organisatoren die debatten organiseren? In de brief van de gemeente wordt nergens verwezen naar staand beleid of criteria. Zijn die criteria ergens vastgelegd? Dat is handig in het vervolg voor door de gemeente gesubisidieerde organisaties die een debat organiseren en het voorkomt willekeur.

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud Butter op Republiek Allochtonië hier

Okay Pala bij AT5 in debat met Aissa Zanzen (o.a. secretaris SMN, medewerker van het ministerie van Justie en in maart jl. kandidaat raadslid voor de PvdA).


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over argan, debat, ewoud butter, okay pala, radicalisering, van der laan, vrijheid van meningsuiting, yassin el forkani.

Delen:

Reacties


Huri - 23/10/2014 14:40

Ook een goed stuk met vergelijkbare strekking hierover gisteren in Het Parool van Khalil Kaitblal. Ben benieuwd naar het debat in de Amsterdamse raad en de consequenties van deze actie van de burgemeester voor de toekomst.

Roos - 21/10/2014 13:53

GroenLInks heeft de beslissing van de burgemeester aan de orde gesteld. Het wordt deze week, donderdag geloof ik, behandeld in de commissie AZ

Ben Kok j-chr pastor - 21/10/2014 13:24

Van der Laan verbood al eerder een debat met Okay Pala, in dat geval met mij.
Zie http://tora-yeshua.nl/2011/07/urgent-nieuws-debat-kok-met-hizb-ut-tahrir-leider-e-a-afgelast-door-gemeente-amsterdam-wegens-veiligheidsoverwegingen/
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

brahim - 21/10/2014 13:21

Precies, ga het debat aan met extramisten als Pala. Geef ze weerwoord en geef ze niet de mogelijkheid in een slachtofferrol te kruipen. Want dat doe je wanneer je een debat met Pala gaat 'verbieden'.

Abdel - 21/10/2014 13:17

Voortreffelijk artikel en als vaste bezoeker van Argan kan ik me hier volledig in vinden.