Vier op de vijf publicaties over criminaliteit en herkomst benadrukken slechts de verschillen tussen groepen

In opinie door Tom van Messel  op 09-04-2019 | 16:06

Gisteren riepen organisaties Ocan, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken in Nederland kabinetsleden op om vanuit de overheid anders te communiceren over criminaliteit en herkomstland.
Vanuit overheidsorganisaties worden twee soorten rapportages gepubliceerd: rapportages zònder analyse van onderliggende correlerende variabelen, en degene mèt zulke analyses.

Tot de laatste categorie behoren ook een aantal rapportages die Roel Jennissen voor WODC schreef. Jennissen merkte in 2017 op Twitter op: “Herkomst an sich is een "lege variabele". Toch kunnen we wel wat leren van geregistreerde criminaliteit naar herkomst. Je moet echter zeer voorzichtig met de bevindingen omgaan. De zaak idd multivariaat toetsen en alles van een flinke "bijsluiter" voorzien.”

 

Hoeveel overheidspublicaties hebben nu aan die voorwaarde voldaan?

In alle publicaties die hieronder worden genoemd worden criminaliteitcijfers uitgesplitst naar een selectie van herkomstlanden (doorgaans Ned. Antillen, Marokko, Suriname en Turkije).

De publicaties in de eerste lijst hieronder laten niet zien hoeveel oververtegenwoordiging overblijft na toetsing aan beschikbare sociaal-economische data, in een multivariate analyse. In deze publicaties worden dus groepen met elkaar vergeleken die méér vergelijkbaar hadden kunnen worden gemaakt, aan de hand van een aantal bekende criminogene factoren waarvoor overheidsdata beschikbaar zijn.

 • Monitor Veelplegers 2008, WODC, 2008
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2008, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2009
 • Nieuwe dadergroep vraagt aandacht, Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2009
 • Jaarrapport Integratie 2009, SCP, 2009 
 • Landelijk Verdachtenbeeld 2008, Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2009
 • De sociale staat van Nederland 2009, SCP, 2009
 • Verkenning niet-westerse derde generatie, CBS, 2010
 • Monitor Veelplegers 2010, WODC, 2010
 • Trendrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2010
 • Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007, WODC, 2010
 • Landelijk Verdachtenbeeld 2009, Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2010
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2009, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2010
 • Monitor Veelplegers 2011, WODC, 2011
 • Jeugdcriminaliteit in de periode 1996 - 2010, Herhaling Monitor Jeugdcriminaliteit meting 2010, WODC/CBS, 2011
 • De sociale staat van Nederland 2011, SCP, 2011
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2010, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2011
 • Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen, WODC/Van Montfoort/Bureau Alpha/Nederlands Jeugdinstituut, 2012
 • Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012, Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2012
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2012
 • Gewelddadige vermogenscriminaliteit - Overvallen en straatroof in 2010-2011, Dienst IPOL, Korps Landelijke Politie Diensten, 2012
 • Jaarrapport 2012 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2012
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2012, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2013
 • Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2013 (alleen herkomstgroep ‘Marokko’ apart genoemd)
 • De sociale staat van Nederland 2013, SCP, 2013
 • Jaarrapport Integratie 2014, CBS, 2014
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2013, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2014
 • Monitor Jeugdcriminaliteit - Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012, CBS/WODC, 2014
 • Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2014
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2014, CBS/WODC/Raad voor de rechtspraak, 2015
 • Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2015
 • Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor, CBS, 2016
 • Jaarrapport integratie 2016, CBS, 2016
 • Monitor Veelplegers 2016, WODC, 2016
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, CBS/WODC/Raad voor de Rechtspraak, 2016
 • Monitor Jeugdcriminaliteit - Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015, CBS/WODC, 2016
 • De sociale staat van Nederland 2017, SCP, 2017
 • Jongeren vaakst verwezen naar Halt om vermogensmisdrijf, CBS, online, 2017
 • Monitor Jeugdcriminaliteit, CBS/WODC, 2018
 • Monitor Veelplegers 2017, WODC, 2018
 • Jaarrapport integratie 2018, CBS, 2018

De volgende publicaties (tijdvak 2008-2018) laten wèl zien hoeveel oververtegenwoordiging overblijft na toetsing aan beschikbare sociaal-economische data, aan de hand van een multivariate analyse.

 • Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken, CBS/WODC, 2007
 • Criminaliteit, leeftijd en etniciteit, WODC, 2009
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2008, WODC, 2009
 • Geregistreerde criminaliteit als indicator van de integratie van niet-westerse allochtonen, WODC, 2009
 • Jaarrapport integratie 2011, SCP, 2012
 • Jaarrapport Integratie 2012, CBS, 2012
 • Integratie in zicht, SCP, 2016

Hopelijk behoren de publicaties zònder context, uitleg en verdere analyses spoedig tot het verleden.

Zie ook: 

Minderhedenorganisaties roepen overheid op anders te communiceren over criminaliteit

Meer artikelen over criminaliteit

Vond u dit artikel waardevol?

Als u dit artikel waardeert, dan kunt u dat laten blijken met een (kleine) donatie. Daarmee blijft het mogelijk dit werk onafhankelijk te blijven doen. 

Je kunt met iDeal doneren via deze link: https://bunq.me/republiekallochtonie

 


Meer over criminaliteit, herkomst, registratie.

Delen: