Voor een vreedzame jihad tegen het zogenaamde jihadisme

In opinie door Marzouk Aulad Abdellah op 23-11-2014 | 10:30

In het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van de nationale overheid (Veiligheid en Justitie, SZW en NCTV) is veel aandacht voor het ontwikkelen van ‘tegengeluiden’. Vanuit moskee Al Kabir in Amsterdam is dit najaar een initiatief gestart om daar vanuit religieus perspectief vorm aan te geven.

Een van de initiatiefnemers, imam Marzouk Aulad Abdellah, stelde eerder al in het Parool dat de Jihad in de eerste plaats binnen jezelf plaats moet vinden (‘grote jihad’) maar dat er ook een collectieve dimensie aan zit (‘kleine jihad’), die tegenwoordig door ‘Jihadisten’ wordt misbruikt. Hij pleit daarom met een groeiend aantal andere imams en ulama (islamitische geleerden) voor een vreedzame jihad (Jihad as-Silmi). Hieronder de kernboodschap, met verwijzing naar een uitgebreidere versie.

Extremisme is een groot gevaar voor zowel het individu als de samenleving, de staat en de gehele mensheid. Daarom moet ook elke vorm van extremisme in naam van de islam worden veroordeeld.

De relatie tussen mensen, naties, volkeren en religies is volgens de islam gebaseerd op vrede en niet op oorlog. Het verdrijven van onschuldige burgers uit hun huizen, dorpen en steden is een misdaad tegen de menselijkheid. Deze daden kunnen en mogen door moslims beslist niet getolereerd worden.

De daden van de zogenaamde jihadisten gaan niet alleen volledig in tegen de universele mensenrechten maar ook tegen de regels zoals beschreven in de sharia. Zij zijn volkomen in strijd met de leer van de islamitische tolerantie en met de algehele filosofie en geest van de islam. In de koran staan zware straffen op het zaaien van verderf en haat.

Door argumenten te putten uit islamitische bronnen kan men een sterk weerwoord formuleren. Om de islam te beschermen tegen IS en andere ‘jihadisten’ zouden moslims wereldwijd zelf een jihad tegen hen moeten afkondigen. Islamitische waarden als co-existentie, vrede, liefde en respect voor andersdenkenden moeten met kracht worden verdedigd en uitgedragen.

Marzouk Aulad Abdellah is islamitisch theoloog, gepromoveerd aan de Al Azhar Universiteit in Caïro, docent aan de VU en sinds lang verbonden met moskee Al Kabir in Amsterdam
 

Een uitgebreide versie van deze argumentatie met verwijzing naar de bronnen vindt u hier
 

Lees ook: 10 jaar na Van Gogh: Vreedzame Jihad als alternatief voor geweld en extremisme (Roemer van Oordt)

Het actieprogramma vindt u: hier

Meer over jihad(isme) op dit blog: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over is, jihadisten, marzouk aulad abdellah, moskee al kabir, moskeeën, tegengeluid, vreedzame jihad.

Delen: