Vrede-mieren

In opinie door Jan Willem Boissevain op 07-03-2011 | 23:36

Tekst: Jan Willem Boissevain

De oude mier vertelde, dat men in groote drukte leefde wegens den veldtocht, die eerstdaags ophanden was. Men zou een andere mierenkolonie, niet ver verwijderd, met een groote macht gaan overvallen, het nest vernielen en de larven rooven of dooden, daarvoor zouden alle krachten noodig zijn en men moest dus eerst het dringendste werk afdoen.'Waarom is die veldtocht?' zeide Johannes, 'dat lijkt mij niet mooi.''Neen! neen!' zei de luizenhoeder, 'het is een zeer schoone en lofwaardige tocht. Ge moet denken, het zijn de Strijd-mieren, die wij gaan aanvallen, wij gaan hun geslacht uitroeien en dat is een zeer goed werk.''Zijt gij dan geen Strijd-mieren?''Zeker niet! Wat denkt ge wel? Wij zijn Vrede-mieren.''Wat beteekent dat dan?''Weet ge dat niet? Dat zal ik u uitleggen. Eens waren alle mieren voortdurend aan 't vechten, geen dag ging er om zonder groote slachtingen. Toen kwam er een wijze, goede mier, die bedacht dat het veel moeite zou besparen, als de mieren onderling afspraken niet meer te vechten.'Toen hij dat zeide, vond men het erg vreemd en om die reden begon men maar met hem in kleine stukjes te bijten. Later kwamen nog andere mieren die hetzelfde meenden. Ook die werden in kleine stukjes gebeten. Maar eindelijk kwamen er zooveel, dat het stukbijten te veel werk was voor de anderen.'Toen noemden zij zich Vrede-mieren en hielden allen vol dat de eerste Vrede-mier gelijk had; wie dat tegensprak beten zij op hun beurt in stukjes. Op die manier zijn tegenwoordig bijna alle mieren Vrede-mieren geworden, en de stukjes van de eerste Vrede-mier worden met zorg en eerbied bewaard. Wij hebben den kop. Den echten. Wij hebben al twaalf andere kolonies verwoest en uitgemoord, die beweerden den echten kop te hebben.

Dit is een passage uit “De Kleine Johannes” van Frederik van Eeden (1860-1932). Johannes is een fantasierijke jongen die op een avond in slaap valt in een bootje op een meer. Hij wordt wakker van een libel die in een elfje verandert. Dit Windekind tovert Johannes klein en neemt hem mee in een wonderlijke wereld. Zij bezoeken een krekelschool, een konijnenhol en de Vrede-mieren. Deze mieren eigenen zichzelf het recht toe om de ‘strijdmieren’ uit te moorden. Zij zijn het uitverkoren volk en gaan het kwaad te lijf. De Vrede-mieren hebben de echte kop. Deze staat symbool voor het enige en ware geloof. In naam van hun God vermoorden zij andersdenkenden.

Religieuze groeperingen zijn bijna altijd van mening dat hun godsdienst de enige ware is en dat zij aan de goede kant staan. De geschiedenis kent een aaneenschakeling van bloedige godsdienstoorlogen. Andersdenkenden werden vervolgd en vermoord. Onverdraagzaamheid en gebrek aan tolerantie is de oorzaak van talloze conflicten. De uitroeiing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog is daarvan het meest bekende voorbeeld. In de zestiende en zeventiende eeuw werden protestanten vervolgd. Hugenoten vluchtten naar gebieden waar zij hun geloof vrijelijk konden belijden. En nog steeds zijn er religieuze conflicten in de wereld, zoals het conflict tussen Israel en de Palestijnen.

In de tachtigjarige oorlog heeft Nederland zich bevrijdt van religieuze vervolgingen. Rond de zeventiende eeuw werd de scheiding tussen kerk en staat geïntroduceerd. De verlichting keerde zich tegen het kerkelijk gezag en bepleitte vrijheid van gedachten en religieuze tolerantie. Het gevolg is dat Nederland mensen van verschillende geloofsrichtingen aantrekt. De Franse Hugenoten, waaronder de stamvader van mijn familie, vinden in Nederland een veilig toevluchtsoord. Protestanten, Joden, homo’s, Moslims voor iedereen was ruimte in Nederland. Iedereen kon ongestoord werken aan de eigen identiteit. Die individuele vrijheid is ook verankerd in onze politiekliberale staatsinrichting die uitgaat van economische en culturele vrijheid en een tolerante samenleving.

Tolerantie en verdraagzaamheid staan in onze samenleving en de politiek steeds meer onder druk. De gedoogpartij spreekt van een “Islamitische invasie” en betoogt dat er geen moslimemigrant meer bij kan in ons land. Het kabinet wil geen vluchtelingen uit het Midden Oosten opnemen. Opmerkelijk was de uitspraak van Mark Rutte deze week tijdens de verkiezingsavond: “We gaan er voor zorgen dat we dit prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders.” Wie zijn die mensen die ons land blijkbaar hebben afgepakt? Zijn wij de Vrede-mieren die goed werk verrichten door de strijdmieren te lijf gaan? De geschiedenis leert dat het dan uiteindelijk niet goed afloopt.

Johannes zuchtte en vond de mieren ‘een bloeddorstig en dom gezelschap.’

Jan Willem Boissevain is Partner Business Consulting bij Logica. Dit stuk is eerder verschenen op zijn blog en met toestemming van Boissevain op Republiek Allochtonie geplaatst


Meer over frederik van eeden, jan willem boissevain, kleine johannes, mieren, tolerantie.

Delen: