Waardepatroon democratische rechtsstaat moet juist in het onderwijs te allen tijde worden gerespecteerd

In opinie door HTIB op 10-11-2020 | 18:46

We moeten met ons allen ons resoluut verzetten tegen de krachten die vrijheid te gronde willen richten en die op werkplekken, op scholen en in onze buurten de principes van de democratische rechtsstaat willen ondermijnen. Onze leraren moeten hun taken vrij en veilig kunnen uitoefenen, zodat leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen als onafhankelijke individuen die samenleven in een land waar gemeenschappelijke waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit kunnen worden blijven gedeeld.
Dat schrijft Mustafa Ayranci, namens het bestuur van HTIB, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland in onderstaande verklaring.

De onderwijswereld ervaart de schok van de onderdoken leraar van het Emmauscollege in Rotterdam. Een kleine groep leerlingen van de school nam aanstoot aan een cartoon van Joep Bertrams naar aanleiding van de aanslag in januari 2015 op het kantoor van satirische weekblad Charlie Hebdo. Daarop staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteek naar een jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Deze trieste gebeurtenis in Rotterdam heeft de vrijheid van onderwijs en de veiligheid van docenten op scholen opnieuw op de agenda gebracht.

Onderwijs is altijd een interessegebied geweest voor radicale groeperingen. Die groeperingen proberen actief te interveniëren binnen gemeenschappen, stichtingen en verenigingen waar in buurthuizen, moskeeën en verenigingen of tijdens korancursussen jongeren bij elkaar komen. Daar verspreiden die groeperingen hun wereldbeelden en proberen militante jongeren te rekruteren. Op die manier wordt er zowel een ernstig veiligheidsprobleem als een bedreiging voor de democratie gecreëerd. Sommige staten die hun burgers in West-Europese landen onder controle willen houden, steunen deze groeperingen voor politieke doeleinden.

Het doel van groepen die democratische principes afwijzen, en dan gaat het vooral om radicale islamitische groeperingen, is buiten de rechtsstaat om mensen bang te maken en te intimideren door chantage, bedreiging en geweld te gebruiken, en de persoonlijke vrijheid van denken buiten werking te stellen. Een voedingsbodem vormen die jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt vanwege bepaalde economische en sociale omstandigheden of die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Zij voelen zich bovendien geïntimideerd door het xenofobe beleid van extreemrechtse populistische partijen die zich eenzijdig richten op hun etnische en religieuze identiteit.

Ongeacht onze afkomst zijn we in de samenleving individuen met dezelfde gelijke rechten en verantwoordelijkheden. Principes zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit vormen in gezamenlijkheid het fundament van onze samenleving en het zijn juist die waarden die ons allemaal bij elkaar houden. De oplossing voor de problemen in onze democratie, wordt bepaald door de daarvoor geldende wetten en regels van de rechtsstaat. Iedereen wordt dan ook geacht zich aan die wetten en regels te houden. Als je een bepaalde overtuiging heilig verklaard, betekent dat nog niet dat je een vrijbrief hebt om anderen te dwingen dat waardepatroon te accepteren, zeker niet als dat gepaard gaat met bedreigingen en geweld.

We moeten met ons allen ons resoluut verzetten tegen de krachten die vrijheid te gronde willen richten en die op werkplekken, op scholen en in onze buurten de principes van de democratische rechtsstaat willen ondermijnen. Zoals de directeur van Emmauscollege in de brief aan de ouders van de leerlingen heeft verklaard, moeten onze leraren van onze scholen hun taken vrij en veilig kunnen uitoefenen, zodat leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen als onafhankelijke individuen die samenleven in een land waar gemeenschappelijke waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit kunnen worden blijven gedeeld.

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over afstand nemen, extremisme, samuel paty, vrijheid van meningsuiting.

Delen: