Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over integratie en immigratie?

In opinie op 26-08-2012 | 12:21

Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting hebben de verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd en vergeleken als het om zaken gaat die met integratie en immigratie te maken hebben.

Platform Stop Racisme en Uitsluiting

Wil je weten wat de grootste partijen zeggen over dubbele nationaliteit, strafbaarstelling illegaliteit, het asielbeleid of discriminatie op de arbeidsmarkt? Wil je weten welke politieke partij een Wet wil voor kinderen zoals Mauro die al langdurig in Nederland wonen en hier geworteld zijn? Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, waar Nederland Bekent Kleur bij is aangesloten, heeft na een analyse van de verkiezingsprogramma’s deze en andere onderwerpen overzichtelijk op een rij gezet.

Kijk hier

Forum

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, heeft de verkiezingsprogramma’s van partijen, die op dit moment in de Tweede Kamer zitten en partijen die in de opiniepeilingen kans maken op tenminste een zetel, met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij om de definitieve programma van de partijen, behalve die van D66 en de VVD. Die stellen op hun partijcongressen van 25 augustus hun definitieve programma’s vast. Voor deze twee partijen zijn de teksten van de conceptprogramma’s gebruikt.

Daarbij heeft FORUM speciale aandacht gehad voor de volgende punten uit de partijprogramma’s:
visie op samenleving en burgerschap; immigratie; asiel; onderwijs en arbeid; inburgering; discriminatie
sociale veiligheid; overige standpunten gerelateerd aan integratie, de multiculturele samenleving en burgerschap.
Indien een partij geen (expliciet) standpunt heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma over een van deze onderwerpen, komt de betreffende partij niet bij dat onderwerp voor.

Het overzicht van Forum vindt u hier

Meer over de verkiezingen hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over #tk2012, politiek, verkiezingen.

Delen: