We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit

In opinie door Tofik Dibi op 05-09-2011 | 12:04

Tekst: Tofik Dibi

"Allochtonen en autochtonen, sla de handen ineen. We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit." Dat stelt Tofik Dibi in een artikel dat vandaag is verschenen in Trouw en met toestemming van Dibi ook op Republiek Allochtonie verschijnt. Tofik Dibi wil deze week in debat met premier Rutte en minister Donner over 'de angst voor buitenlanders'; dit naar aanleiding van de uitspraak van Eurocommisaris Cecilia Malmström dat te weinig Europese leiders zich verzetten tegen de retoriek van Breivik. Hieronder het artikel van Tofik Dibi.

Het in onze geheugens gegrifte bloedbad in Noorwegen leidde in Nederland tot een kort en explosief debat. Met een belangrijke les. Veel Nederlanders en Nederlandse moslims hebben iets met elkaar gemeen: een verlammende angst.

Die Nederlanders vrezen voor de ondergang van de Nederlandse identiteit, terwijl moslims vrezen dat zij hun religieuze identiteit moeten inleveren. In de boze dromen van veel Nederlanders verschijnt op elke hoek een moskee, domineren baarden en boerka's het straatbeeld en vervangen shariarechtbanken onze rechtspraak.

In de nachtmerries van Nederlandse moslims verwateren geloofswaarden tot aaibare westerse varianten, wordt de vrijheid van godsdienst uitgekleed en discriminatie sluipenderwijs onderdeel van regeringsbeleid.

'Dit is mijn land niet meer', zeggen oudere autochtonen in Amsterdam Nieuw-West die meemaakten hoe hun kerk gesloopt werd, de kroeg en haringkar verdween en zij voor hun eigen deur uitgescholden worden voor hoer.

'Ik ben hier niet welkom', zeggen allochtonen die zijn aangewezen op de zwakste scholen, de sjofelste woningen en meemaken hoe moskeeën bekogeld worden met molotovcocktails en besmeurd met varkensbloed.

Het wordt tijd onszelf wakker te schudden en onze angst terug te brengen tot reële proporties. Er wordt veel geschreeuwd en gescholden en daarmee wordt juist veel verzwegen. Dus is het aan ons - alle Nederlanders die geloven in redelijkheid - om goed te kijken, geconcentreerd te luisteren en vast te stellen wat werkelijk gaande is.

Om te zien dat niet de moskee bezoekende buurman de vijand is, maar terrorist Mohamed B. die Theo van Gogh afslachtte. En om te zien dat niet de wantrouwende achtergebleven autochtoon in de verkleurde wijk de vijand is, maar de terrorist Anders Behring Breivik die in koelen bloede onschuldigen neerschoot. Onze gezamenlijke vijand heet: extremisme.

Ook allochtonen gaan gebukt onder overlast en criminaliteit. Net als autochtonen zijn zij er beducht voor dat hun auto bekrast wordt als zij hun boosaardige buurjongens aangeven bij de politie. Zij hebben net zo goed ontdekt dat bij aangifte de pakkans gering is en de strafmaat onbevredigend. Ook allochtone ondernemers in volkswijken worden overvallen. Onze gezamenlijke vijand heet: criminaliteit.

De politie is één van onze instituties zoals ook de school dat is, de zorginstelling en het ziekenhuis, de jeugdzorg of de reïntegratiebureaus. Als zij niet goed functioneren, zoals nu vaak het geval is, zijn zowel de oudere PVV-sympathisant die verzorging nodig heeft als de jonge allochtoon die vooruit wil komen, de sigaar.

Ik stel voor dat PVV-aanhangers en allochtone Nederlanders de handen ineenslaan om schoolklassen in achterstandswijken te halveren en de kwaliteit van onze middelbare beroepsopleidingen te verhogen.

We kunnen de gemakkelijke weg kiezen en in eigen kring of via social media verder schreeuwen: 'Marokkanen zijn analfabete criminele Rifapen', 'Hollanders zijn racistische kaaskoppen', 'links is schuldig', 'rechts is inhumaan'. Wat moeilijk is, en moed vergt, is de angst eerlijk te confronteren en de woede te kanaliseren richting oplossingen. Echte oplossingen die meer resultaat boeken dan een anonieme scheldpartij.

Dit is een oproep aan politieke en maatschappelijke partijen, van links tot rechts en van de top tot de onderkant van de samenleving, om de moeilijke weg te verkiezen boven de makkelijke uitweg. Om onze angst te overwinnen en onze woede niet op elkaar te richten, maar collectief op onze echte vijanden.

Zo veroveren wij de toekomst. Want Nederland wordt niet gebouwd door extremisten, criminelen of instituten. Nederland wordt gebouwd door ons.

Tofik Dibi is Tweede Kamerlid namens GroenLinks. Dit artikel is ook verschenen in Trouw en is in overleg met  Dibi ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Eerder verscheen van Dibi 'Wees moslim met opgeheven hoofd op dit blog. Zie ook Groenlinks wil gesprek politici met invloedrijke islamitische vrouwen

Zie ook:

Het wegkijken na Breivik (Ewoud Butter)
Het nut van het islamdebat (Hans Groen)
Anders Breivik: de massa-immigratie en de babytsunami (Flip van Dyke)


Meer over breivik, groenlinks, multicultureel onbehagen, polarisatie, pvv, tofik dibi, wilders.

Delen: