Werkloosheid allochtone jongeren neemt fors toe

In opinie op 16-07-2012 | 08:59

De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren loopt hard op. Dat bericht de NOS op basis van een rapportage van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Bijna één op de drie niet-westerse allochtone jongeren tussen de 15 en 25 jaar is werkloos, terwijl het percentage werklozen onder autochtonen op 10% ligt. De dramatische toename van jeugdwerkloosheid komt volgens Forum doordat niet-westerse allochtonen vaker tijdelijke contracten hebben en doordat er discriminatie op de arbeidsmarkt is.

De NOS schrijft: "Allochtone jongeren hebben volgens Forum meer moeite om een baan te vinden, omdat ze vaak geen goed netwerk hebben. Ook zijn hun sociale vaardigheden soms minder goed ontwikkeld, hebben ze problemen met het Nederlands en zijn ze lager opgeleid. De werkloosheid zou nu ook oplopen doordat jongeren die aan het begin van de crisis besloten om nog even door te studeren nu op de arbeidsmarkt terechtkomen. Daardoor is de concurrentie onder werkzoekenden groter. De organisatie vindt dat politieke partijen te weinig aandacht hebben voor dit probleem."

Forum vindt dat politieke partijen te weinig aandacht hebben voor dit probleem. Het instituut pleit ervoor om de Taskforce Jeugdwerkloosheid nieuw leven in te blazen. Ook zou de overheid met het bedrijfsleven moeten afspreken dat er meer stageplaatsen komen.

Bron: NOS en joop

 

Links:

Meer nieuws over werkloosheid onder niet-westerse allochtonen


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over crisis, discriminatie, forum, jongeren, werkloosheid.

Delen: