Werkloosheid allochtonen in 2010 met 2% gestegen

In opinie op 05-04-2011 | 11:56

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen steeg van 11% in 2009 naar 13% in 2010. Dat is meer dan tweemaal zo hoog als het werkloosheidspercentage onder autochtone Nederlanders (5,5%). Het landelijke werkloosheidspercentage bedraagt in februari 2011 5,1%.
Dat blijkt uit de achtste monitor 'Allochtonen op de Arbeidsmarkt' van FORUM.

Andere conclusies
- 23% van de niet-westerse allochtone jongeren was in 2010 werkloos, tegenover 10% van de autochtone jongeren;
- Onder Marokkanen is de werkloosheid met 15% het hoogst en onder Surinamers het laagst;
- De allochtone werkloosheid was in 2010 het hoogst in provincies Groningen, Limburg en Brabant, en het laagst in de provincies in de Randstad;
- Het aantal banen daalde - voor autochtonen en allochtonen - in bijna alle bedrijfssectoren, de sterkste daling is zichtbaar in zakelijke dienstverlening, handel, bouwnijverheid en industrie.

Lees de hele monitor hier


Meer over allochtonen, arbeidsmarkt, werkloosheid.

Delen: