Wie repareert straks de rollator van Geert Wilders?

In opinie door Ewoud Butter op 01-10-2010 | 07:45

In het ochtendprogramma Ochtendspits van Wakker Nederland, verklaarde Arend Jan Boekestijn vanochtend dat het kabinet Rutte-Verhagen eindelijk wat aan de immigratie gaat doen. Boekestijn en zijn makkers in het kabinet vechten uit electorale overwegingen tegen een schijnprobleem: de immigratie van 'kansarme migranten' neemt al al jaren af en op de langere termijn hebben we juist migranten hard nodig. Ook van een 'tsunami van moslims' is in de verste verte geen sprake.

In heel Europa ontstaat volgens SEO economisch onderzoek in 2050 een tekort van 32 miljoen arbeiders door de vergrijzing. Wanneer we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie over 43 jaar op hetzelfde niveau ligt als nu moet het tekort worden weggewerkt. 'Anders moeten we rekening houden met het scenario van krimpende economieën en dat willen de meeste mensen niet’, aldus onderzoeker Ernest Berkhout van SEO Economisch Onderzoek in de Volkskrant.
Hij verwacht dat het het tekort aan personeel in Nederland anders oploopt tot 274 duizend. Dat valt relatief mee dankzij de migratie, aldus Berkhout. ‘Maar dat betekent niet dat het tekort te negeren is. Het is en blijft een aanzienlijk probleem.’

Voorlopig is het aantal PVV-stemmers nu al aanmerkelijk hoger dan het aantal moslims in 2050 zal zijn: Verwilderisering gaat veel sneller dan islamisering

artikel in volkskrant:

Europa krijgt tekort van 32 miljoen arbeiders

Zie ook:

factcheck: de tsunami van islamisering (geen commentaar)

10.000 importbruiden zoek

beeldvorming en feiten over huwelijksmigratie

kansarme migranten vertrekken juist uit Nederland

 

De titel is gejat van Charles Groenhuijsen


Meer over boekestijn, ewoud butter, immigratie, wakker nederland.

Delen:

Reacties


Eric Vogel - 04/01/2011 13:52

"Wanneer we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie over 43 jaar op hetzelfde niveau ligt als nu..."
Waarom zou je dat willen bij een krimpende bevolking?

"Anders moeten we rekening houden met het scenario van krimpende economieën en dat willen de meeste mensen niet."
Niet bij een gelijkblijvend bevolkingsaantal nee, maar wanneer de bevolking en daarbij de vraag krimpt is het toch logisch dat de economie ook kan krimpen (hoeft niet).

Ik zou ook eerst beginnen de arbeidsparticipatie onder de al aanwezige Europese bevolking verhogen. In NL is 32% van de arbeidsbevolking inactief. Onder allochtonen is het percentage inactieven overigens 43%. Is dat al bij die 32 miljoen verrekend? Over het betaalbaar houden van de verzorgingsstaat is bij dit onderzoek waarschijnlijk geen rekening gehouden. Immigranten moeten dan ook zeer nauwkeurig worden geselecteerd. Met 32 miljoen 50-jarige analfabeten (denk ook aan gezinshereniging) gaan we het genoemde probleem natuurlijk niet oplossen. Er zal wel het e.e.a. aan verdragen moeten worden opgezegd voordat een dergelijke selectie toegestaan is.

Als de auteur denkt dat het antwoord op de vraag in de titel "allochtonen" of "Moslims" is dan zijn er nog wel een aantal bruggen te bouwen. Uitgerekend in de ouderenzorg is het aandeel niet-Westerse allochtonen heel laag. Het aandeel Moslims hierin is nog lager, daar speelt immers nog mee dat zij vanuit hun cultuur doorgaans geen (vreemde) mannen mogen wassen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/795575/2006/11/04/We-missen-allochtone-verplegers.dhtml
Het zelfde doet zich voor in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Bijna 45% van de inwoners van Rotterdam is niet-Westers allochtoon, maar in de haven of de bijhorende opleidingen zie je ze niet want dat werk is "te zwaar of te vies". Dit "zware en vieze werk" (valt tegenwoordig erg mee) wordt dus voorlopig nog gedaan door de autochtonen die naar de randgemeenten zijn getrokken.
http://www.depers.nl/economie/520693/Gij-zult-uw-haven-eerbiedigen.html

Bernadette de Wit - 01/10/2010 17:35

Geert Wilders zit in de betere inkomensgroepen, die niet afhankelijk zijn van de overheid en alle diensten op de markt kunnen inkopen. De koppenmaker van deze website weet dat natuurlijk ook wel.