Zondag 13 september demonstratie 'Vluchtelingen welkom'

In opinie op 08-09-2015 | 16:18

Op een actievergadering in Amsterdam hebben afgelopen zondag tientallen organisaties, vluchtelingengroepen en individuen besloten om op zondag 13 september om 14 uur op de Dam in Amsterdam een demonstratie te organiseren met de leuze "vluchtelingen welkom".

De organisaties hebben de volgende verklaring opgesteld:

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Het grootste deel wordt opgevangen in buurlanden, een klein deel probeert naar Europa te komen. Met vreselijke gevolgen. Dit jaar zijn er al 2.500 vluchtelingen omgekomen aan de grenzen van Fort Europa.

De mensen zijn op de vlucht voor oorlog, armoede en klimaatverandering die vaak mede door Europese landen zijn veroorzaakt. We schamen ons voor de manier waarop nu vluchtelingen in Nederland worden behandeld. Ze lopen het risico om weer teruggestuurd te worden naar hun herkomstland of naar het land van aankomst in Europa En vluchtelingen die terug moeten, maar dit niet kunnen, eindigen op straat of in de cel. Dit moet stoppen. Wij willen menswaardige opvang voor iedereen!

Er zijn al vele tientallen hartverwarmende burgerinitiatieven om de vluchtelingen te helpen, maar we moeten ook onze stem aan de politiek laten horen. De EU ministers komen op maandag 14 september in Luxemburg bijeen om te praten over de situatie rond vluchtelingen. In heel Europa gaan burgers in het weekend daar aan voorgaand de straat op om te demonstreren voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid.

Investeringen in bijvoorbeeld zorg en betaalbare huurwoningen zijn nodig om meer mensen in Nederland op te vangen. Hiervoor is geld genoeg. Wij doen daarom een beroep op onze regering om meer vluchtelingen in Nederland op te nemen en samen met andere EU-landen te zorgen voor veilige vluchtroutes naar Europa.

Ongeveer 40 orgnisaties hebben zich bij het initiatief aangesloten waaronder Vluchtelingen Organisaties Nederland, FNV, GroenLInks, Emcemo, Nederland Bekent Kleur (NBK), HTIB en DIDF.
Organisaties die zich willen aansluiten bij het initiatief kunnen contact opnenen met 020-4288825 / 020-6221820 of emcemo1@gmail.com

Organisaties of personen die willen bijdragen aan de organisatie van de demonstratie kunnen hun bijdrage storten op:
NL74INGB0005022900 t.b.v. Vluchtelingen Welkom!

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over demonstratie, vluchtelingen.

Delen: