Islamofobie/ moslimhaat

Op Republiek Allochtonië geven we een voorkeur aan de term moslimhaat. Hieronder verstaan wij: het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims vanwege hun geloof of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens zijn niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' of 'islamofobie', maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. Met religiekritiek is niets mis.

Veel anderen geven de voorkeur aan de in de wetenschap al lange tijd gangbare term islamofobie.

Laatste cijfers

Op deze pagina vooral informatie over het melden van moslimdiscriminatie. Enkele recente artikelen over moslimdiscriminatie en moslimhaat:

Meer artikelen over moslimhaat hier

 

Melden helpt

Slachtoffers van discriminatie en uitsluiting doen hiervan zelden melding bij de politie of bij de antidiscriminatiebureaus. Dat geldt voor alle vormen van discriminatie en ook voor de slachtoffers van moslimhaat/islamofobie.

Uit een onderzoek van het SCP uit 2014 naar Ervaren discriminatie blijkt dat moslims relatief vaak discriminatie ervaren op grond van hun geloof: bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het voorafgaande jaar. Inclusief degenen die twijfelen of het om discriminatie ging, gaat het zelfs om driekwart van de moslims. Toch doen uiteindelijk maar heel weinig mensen aangifte van moslimdiscriminatie, moslimhaat of islamofobie.

Daarnaast wordt moslimhaat of islamofobie nog vaak niet apart geregistreerd zoals bijvoorbeeld met homofobie of antisemitisme wel het geval is en krijgt daardoor ook minder aandacht van pers en politiek.

Waar kun je melding doen van moslimhaat/islamofobie?

Behalve bij de politie of de (internet) meldpunten die je hieronder vindt, zijn er verschillende maatschappelijke initiatieven die met het onderwerp bezig zijn en waar je melding kunt maken van islamofobie of moslimhaat.

De meeste organisaties zijn nog maar kort bezig. De organisaties lijken onderling sterk te verschillen in professionaliteit. Rapportages zijn van de meeste organisaties (nog) niet beschikbaar. In veel gevallen wordt ook niet duidelijk wat de organisatie onder islamofobie of moslimhaat verstaat.

A. Melding doen via organisaties die gebruik maken van de regisratie van het IMAN - netwerk

Een aantal organisaties in Nederland zijn lid van het European Islamophobia Monitoring and Action Network (IMAN) een initiatief van FEMYSO, the Forum of European Muslim Youth and Student Organisations en CCIF (Collectif contre l’Islamophobie en France) dat begon in 2013 en waaraan organisaties uit 8 landen deelnemen. Deze organisaties maken gebruik van een uitgebreid en zorgvuldig samengesteld registratieformulier.

Meldpunt tegen Islamofobie en Discriminatie

Dit is een initiatief van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) streeft naar maatschappelijke erkenning en aparte registratie van islamofobie en werd in 2013 opgericht door Emcemo, (Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling). Emcemo is een seculiere organisatie die zich sinds 1997 bezig houdt met integratieprojecten en het tegengaan van vooroordelen en discriminatie. Emcemo was ook de organisatie die ook betrokken was bij het onderzoek Islamofobie en Discriminatie van Ineke van der Valk.

Emcemo vraagt ter voorbereiding kun je relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden noteren, eventueel foto’s te maken wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen dienen en indien mogelijk getuigen vragen of ze een (geschreven) verklaring willen afleggen.

Het Meldpunt adviseert altijd melding te doen bij een Anti-Discriminatiebureau bij jou in de buurt en aangifte te doen bij de politie. Als je eerst contact met het Meldpunt opneemt kunnen zij je helpen de weg te vinden naar politie of een anti-discriminatiebureau. Mocht je al melding hebben gedaan en/of aangifte hebben gedaan, dan is het zeer waardevol om het Meldpunt hiervan ook een kopie toe te sturen. Het CTID/Meldpunt geeft ook voorlicting over islamofobie.

Al Nisa

De islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa maakt ook gebruik van het registratiesysteem van het IMAN-netwerk. Daarnaast maakt de organisatie een documentaire over islamofobie. U kunt incidenten melden via islamofobie@alnisa.nl of laat een bericht achter op de facebookpagina

SPIOR

De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) spant zich in om de meldingsbereid onder moslims te verhogen en doet samen met antidiscriminatiebureau Radar onderzoek in de regio Rotterdam/Rijnmond. Eerder pubiceerde SPIOR al een verkennend onderzoek naar islamofobie in Nederland. SPIOR is de koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Het merendeel van de moskeeën in Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele organisaties, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties. Meer hier.

B. Melding maken op Facebook

Meld Islamofobie Community / Meldpunt islamofobie

De facebookpagnia Meld Islamofobie!” is het grootste initiatief op facebook om Islamofobische incidenten (strafbaar of niet) in Nederland te delen en documenteren. Door verhalen te registreren en te delen willen de initiatiefnemers bijdragen aan maatschappelijk bewustzijn over Islamofobie, solidariteit onder mensen die samen willen strijden tegen alle vormen van discriminatie en een archief bouwen waar activisten, journalisten en toekomstige meer formele documentatieprojecten uit kunnen putten.

Deel je eigen verhaal of dat van anderen met Meld Islamofobie via een privé bericht in het volgende formaat, zodat we Islamofobische incidenten zo overzichtelijk en volledig mogelijk kunnen documenteren:

Wanneer? Waar? Ben je een ooggetuige of slachtoffer? Omschrijving incident: Aangifte gedaan of niet?

C. Melding maken van incidenten rond moskeeen

Onderzoekster Ineke van der Valk doet al langere tijd onderzoek naar islamofobie, onder andere naar islamofobe incidenten rond moskeeen. Ze publiceerde het boek Islamofobie en Discriminatie. Resultaten en tussentijdse resultaten van haar onderzoek kun je hier lezen.  

Republiek Allochtonië houdt een eigen lijst bij, zie hier
Aanvullingen kunt u mailen naar info@republiekallochtonie.nl. Wij zullen het ook doorgeven aan Ineke van der Valk.

D. Overige initiatieven

1. Meldpunt Islamofobie Incidenten Nederland

Een initiaitef van Turks Forum, dat vanaf 2008  jaarlijks haar rapportages met hate crimes verstuurd aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die deze rapportages gebruikt voor haar landenrapportage Nederland. Het Turks Forum is een landelijke Lobby, Netwerk & PR organisatie die zich op sociale media als twitter voornamelijk bezig houdt met Israel en de 'Armeense kwestie' die volgens Turks Forum geen genocide was.

Mensen en organisaties kunnen melding maken op de volgende manieren;

  1. Facebook
  2. E-mail
  3. Telefoon: 087-784 0030
  4. Fax: 087-874 0034

2. Moslims in Den Haag; platform voor islamitische instellingen

Bij het Platform Moslims in Den Haag zijn volgens de website van het platform 19 moskeeen aangesloten.

Direct op de homepage van het Platform kan melding worden gedaan van islamofobie. Het platform schrijft:

"Wij zullen als platform de meldingen aangrijpen om structureel aandacht te vragen voor de positie van moslims in Den Haag. Wij staan moslims die met discriminatie en/of bedreiging te maken hebben ook met raad en daad bij om vervolging af te dwingen."

E. Melding maken bij de politie, anti discriminatiebureaus of meldpunten internet discrimimatie

Wil je dat je melding ook wordt meegerekend in de rapporten die de (lokale) overheid gebruikt, wil je professionele begeleiding of wil je aangifte doen, dan is het van belang dat je melding maakt bij de door de overheid hiertoe ingestelde instaties als de politie, de lokale antidiscriminatievoorzieningen, via discriminatie.nl, via het College voor de Rechten van de Mens of bij het Meldpunt Internet Discriminatie
Als alternatief voor het laatste fungeert ook het niet meer door de overheid gefinancierde  Meldpunt Discriminatie Internet dat al langere tijd islamofobie registreert.

Over ons: Republiek Allochtonië en moslimhaat/islamofobie

Republiek Allochtonië is geen meldpunt. We proberen over het onderwerp zo feitelijk of onafhankelijk mogelijk te schrijven en worden graag gecorrigeerd (mail naar info@republiekallchtonie.nl) wanneer we er naast zitten. Net als bij andere onderwerpen geven we graag extra aandacht aan initiatieven van maatschappelijke organisaties. 

Meer lezen: Artikelen over moslimhaat, artikelen over islamofobie (vooral definities)

Aanvullingen, opmerkingen of correcties? Mail naar info@republiekallochtonie.nl

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!